Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 422 - 425 2018-09-01

ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ
IMPACT OF INTELLECTUAL CAPITAL ON BUSINESS SATISFACTION

Harun Ercan [1] , Tayfun Cavbin [2] , Mert Mentes [3] , Elimdar Bayramov [4]


Amaç- Bu çalışmanın amacı, entellektüel sermayenin iş tatmini üzerine etkisini araştırmaktır.

Yöntem- Bu çalışma literatür taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir ve literatürün bir arada toplanmasıyla konunun aydınlatılması amaçlanmıştır.

Bulgular- Son yıllarda entellektüel sermaye gibi maddi olmayan varlıkların, günümüz şirketlerinin rekabet avantajı yaratmasında ön plana çıktıkları görülmektedir. Entellektüel sermaye, organizasyonlar için rekabetçi üstünlüklere ve kârlılığa dönüştürülebilen ve organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan bilgi ve bu bilgilere dayandırılmış örgütsel süreçler toplamıdır. Entellektüel sermayeye sahip şirketlerde çalışanların iş tatminleri de yüksek olacaktır.

Sonuç- İş tatmini, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işçinin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve bir eser meydana getirmenin sağladığı mutluluk olarak tanımlanmaktadır. İş tatmini, örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesinde temel unsurlardandır ve çalışanların iş tatminlerinin gerçekleştirilmesi, performanslarının artmasını sağlayacaktır. Bu da şirket performansına yansıyacaktır.

Purpose- The purpose of this study is to investigate the effect of intellectual capital on job satisfaction.

Methodology- This study was carried out in the form of literature review and it was aimed to illuminate the subject by gathering together the literature.

Findings- In recent years, it seems that intangible assets such as intellectual capital have come to the forefront in creating competitive advantage for today's companies. Intellectual capital is the sum of information shared by organizational members that can be transformed into competitive advantages and profitability for organizations, and organizational processes based on this information. In companies with intellectual capital, the job satisfaction of employees will also be high.

Conclusion- Job satisfaction is defined as the material interests of the work, and the happiness that the worker has brought to work with his colleagues and a work that he enjoys working together. Job satisfaction is a key element in the realization of organizational goals and will enable employees to fulfill their job satisfaction and increase their performance. This will be reflected in the performance of the company.

 • Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davraniş-insanin üretim gücü. Ankara, Feryal Matbaası.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Ernst&Young (2001). İnançlar, tutumlar ve iş ahlaki: iş tatmini ve örgütsel bağlilik üzerindeki etkisi. Erişim Adresi: [Erişim Tarihi: 22.04.2006].
 • George, Ph. (2009). Organizational learning and creativity & innovation. Journal of Industrial Psychology, 38 (4):112- 129.
 • Greenberg, J., Baron, R. A. (2003). Behavior in organizations: understanding and managing the human side of work. New Jersey, Prentice Hall.
 • Akat, İ., Budak, G., Budak, G. (1994). İşletme yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları , No:496, S.213.
 • Karaduman, A. (2002). Ekip çalişmasinda, liderin iş tatmini üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aüsbe, Erzurum.
 • Miller, J. E., Porter, M., Drummond, K. E. (1998). Supervision in the hospitality industry. (3. Bs). New York. John Wiley-Sons. Inc.
 • Onaran, O. (1981). Çalışma yaşaminda güdülenme kuramları. Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Schultz, D., Schultz, S. E. (1998). Psychology and work today. Prentice-Hall Inc, New Jersey, 7. Edition.
 • Sherehiy, B. (2008). Relationships between agility strategy, work organization and workforce agility. Ph. D Thesis, University Of Louisville.
 • Rahnavard, F. (1990). Learning organization and organizational learning. Public Management,43,11-12.
 • Ugboro, I., Obeng, K. (2000). Top management leadership, employee empowerment, job satisfaction, and customer satisfaction in total quality management organizations: an empirical study. Jounal of Quality Management, Sayı.5.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1841-8128
Yazar: Harun Ercan (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0001-9041-2145
Yazar: Tayfun Cavbin

Orcid: 0000-0002-3739-6061
Yazar: Mert Mentes

Orcid: 0000-0001-7336-9296
Yazar: Elimdar Bayramov

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pap461111, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {422 - 425}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.928}, title = {ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Ercan, Harun and Cavbin, Tayfun and Mentes, Mert and Bayramov, Elimdar} }
APA Ercan, H , Cavbin, T , Mentes, M , Bayramov, E . (2018). ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ. PressAcademia Procedia , 7 (1) , 422-425 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.928
MLA Ercan, H , Cavbin, T , Mentes, M , Bayramov, E . "ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 422-425 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pap/issue/39064/461111>
Chicago Ercan, H , Cavbin, T , Mentes, M , Bayramov, E . "ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018 ): 422-425
RIS TY - JOUR T1 - ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Harun Ercan , Tayfun Cavbin , Mert Mentes , Elimdar Bayramov Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.928 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.928 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 422 EP - 425 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.928 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.928 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Harun Ercan , Tayfun Cavbin , Mert Mentes , Elimdar Bayramov %T ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.928 %U 10.17261/Pressacademia.2018.928
ISNAD Ercan, Harun , Cavbin, Tayfun , Mentes, Mert , Bayramov, Elimdar . "ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (Eylül 2018): 422-425 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.928
AMA Ercan H , Cavbin T , Mentes M , Bayramov E . ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ. PAP. 2018; 7(1): 422-425.
Vancouver Ercan H , Cavbin T , Mentes M , Bayramov E . ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ. PressAcademia Procedia. 2018; 7(1): 425-422.