İletişim Bilgileri

Editör

Özgen KORKMAZ
Amasya Üniversitesi
ozgenkorkmaz@gmail.com

Editör Yardımcısı

Recep ÇAKIR
Amasya Üniversitesi
recepcakir@gmail.com

Teknik İletişim

Sabri Serkan TAN
Amasya Üniversitesi
sserkantan@gmail.com