ISSN: 2147-6470
Founded: 2013
Period: Tri-annual
Publisher: MediHealth Academy Yayıncılık

2022 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

3. Çocuk çağı hemanjiyomları ve sonuçları

Research Article

COVID-19 Pandemi Döneminde Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Ebeveyn Anksiyete Düzeyleri

Research Article

COVİD-19 Tanısı Alan Çocuk Hastalarda Serum Elektrolit Dengesinin Değerlendirilmesi

Research Article

Hakkâri ili 4-12 yaş arası okul çağı erkek çocuklarında genital anomali oranları

Research Article

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORTHODONTIC TREATMENT NEED AND ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF 11-15 YEAR OLD CHILDREN WITH DIFFERENT MALOCCLUSIONS: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Case Report

GÖZ BULGULARININ EŞLİK ETTİĞİ TRİZOMİ 13 VAKASI SUNUMU

Research Article

Evaluation of Children Presenting to the Emergency Department with Iron Intoxication

Research Article

Akut gastroenteritli çocuklarda Rotavirüs prevelansının araştırılması: Tek merkezli çalışma