ISSN: 2147-6470
Founded: 2013
Period: Tri-annual
Publisher: MediHealth Academy Yayıncılık

2022 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

COVID-19 Pandemi Döneminde Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Ebeveyn Anksiyete Düzeyleri

Research Article

COVİD-19 Tanısı Alan Çocuk Hastalarda Serum Elektrolit Dengesinin Değerlendirilmesi

Research Article

Hakkâri ili 4-12 yaş arası okul çağı erkek çocuklarında genital anomali oranları

Research Article

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORTHODONTIC TREATMENT NEED AND ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF 11-15 YEAR OLD CHILDREN WITH DIFFERENT MALOCCLUSIONS: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Case Report

GÖZ BULGULARININ EŞLİK ETTİĞİ TRİZOMİ 13 VAKASI SUNUMU