Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Outside the operation room anesthesia applications in children

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, 32 - 36, 31.08.2017
https://doi.org/10.21765/pprjournal.413367

Öz

In recent years, technological developments in the field of health have increased the need for sedation and analgesia for diagnostic and interventional procedures for children outside
the operation room. Sedation method should be chosen according to the child's age, psychological condition, current disease and the procedure to be performed. The presence of
an outside anesthesia team increases the success of sedation and prevents the complications that may occur. 

In recent years, technological developments in the field of health have increased the need for sedation and analgesia for diagnostic and interventional procedures for children outside
the operation room. Sedation method should be chosen according to the child's age, psychological condition, current disease and the procedure to be performed. The presence of
an outside anesthesia team increases the success of sedation and prevents the complications that may occur. 

Kaynakça

 • 1. Meloni C. Morbidity and mortality related to anesthesia outside the operating room. Minerva Anesthesiol 2005; 71: 325-34.
 • 2. Bell C, Sequeira PM. Nonoperating room anesthesia for children. Curr Opin Anesthesiol 2005; 18: 271-6.
 • 3. Robbertze R, Posner KL, Domino KB. Closed claims review of anesthesia for procedures outside the operating room. Curr Opin Anaestesiol 2006; 19: 436-42.
 • 4. ASA “Standards For Basic Anesthetic Monitoring.” Standards for Basic Anesthesia Monitoring (Last Amended) October 21, 1998. Park Ridge, Il: American Society of Anesthesiologists, 2001.
 • 5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Anestezi Uygulama Klavuzları. Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları; Aralık 2015.
 • 6. American Society of Anesthesiologists (ASA). Continuum of depth of sedation: definition of general anesthesia and levels of sedation/analgesia, 2009.
 • 7. Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J 1974; 2: 656-9.
 • 8. Chernik DA, Gillings D, Laine H, Hendler J, Silver JM, Davidson AB, et al. Validity and reliability of the Observer's Assessment of Alertness/ Sedation Scale: study with intravenous midazolam. J Clin Psychopharmacol 1990; 10: 244-51.
 • 9. Steward DJ. A simplified scoring system for the post-operative recovery room. Can Anaesth Soc J 1975;22: 111–3.
 • 10. Starkey E, Sammons HM. Sedation for radiological imaging. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2011;96:101-6.
 • 11. Krauss B, Gren SM. Procedural sedation and anlgesiain children. Lancet 2006; 367: 766-80.
 • 12. Mahajan C, Dash HH. Procedural sedation and analgesia in pediatric patients. J Pediatr Neuroci 2014; 9 (1): 1-6.
 • 13. Bernala B, Grossman S, Gonzalez R, et al. fMRI under sedation: What is the best choice in children? J Clin Med Res 2012;4:363-70.
 • 14. Ahlen K, Buckley CJ, Goodale DB, Pulsford AH. The ‘propofol infusion syndrome’: The facts, their interpretation and implications for patient care. Eur J Anaesthesiol 2006;23:990‑8.
 • 15. Djaiani G, Ribes-Pastor MP. Propofol auto-co-induction as an alternative to midazolam co-induction for ambulatory surgery. Anaesthesia 1999;54:51-85.
 • 16. Küçükyavuz Z, Cambazoglu M. Effects of low-dose midazolam with propofol in patient-controlled sedation (PCS) for apicectomy. Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42:215-20.
 • 17. Kerker A, Hardt C, Schlief HE, et al. Combined sedation with midazolam/propofol for gastrointestinal endoscopy in elderly patients. BMC Gastroenterology 2010;11:1-5.
 • 18. Cravero JP, Blike GT, Beach M, et al. The incidence and nature of adverse events during pediatric sedation/anesthesia with propofol for procedures outside the operating room: A report from the pediatric sedation research consortium. Anesth Analg 2009;108:795- 804.

Çocuklarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, 32 - 36, 31.08.2017
https://doi.org/10.21765/pprjournal.413367

Öz

Son yıllarda sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler, ameliyathane dışı ortamlarda çocuklara yönelik tanısal ve girişimsel işlemler için sedasyon ve analjezi ihtiyacını arttırmıştır. Çocuğun yaşına, psikolojik durumuna, mevcut hastalığına ve yapılacak işleme uygun sedasyon yöntemi seçilmelidir. Ameliyathane dışı anestezi ekibinin varlığı sedasyon başarısını arttırırken, ortaya çıkabilecek olumsuzluklara engel olur.Sağlık alanındaki gelişmelerle ameliyathane dışı tanı ve tedavi uygulamaları giderek artmakta ve anesteziyologlar için yeni zorluklar oluşturmaktadır. Radyoloji, Gastroenteroloji, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Nöroloji, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Diş Hekimliği gibi birçok alanda ameliyathane dışı anestezi (ADA) uygulamaları yapılmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Meloni C. Morbidity and mortality related to anesthesia outside the operating room. Minerva Anesthesiol 2005; 71: 325-34.
 • 2. Bell C, Sequeira PM. Nonoperating room anesthesia for children. Curr Opin Anesthesiol 2005; 18: 271-6.
 • 3. Robbertze R, Posner KL, Domino KB. Closed claims review of anesthesia for procedures outside the operating room. Curr Opin Anaestesiol 2006; 19: 436-42.
 • 4. ASA “Standards For Basic Anesthetic Monitoring.” Standards for Basic Anesthesia Monitoring (Last Amended) October 21, 1998. Park Ridge, Il: American Society of Anesthesiologists, 2001.
 • 5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Anestezi Uygulama Klavuzları. Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları; Aralık 2015.
 • 6. American Society of Anesthesiologists (ASA). Continuum of depth of sedation: definition of general anesthesia and levels of sedation/analgesia, 2009.
 • 7. Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J 1974; 2: 656-9.
 • 8. Chernik DA, Gillings D, Laine H, Hendler J, Silver JM, Davidson AB, et al. Validity and reliability of the Observer's Assessment of Alertness/ Sedation Scale: study with intravenous midazolam. J Clin Psychopharmacol 1990; 10: 244-51.
 • 9. Steward DJ. A simplified scoring system for the post-operative recovery room. Can Anaesth Soc J 1975;22: 111–3.
 • 10. Starkey E, Sammons HM. Sedation for radiological imaging. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2011;96:101-6.
 • 11. Krauss B, Gren SM. Procedural sedation and anlgesiain children. Lancet 2006; 367: 766-80.
 • 12. Mahajan C, Dash HH. Procedural sedation and analgesia in pediatric patients. J Pediatr Neuroci 2014; 9 (1): 1-6.
 • 13. Bernala B, Grossman S, Gonzalez R, et al. fMRI under sedation: What is the best choice in children? J Clin Med Res 2012;4:363-70.
 • 14. Ahlen K, Buckley CJ, Goodale DB, Pulsford AH. The ‘propofol infusion syndrome’: The facts, their interpretation and implications for patient care. Eur J Anaesthesiol 2006;23:990‑8.
 • 15. Djaiani G, Ribes-Pastor MP. Propofol auto-co-induction as an alternative to midazolam co-induction for ambulatory surgery. Anaesthesia 1999;54:51-85.
 • 16. Küçükyavuz Z, Cambazoglu M. Effects of low-dose midazolam with propofol in patient-controlled sedation (PCS) for apicectomy. Br J Oral Maxillofac Surg 2004;42:215-20.
 • 17. Kerker A, Hardt C, Schlief HE, et al. Combined sedation with midazolam/propofol for gastrointestinal endoscopy in elderly patients. BMC Gastroenterology 2010;11:1-5.
 • 18. Cravero JP, Blike GT, Beach M, et al. The incidence and nature of adverse events during pediatric sedation/anesthesia with propofol for procedures outside the operating room: A report from the pediatric sedation research consortium. Anesth Analg 2009;108:795- 804.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Gülsen KESKİN> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-9990-5533
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 12 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Keskin G. Çocuklarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları. Pediatric Practice and Research. 2017; 5(2): 32-36.