Pediatric Practice and Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-6470 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher MediHealth Academy Yayıncılık |


Dergi Adı Kısaltması: Pediatr Pract Res

Web Adresi: http://www.pprjournal.com

Dergi statüsü: Uluslararası, Hakemli Süreli Yayın

Yayınlanma Süresi: Yılda 3 Sayı

ISSN: 2147-6470

email: pedpracres@yandex.com


19189
 


Pediatric Practice and Research

ISSN 2147-6470 | Period Tri-annual | Founded: 2013 | Publisher MediHealth Academy Yayıncılık |
Cover Image


Dergi Adı Kısaltması: Pediatr Pract Res

Web Adresi: http://www.pprjournal.com

Dergi statüsü: Uluslararası, Hakemli Süreli Yayın

Yayınlanma Süresi: Yılda 3 Sayı

ISSN: 2147-6470

email: pedpracres@yandex.com


19189
 


Volume 8 - Issue 3 - Dec 25, 2020
 1. The Effect of Anxiety Levels and Psychological Resilience of Patients with Renal Transplant on the Health Behavior in the Covid-19 Outbreak
  Pages 69 - 74
  Orhan KARA, Betül PEHLİVAN ZORLU, Ayşe KUTLU, Ebru YILMAZ, Fatma DEVRİM, Büşra KOÇ, Özlem DUR, Nida DİNÇEL
 2. Yüksek ateşli çocuklarda nötrofil lenfosit oranı hastaneye yatış için bir değerlendirme kriteri olabilir mi?
  Pages 75 - 78
  Nagihan YILDIZ ÇELTEK, Ufuk ÜNLÜ, Erhan KARAASLAN, Osman DEMİR
 3. Determination of radiation exposure with related to the use of chest CT in during COVID-19 pandemic in pediatric patients
  Pages 79 - 82
  Mehmet COSKUN
 4. Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Thrombocyte/Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Children with Rotavirus Gastroenteritis
  Pages 83 - 88
  Alaaddin YORULMAZ
 5. Akut apandisit ile birlikte bisiklet yaralanması olan bir çocuk hastada travmanın neden olduğu intrabdominal apse: Olağandışı bir sunum
  Pages 89 - 93
  Mehmet UYSAL, Yıldıray KURUÇAY
 6. Renovascular Hypertension Due To Bilateral Renal Artery Stenosis: A Case Report Of A 4-Month-Old Infant
  Pages 94 - 97
  Vildan GÜNGÖRER, Resul YILMAZ, Ahmet SERT, Alaaddin NAYMAN, Şükrü  ARSLAN
 7. SARS-CoV-2 Enfeksiyonlu İki Çocukta Akut Apandisit Yönetimi
  Pages 98 - 100
  Fatma ÖZCAN SIKI, Tamer SEKMENLİ
 8. Melkersson-Rosenthal Sendromu: 2 Olgu Sunumu
  Pages 101 - 104
  Abdullah CANBAL, Ahmet GÜVEN, Hüseyin ÇAKSEN
 9. Aort Koarktasyonunun Nadir Bir Prezentasyonu: Distal Torasik Aort Koarktasyonu: Olgu Sunumu
  Pages 105 - 108
  Ahmet SERT, Nezire YILMAZ, Mustafa KOPLAY
 10. Biküspid Aort Kapağı İle İlişkili Lezyonlar ve Komplikasyonlar
  Pages 109 - 115
  Hüseyin SÜSLÜ, Ahmet SERT
 11. Serum Sickness Like Disease in Children
  Pages 116 - 121
  Vildan GÜNGÖRER, Alaaddin YORULMAZ, Ayşe YÜKSEL, Şükrü  ARSLAN