Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yanık Çocuklarda Acinetobakter Enfeksiyonu Sonrası Klinik Süreç

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, 37 - 40, 31.12.2017
https://doi.org/10.21765/pprjournal.336637

Öz

Amaç:Yanık çocuklarda önemli ölüm sebeplerinden biri Acinetobakter enfksiyonudur.Bu çalışmada, merkezimizdeki Acinetobakter enfeksiyonunun ihtimal sebeplerini araştırdık. Ayrıca başka merkezlerden merkezimize enfeksiyonun yayılma sebeplerini de bulmaya çalıştık.
Materyal ve metod: Yanık hastalarının klinik seyirlerini incelerken, yara ve kandaki A. Baumanii varlığı araştırıldı.Ağustos 2011 ile Mayıs 2014 arasındaki dosyalar yaş, yanık yüzdesi,yatış günü, yanık sebebi, nereden sevk alındığı, enfeksiyon varlık süresi, kültür tipleri, antibiyotikler, ölüm ve taburcular incelendi.İstatistiki olarak sonuçlar incelendi(p<0.05).
Sonuçlar: Klinik süreçte yanık sebebinin ve acinetobakter varlık süresinin belirgin farklılık gösterdii bulundu(p=0.024).Yanık yüzdesi ile de enfeksiyon varlığı körele idi(p=0.011).Kültür bulguları iyileşmeyi etkiliyordu(p=0.047).
Tartışma:Yanık sebepleri, yatış günleri ve kültür bulguları acinetobakter ile enfekte olan yanık çocuklar için önemlidir.Bahsedilen bu verilerin varlığına dikkat edilmelidir. Tedbirler alınmazsa ölüm görülebilir.Literatürde bu risk parametreleri yoktur. Bu yüzden çalışmamız literatüre katkıda bulunmaktadır.

Kaynakça

 • 1-Bergogne-Bérézin E, Towner K J. Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: features. microbiological, clinical, and epidemiological. Clin. Microbiol. Rev. 1996; 9(2):148-165.
 • 2- Dijkshoorn L, Nemec A, Seifert H. An increasing threat in hospitals: multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Nature reviews/ microbiology. 2007; 5: 939-951.
 • 3- Cisneros JM, Rodriguez-Ban J. Nosocomial bacteremia due to Acinetobacter baumannii: epidemiology, clinical features and treatment. Clin Mic Inf, 2002; 8 : 687-693.
 • 4- Munoz-Price LS, Weinstein RA. Acinetobacter Infection N Engl J Med 2008; 358: 1271-81.
 • 5- Po-Ren H, Lee-Jene T, Cheng-Yi C, Wen-Hwei C, Chong-Jen Y, Shen-Wu H, Kwen-Tay L. Pandrug-Resistant Acinetobacter baumannii Causing Nosocomial Infections in a University Hospital, Taiwan. Emerg Inf Dis 2002; 8: 827-832.
 • 6-Garcia-Garmendia JL, Ortiz-Leyba C, Garnacho-Montero J, Jimenez-Jimenez FJ, Perez-Paredes C, Barrero-Almodovar AE, Miner MG. Risk Factors for Acinetobacter baumannii Nosocomial Bacteremia in Critically Ill Patients: A Cohort Study Clinical Infectious Diseases 2014; 33: 939-946.
 • 7- Howard A, O’Donoghue M, Feeney A, Sleator RD. Acinetobacter baumannii An emerging opportunistic pathogen Virulence 2012; 3: 243–250.
 • 8- Albrecht MA, Griffith ME, Murray CK, Chung KK, Horvath EE, Award J, Hospenthal DR, Holcomb JB, Wolf SE. Impact of Acinetobacter Infection on the Mortality of Burn Patients. J Am Coll Surg 2006; 203: 546–550.
 • 9- Towner KJ. Acinetobacter: an old friend, but a new enemy. J Hosp Inf 2009; 73: 355-363.
 • 10- Cisneros JM, Reyes MJ, Pachon J, Becerril B, Caballero FJ, Garcia-Garmendia JL, Ortiz C, Cobacho AR. Bacteremia Due to Acinetobacter baumannii: Epidemiology, Clinical Findings, and Prognostic Features. CID 1996; 22: 1026-1032.
 • 11- Levin AS, Barone AA, Penco J, Santos MV, Marinho IS, Arruda EAG, Manrique EI, Costa SF. Intravenous Colistin as Therapy for Nosocomial Infections Caused by Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii Clin Inf Dis 1999; 28: 1008–11.
 • 12- Trottier V, Segura PG, Namias N, King D, Pizano LR, Schulman CR. Outcomes of Acinetobacter baumannii Infection in Critically Ill Burned Patients. J Burn Care Res 2007; 28: 248–254.
 • 13- Podnos YD, Cinat ME, Wilson SE, Cooke J, Gornick W, Thrupp LD. Surgical Infections 2001; 2: 297-301.

Clinical progression of burned children after Acinetobacter infections

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, 37 - 40, 31.12.2017
https://doi.org/10.21765/pprjournal.336637

Öz

Background:

One of the mortality causes for burned children is Acinetobacter infection. In this study, we aimed to investigate the possible causes of Acinetobacter infections in our burn centre. We also investigated the possibility reasons of the spread from other centres to our burn unit. 

Material and Methods

During the evaluation of clinical course of burned patients, presence of Acinetobacter baumannii infections were also investigated in wound and blood cultures. Archives from August 2011 to May 2014 were evaluated for ages, percentages, hospitalization days, reasons of burns, transferring centres, infection existence time, culture types, antibiotics, exitus and discharges. Results were evaluated statistically (p<0.05).

Results

Reasons of burns and time of acinetobacter existence were significantly different in the clinical course (p=0.024). Also, the existence of acinetobacter infections was correlated with increase in burn percentage (p=0.011). Finally, culture findings about Acinetobacter infections affect remissions (p=0.047).


Conclusion

Reasons of burns, hospitalization days and culture findings are very important for burned children infected with acinetobacter. Clinicians must be cautious in these aforementioned situations. Death may be seen if not precautions are taken. Literature is lacking on risk parameters, therefore our study will have an additive affect to literature in this subject.


Kaynakça

 • 1-Bergogne-Bérézin E, Towner K J. Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: features. microbiological, clinical, and epidemiological. Clin. Microbiol. Rev. 1996; 9(2):148-165.
 • 2- Dijkshoorn L, Nemec A, Seifert H. An increasing threat in hospitals: multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Nature reviews/ microbiology. 2007; 5: 939-951.
 • 3- Cisneros JM, Rodriguez-Ban J. Nosocomial bacteremia due to Acinetobacter baumannii: epidemiology, clinical features and treatment. Clin Mic Inf, 2002; 8 : 687-693.
 • 4- Munoz-Price LS, Weinstein RA. Acinetobacter Infection N Engl J Med 2008; 358: 1271-81.
 • 5- Po-Ren H, Lee-Jene T, Cheng-Yi C, Wen-Hwei C, Chong-Jen Y, Shen-Wu H, Kwen-Tay L. Pandrug-Resistant Acinetobacter baumannii Causing Nosocomial Infections in a University Hospital, Taiwan. Emerg Inf Dis 2002; 8: 827-832.
 • 6-Garcia-Garmendia JL, Ortiz-Leyba C, Garnacho-Montero J, Jimenez-Jimenez FJ, Perez-Paredes C, Barrero-Almodovar AE, Miner MG. Risk Factors for Acinetobacter baumannii Nosocomial Bacteremia in Critically Ill Patients: A Cohort Study Clinical Infectious Diseases 2014; 33: 939-946.
 • 7- Howard A, O’Donoghue M, Feeney A, Sleator RD. Acinetobacter baumannii An emerging opportunistic pathogen Virulence 2012; 3: 243–250.
 • 8- Albrecht MA, Griffith ME, Murray CK, Chung KK, Horvath EE, Award J, Hospenthal DR, Holcomb JB, Wolf SE. Impact of Acinetobacter Infection on the Mortality of Burn Patients. J Am Coll Surg 2006; 203: 546–550.
 • 9- Towner KJ. Acinetobacter: an old friend, but a new enemy. J Hosp Inf 2009; 73: 355-363.
 • 10- Cisneros JM, Reyes MJ, Pachon J, Becerril B, Caballero FJ, Garcia-Garmendia JL, Ortiz C, Cobacho AR. Bacteremia Due to Acinetobacter baumannii: Epidemiology, Clinical Findings, and Prognostic Features. CID 1996; 22: 1026-1032.
 • 11- Levin AS, Barone AA, Penco J, Santos MV, Marinho IS, Arruda EAG, Manrique EI, Costa SF. Intravenous Colistin as Therapy for Nosocomial Infections Caused by Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii Clin Inf Dis 1999; 28: 1008–11.
 • 12- Trottier V, Segura PG, Namias N, King D, Pizano LR, Schulman CR. Outcomes of Acinetobacter baumannii Infection in Critically Ill Burned Patients. J Burn Care Res 2007; 28: 248–254.
 • 13- Podnos YD, Cinat ME, Wilson SE, Cooke J, Gornick W, Thrupp LD. Surgical Infections 2001; 2: 297-301.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Münevver OTUZOĞLU>

Türkiye


Atilla ŞENAYLI>


Emre Nur SARI Bu kişi benim


Fatma ÖZCAN Bu kişi benim


Emrah ŞENEL>

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Kabul Tarihi 29 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Otuzoğlu M. , Şenaylı A. , Sarı E. N. , Özcan F. , Şenel E. Clinical progression of burned children after Acinetobacter infections. Pediatric Practice and Research. 2017; 5(3): 37-40.