İletişim Bilgileri

Başeditör

Özgen KORKMAZ
Amasya Üniversitesi
ozgenkorkmaz@gmail.com

Business office address: Amasya University,  Engineering Faculty, Department of Computer Engineering
Yagmurköy Yolu, 05100 Amasya/ Turkey


Editör Yardımcısı

Recep ÇAKIR
Amasya Üniversitesi
recepcakir@gmail.com

Teknik İletişim

Sabri Serkan TAN
Amasya Üniversitesi
sserkantan@gmail.com