Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acinetobacter lwoffii Septicemia in a Newborn

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 100 - 101, 31.08.2021
https://doi.org/10.21765/pprjournal.848531

Öz

Acinetobacter lwoffii is gram-negative coccobacillus which is seen as a normal flora of the oropharynx and skin of the healthy individuals. It is a potential opportunistic pathogen in patients with impaired immune systems, and can cause of nosocomial infections like septicemia. A. lwoffii infection is increasing particularly in premature and very low-birth weight neonates. Here, we present a case of a low birth weight neonate with A.lwoffii infection who was successfully treated.

Kaynakça

 • Referans 1. Regalado NG, Martin G, Antony SJ. Acinetobacter lwoffii: bacteremia associated with acute gastroenteritis. Travel Med Infect Dis. 2009;7:316-317. Referans 2. Mori T, Nakazato T, Yamazaki R, Ikeda Y, Okamoto S. Acinetobacter lwoffii septicemia associated with a peripheral intravascular catheter. Intern Med. 2006;45:803-804.
 • Referans 3. Huddam B, Koçak G, Azak A, Duranay M. Acinetobacter lwoffii peritonitis in a patient receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis. Ther Apher Dial. 2013;17:117-119.
 • Referans 4. Starakis I, Blikas A, Siagris D, Marangos M, Karatza C, Bassaris H. Prosthetic valve endocarditis caused by Acinetobacter lwoffi: a case report and review. Cardiol Rev. 2006;14:45-49.
 • Referans 5. Tega L, Raieta K, Ottaviani D, Russo GL, Blanco G, Carraturo A. Catheter-related bacteremia and multidrug-resistant Acinetobacter lwoffii. Emerg Infect Dis. 2007;13:355-356.
 • Referans 6. Nakwan N, Wannaro J, Nakwan N. Multidrug-resistant Acinetobacter lwoffii infection in neonatal intensive care units. Research and Reports in Neonatology. 2011;1:1-4
 • Referans 7. Singla P, Sikka R, Deeep A, Gagneja D, Chaudhary U. Co-production of ESBL and AmpC β-Lactamases in Clinical Isolates of A. baumannii and A. lwoffii in a Tertiary Care Hospital From Northern India. J Clin Diagn Res. 2014;8:16-19.
 • Referans 8. Murray Clinton K, Hospentahl Duane R. Acinetobacter infection in the ICU. Crit Care Clin . 2008;24:237-248.
 • Referans 9. Mittal S, Sharma M, Yadav A, Bala K, Chaudhary U. Acinetobacter lwoffii an emerging pathogen in neonatal ICU. Infect Disord Drug Targets. 2015;15:184-188.

Yenidoğan Bir Bebekte Acinetobacter lwoffii sepsisi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2, 100 - 101, 31.08.2021
https://doi.org/10.21765/pprjournal.848531

Öz

Acinetobacter lwoffii sağlıklı bireylerin cilt ve orofarenksinde flora üyesi olarak saptanabilen bir gram-negatif kokobasildir. İmmün baskılanmış kişilerde fırsatçı patojen olarak septisemi gibi sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlara sebep olabilir. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde A. lwoffii enfeksiyon sıklığı artmaktadır. Bu vaka sunumunda, düşük doğum ağırlıklı bir bebekte başarı ile tedavi edilmiş A. lwoffii enfeksiyonunu sunmak istiyoruz. 

Kaynakça

 • Referans 1. Regalado NG, Martin G, Antony SJ. Acinetobacter lwoffii: bacteremia associated with acute gastroenteritis. Travel Med Infect Dis. 2009;7:316-317. Referans 2. Mori T, Nakazato T, Yamazaki R, Ikeda Y, Okamoto S. Acinetobacter lwoffii septicemia associated with a peripheral intravascular catheter. Intern Med. 2006;45:803-804.
 • Referans 3. Huddam B, Koçak G, Azak A, Duranay M. Acinetobacter lwoffii peritonitis in a patient receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis. Ther Apher Dial. 2013;17:117-119.
 • Referans 4. Starakis I, Blikas A, Siagris D, Marangos M, Karatza C, Bassaris H. Prosthetic valve endocarditis caused by Acinetobacter lwoffi: a case report and review. Cardiol Rev. 2006;14:45-49.
 • Referans 5. Tega L, Raieta K, Ottaviani D, Russo GL, Blanco G, Carraturo A. Catheter-related bacteremia and multidrug-resistant Acinetobacter lwoffii. Emerg Infect Dis. 2007;13:355-356.
 • Referans 6. Nakwan N, Wannaro J, Nakwan N. Multidrug-resistant Acinetobacter lwoffii infection in neonatal intensive care units. Research and Reports in Neonatology. 2011;1:1-4
 • Referans 7. Singla P, Sikka R, Deeep A, Gagneja D, Chaudhary U. Co-production of ESBL and AmpC β-Lactamases in Clinical Isolates of A. baumannii and A. lwoffii in a Tertiary Care Hospital From Northern India. J Clin Diagn Res. 2014;8:16-19.
 • Referans 8. Murray Clinton K, Hospentahl Duane R. Acinetobacter infection in the ICU. Crit Care Clin . 2008;24:237-248.
 • Referans 9. Mittal S, Sharma M, Yadav A, Bala K, Chaudhary U. Acinetobacter lwoffii an emerging pathogen in neonatal ICU. Infect Disord Drug Targets. 2015;15:184-188.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunusu
Yazarlar

Saime Sündüs UYGUN (Sorumlu Yazar)
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türkiye


Gülsüm ALKAN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 6 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Uygun S. S. , Alkan G. Acinetobacter lwoffii Septicemia in a Newborn. Pediatric Practice and Research. 2021; 9(2): 100-101.