Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 3, 25 - 27, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Referans 1- Arena B, McGillivray D, Dougherty G. Urethral catheter knotting: Be aware and minimize the risk. CJEM. 2002 Mar;4(2):108-10.
  • Referans 2- Agarwal S, Goel S, Aeron R, Sankwar SN. Misplaced Foley catheter in ureter in a female with neurogenic bladder: a rare complication report. BMJ Case Rep. 2018 Aug 17;2018.
  • Referans 3- Singh VP, Sinha S. Spontaneous knotting of urinary catheters placed with nonindwelling intent: Case series and literature review. Urol Ann. 2019 Oct-Dec;11(4):443-446.
  • Referans 4- Smith AB, Adams LL. Insertion of indwelling urethral catheters in infants and children: A survey of current nursing practice. Pediatr Nurs. 1998;24:229–34.
  • Referans 5- Ozkan A, Okur M, Kaya M, Büyükkaya R, Katranci AO, Kucuk A. An easy technique for removal of knotted catheter in the bladder: percutaneous suprapubic cystoscopic intervention. Int J Clin Exp Med. 2013 Aug 1;6(7):603-5.

Mesanede düğümlenmiş üretral kateter olguları

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 3, 25 - 27, 31.12.2019

Öz

Üretral kateterlerin ve enterik besleme tüplerinin mesane içerisinde yanlışlıkla düğümlenmesi, pediatrik hastalarda nadir görülen bir komplikasyondur. İnce ve esnek olan kateterler mesane içerisine çok fazla ilerletilirse kateter mesanede düğümlenebilir. Bu gibi durumlarda kateteri cerrahi gerektirmeden çıkarmak imkansız olabilir. Cerrahi gerekmeden çıkarılanların bir kısmında da travmatik üretral yaralanmalarla karşılaşılabilir. İki adet mesanede düğümlenmiş kateter olgusu sunmaktayız. Birinci olgumuz 6 fr beslenme sondası ile kataterize edilmiş 2 aylık erkek hasta. Bu olgumuzda kateter hafif traksiyon sonrasında çıkarıldı. Kateterin iki kez düğüm yaptığı görüldü. Hafif üretral kanama dışında komplikasyon olmadı. Diğer olgumuz 5 fr beslenme sondası ile kateterize edilmiş 6 aylık erkek hasta. Bu olguda kateter ancak genel anestezi sonrasında yapılan traksiyonla çıkarılabildi. Kateterin bir kez düğüm olduğu görüldü. Pediatrik yaş gurubundaki hastalarla ilgilenen hekimlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Özellikle 6 fr ve daha ince olan kateterler bükülebilir özellikte olduğundan mesane içerisinde katlanma ve düğümlenme riskleri çok yüksektir. Bu yüzden bu kateterler mesane içerisine gereğinden fazla ilerletilmemelidirler.

Kaynakça

  • Referans 1- Arena B, McGillivray D, Dougherty G. Urethral catheter knotting: Be aware and minimize the risk. CJEM. 2002 Mar;4(2):108-10.
  • Referans 2- Agarwal S, Goel S, Aeron R, Sankwar SN. Misplaced Foley catheter in ureter in a female with neurogenic bladder: a rare complication report. BMJ Case Rep. 2018 Aug 17;2018.
  • Referans 3- Singh VP, Sinha S. Spontaneous knotting of urinary catheters placed with nonindwelling intent: Case series and literature review. Urol Ann. 2019 Oct-Dec;11(4):443-446.
  • Referans 4- Smith AB, Adams LL. Insertion of indwelling urethral catheters in infants and children: A survey of current nursing practice. Pediatr Nurs. 1998;24:229–34.
  • Referans 5- Ozkan A, Okur M, Kaya M, Büyükkaya R, Katranci AO, Kucuk A. An easy technique for removal of knotted catheter in the bladder: percutaneous suprapubic cystoscopic intervention. Int J Clin Exp Med. 2013 Aug 1;6(7):603-5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunusu
Yazarlar

Mehmet SARIKAYA> (Sorumlu Yazar)
MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
0000-0003-2453-0893
Türkiye


Metin GÜNDÜZ>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6070-0135
Türkiye


Tamer SEKMENLİ>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-8867-1383
Türkiye


İlhan ÇİFTCİ>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-9080-4480
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Kabul Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Sarıkaya M. , Gündüz M. , Sekmenli T. , Çiftci İ. Mesanede düğümlenmiş üretral kateter olguları. Pediatric Practice and Research. 2019; 7(3): 25-27.