Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Childhood Obesity

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: Ek - IRUPEC 2019 Kongresi Tam Metin Bildirileri, 580 - 581, 10.12.2019

Öz

Objective: The aim of this study is to determine the extent of childhood obesity that has increased globally in our age and to give information about prevention studies.
World Health Organization is defined as abnormal or excessive fat accumulation, which overweight and obesity can impair health in the body. Childhood obesity is one of the most important problems faced by children in the 21 st century. Obesity problem is experienced especially in underdeveloped and developing countries. Globally, the number of overweight children under the age of five is estimated to be over 41 million. The prevalence of obesity in our country is increasing day by day. According to Turkey Nutrition and Health Survey; Overweight at 0-5 years of age was 17.9% and overweight and obese were 26.4%; In the age group 6-18, overweight and overweight were found to be 14.3% and 22.5%, respectively. Turkey between 6-11 years in 3963 in a study with children and parents; 11.1% of the children were overweight and 7.5% were obese.
Childhood obesity, which is associated with genetic factors, sedentary life and malnutrition habits, brings with it various health and economic problems. It is stated that individuals with childhood obesity are prone to chronic diseases in adulthood and have chronic disease at an earlier age than other individuals. The treatment of this problem which affects the health of individuals negatively requires cost and time.
In terms of noncommunicable diseases, childhood obesity is a preventable problem. Therefore, prevention of childhood obesity should be started from perinatal period. It is stated that the proper nutrition of the fetus in the womb, the baby in the postnatal period and the child in the school period are important in preventing childhood obesity. Therefore, children, families and individuals interacting with the child; training and awareness raising activities on healthy nutrition and physical activity issues are important.

Kaynakça

  • Kaynaklar 1 Alpcan, A., & Durmaz, Ş. A. (2015). Çağımızın dev sorunu: çocukluk çağı obezitesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 6(1), 30-38. 2 Sağlık Bakanlığı, T. S. (2014). Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara. 3 Erdim, L., Ergun, A., & Kuğuoğlu, S. (2014). Çocuklarda obezitenin önlenmesi ve yönetiminde hemşirenin rolü. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 115-126. 4 Ergül, Ş., & Kalkım, A. (2011). Önemli bir kronik hastalık: çocukluk ve ergenlik döneminde obezite. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2), 223-230. 5 HEKİM, M. (2015). ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORUN ÖNEMİ. Journal of International Social Research, 8(37). 6 Karakaş, H., & Törnük, F. (2016). Geleneksel gıdaların okul çağı çocuklarının beslenmesindeki rolü üzerine bir araştırma. Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 37(3). 7 Metinoğlu, İ., Pekol, S., & Metinoğlu, Y. (2012). Kastamonu’da 10-12 yaş grubu öğrencilerde obezite prevalansı ve etkileyen faktörler. 8 Önsüz, M. F., Zengin, Z., Özkan, M., Şahin, H., Gedikoğlu, S., Erseven, S., . . . Bektaş, H. (2011). Sakarya'da bir ilköğretim okulu öğrencilerinde obezite ve hipertansiyonun değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 1(3), 86-92. 9 Savaşhan, Ç., Erdal, M., Sarı, O., & Aydoğan, Ü. (2015). İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 19(1), 14-21. 10 Tarakçı, E., Hüseyinsinoğlu, B. E., & Çiçek, A. (2016). Çocuklarda Fiziksel İnaktivite, Obezite ve Koruyucu Rehabilitasyon Yaklaşımları. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 1(2), 111-118. 11 Yavuz, R., & Tontuş, H. (2013). Erişkin, adolesan ve çocukluk yaş grubunda obeziteye klinik yaklaşım. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 30(1s), 69-74. 12 Yayan, E. H., & Çelebioğlu, A. (2018). Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri. Yıldız, D., Eren Fidancı, B., & Suluhan, D. (2015). Çocukluk dönemi obezitesi ve önleme yaklaşımları. TAF Prev Med Bull, 14(4), 339. 13 Yılmaz, A. A., Özaydın, E., Demirel, F., & Köse, G. (2016). Obez adölesanlarda obezite gelişimini belirleyen faktörlerin ve metabolik sendrom varlığının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 10(3), 157-161. 14 Kelishadi R, Poursafa P. A Review on the Genetic, Environmental, and Lifestyle Aspects of the Early-Life Origins of Cardiovascular Disease. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2014;44(3):54-72. 15 Taveras EM, Gillman MW, Kleinman KP, et al. Reducing racial/ ethnic disparities in childhood obesity: the role of early life risk factors. JAMA Pediatr. 2013; 167(8): 731-8. 16 Dubois L, Girard M. Early determinants of overweight at 4.5 years in a population-based longitudinal study. Int J Obes (Lond) 2006;30:610-617. http://dx.doi.org/10.1038/sj.ijo.0803141. 17 Calışır H, Karacam Z. The prevalence of overweight and obesity in primary schoolchildren and its correlation with sociodemographic factors in Aydın, Turkey. Int J Nurs Pract 2011;17:166–73. 18 Epstein LH, Roemmich JN, Robinson JL, et al. A rando¬mized trial of the effects of reducing television viewing and computer use on body mass index in young child¬ren. Arch Pediatr Adolesc Med 2008;162:239-245. http://dx.doi.org/10.1001/archpediatrics.2007.45 19 Liu X, Forbes EE, Ryan ND, et al. Rapid eye move¬ment sleep in relation to overweight in children and adolescents. Arch Gen Psychiatry 2008;65:924-932. http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.65.8.924. 20 WHO 1998. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. report of a world health organization consultation on obesity, Geneva, Switzerland, June 3-5, 1997.Genava. 21 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010, Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü. 22 World Health Organization (2019) https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/. National Health and Nutrition Examination Survey. (2017). Prevalence of Obesity Among Adults and Youth: United States, 2015–2016. NCHS Data Brief No. 288. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db288.htm. 23 World Health Organization. (2018, Şubat). Media Centre. Fact Sheet Reviewed Fabruary 2018. Erişim adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: Ek - IRUPEC 2019 Kongresi Tam Metin Bildirileri, 580 - 581, 10.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Kaynaklar 1 Alpcan, A., & Durmaz, Ş. A. (2015). Çağımızın dev sorunu: çocukluk çağı obezitesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 6(1), 30-38. 2 Sağlık Bakanlığı, T. S. (2014). Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara. 3 Erdim, L., Ergun, A., & Kuğuoğlu, S. (2014). Çocuklarda obezitenin önlenmesi ve yönetiminde hemşirenin rolü. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 115-126. 4 Ergül, Ş., & Kalkım, A. (2011). Önemli bir kronik hastalık: çocukluk ve ergenlik döneminde obezite. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(2), 223-230. 5 HEKİM, M. (2015). ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORUN ÖNEMİ. Journal of International Social Research, 8(37). 6 Karakaş, H., & Törnük, F. (2016). Geleneksel gıdaların okul çağı çocuklarının beslenmesindeki rolü üzerine bir araştırma. Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 37(3). 7 Metinoğlu, İ., Pekol, S., & Metinoğlu, Y. (2012). Kastamonu’da 10-12 yaş grubu öğrencilerde obezite prevalansı ve etkileyen faktörler. 8 Önsüz, M. F., Zengin, Z., Özkan, M., Şahin, H., Gedikoğlu, S., Erseven, S., . . . Bektaş, H. (2011). Sakarya'da bir ilköğretim okulu öğrencilerinde obezite ve hipertansiyonun değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 1(3), 86-92. 9 Savaşhan, Ç., Erdal, M., Sarı, O., & Aydoğan, Ü. (2015). İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 19(1), 14-21. 10 Tarakçı, E., Hüseyinsinoğlu, B. E., & Çiçek, A. (2016). Çocuklarda Fiziksel İnaktivite, Obezite ve Koruyucu Rehabilitasyon Yaklaşımları. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 1(2), 111-118. 11 Yavuz, R., & Tontuş, H. (2013). Erişkin, adolesan ve çocukluk yaş grubunda obeziteye klinik yaklaşım. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 30(1s), 69-74. 12 Yayan, E. H., & Çelebioğlu, A. (2018). Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri. Yıldız, D., Eren Fidancı, B., & Suluhan, D. (2015). Çocukluk dönemi obezitesi ve önleme yaklaşımları. TAF Prev Med Bull, 14(4), 339. 13 Yılmaz, A. A., Özaydın, E., Demirel, F., & Köse, G. (2016). Obez adölesanlarda obezite gelişimini belirleyen faktörlerin ve metabolik sendrom varlığının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 10(3), 157-161. 14 Kelishadi R, Poursafa P. A Review on the Genetic, Environmental, and Lifestyle Aspects of the Early-Life Origins of Cardiovascular Disease. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2014;44(3):54-72. 15 Taveras EM, Gillman MW, Kleinman KP, et al. Reducing racial/ ethnic disparities in childhood obesity: the role of early life risk factors. JAMA Pediatr. 2013; 167(8): 731-8. 16 Dubois L, Girard M. Early determinants of overweight at 4.5 years in a population-based longitudinal study. Int J Obes (Lond) 2006;30:610-617. http://dx.doi.org/10.1038/sj.ijo.0803141. 17 Calışır H, Karacam Z. The prevalence of overweight and obesity in primary schoolchildren and its correlation with sociodemographic factors in Aydın, Turkey. Int J Nurs Pract 2011;17:166–73. 18 Epstein LH, Roemmich JN, Robinson JL, et al. A rando¬mized trial of the effects of reducing television viewing and computer use on body mass index in young child¬ren. Arch Pediatr Adolesc Med 2008;162:239-245. http://dx.doi.org/10.1001/archpediatrics.2007.45 19 Liu X, Forbes EE, Ryan ND, et al. Rapid eye move¬ment sleep in relation to overweight in children and adolescents. Arch Gen Psychiatry 2008;65:924-932. http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.65.8.924. 20 WHO 1998. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. report of a world health organization consultation on obesity, Geneva, Switzerland, June 3-5, 1997.Genava. 21 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010, Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü. 22 World Health Organization (2019) https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/. National Health and Nutrition Examination Survey. (2017). Prevalence of Obesity Among Adults and Youth: United States, 2015–2016. NCHS Data Brief No. 288. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db288.htm. 23 World Health Organization. (2018, Şubat). Media Centre. Fact Sheet Reviewed Fabruary 2018. Erişim adresi: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Konferans Bildirisi (Tam Metin)
Yazarlar

Tuba ÖZAYDIN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Türkiye


Raziye ÇELEN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2019
Kabul Tarihi 14 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: Ek - IRUPEC 2019 Kongresi Tam Metin Bildirileri

Kaynak Göster

Vancouver Özaydın T. , Çelen R. Childhood Obesity. Pediatric Practice and Research. 2019; 7(Ek): 580-581.