Yazım Kuralları

Yazım Klavuzu Örneği

Başlık (Trebuchet MS, 14 punto, bold, sadece baş harf ve özel isimlerin baş harfi büyük diğerleri küçük, sola dayalı.)

Yazar Adı Soyadı1, Yazar Adı Soyadı2 (12 punto)
1Kurumu ve Bölümü, Şehir, Ülke, tam adresi, orcid, E-posta (8 punto)
2 Kurumu ve Bölümü, Şehir, Ülke, tam adresi, orcid, E-posta (8 punto)

Kısa bir özgeçmiş varsa kurumsal veya şahsi websitesi bağlantısı veriniz. Sosyal paylaşım hesaplarınızı bildiriniz.
Makalenizi yüklerken yazar, kurum, şehir, ülke, tam adres ve kısa özgeçmiş bilgilerini kaldırmanız gerektiğini unutmayınız! Bu bilgileri ayrı bir word dosyası olarak yüklemeniz gerekmektedir.


Özet (11 punto): Özet 8 puntoda, Trebuchet MS, iki yana yaslanmış, bir satır aralığında, araştırmanın ne hakkında olduğu, amacı, önemi, yöntemi, bulguları ve çarpıcı birkaç sonucu bu bölümde kısaca özetlenebilir. Özetiniz makalenizin vitrinidir. Müşterilerin (araştırmacıların) mallarınızı örnekleyebileceği ve içeriğinizi okumaya ve alıntılamaya ya da başka bir yere bakıp bakmayacağına karar vermeleri genellikle bu bölümde gerçekleşir. Bu yüzden doğru yapmak önemlidir. Rast Müzikoloji Dergisinin özet kelime sınırı 100-150 arasındadır. Özette tartıştığınız veya iddia ettiğiniz her şey, makalenizin ana metninde mutlaka yer almalıdır. Doğruluk çok önemlidir. Özette şekil, nota, tablo veya kaynak verilmediğinden emin olunuz.

Anahtar kelimeler (11 punto)
Bu bölüm en fazla 5 anahtar kelimeden oluşur, 10 puntoda yazılır, özel isimler dahil bütün kelimeler küçük harfle italik yazılır, virgül ile ayrılır, en sonuncu anahtar kelimeden sonra nokta yada virgül koyulmaz

Başlık 1 (11 punto, bold)
Giriş 10 puntoda yazılması gerekmektedir. Araştırmanızın kapsamını ve amacını sunarak problemin tanımlanması beklenmektedir. İlgili literatürü (yazın) kısaca gözden geçirildiği bölümdür.
Başlık 2
Başlık 3

Yöntem
The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail related to methods or with sufficient references.

Bulgular
Çalışmanın bulguları ve argümanları açık bir şekilde tanımlanmalı ve tasvir edilmelidir. Destekleyici şekiller, tablolar kullanılabilir. Ancak tablo ve şekiller (çok gerekli durumlar hariç) 3’den fazla olmamasını öneriyoruz. Tüm tablolar, resimler ve şekiller ortalanmalı ve numaralandırılmalıdır. 

Nota 1. Açıklamayı buraya yapınız, notanın altına.
Şekil 1. Açıklamayı buraya yapınız, şeklin altına.
Resim 1. Açıklamayı buraya yapınız, resmin altına.
Tablo 1. Tablo başlığını tablonun üstüne yazınız.

Tartışma
Araştırmanızda bulduğunuz çarpıcı sonuçları aynı sonuçları bulan çalışmalarla destekleyebilirsiniz. Çözümleyemediğiniz veya farklı sonuçlar elde ettiğiniz durumlarda aynı durumla karşılaşan literatürdeki başka araştırmalarla ilişki kurarak açıklamaya çalışabilir ve bunun sebeplerini tartışabilirsiniz.
Sonuç
Sonuçlar, bulgulardan çıkarılan ilkeleri ve genellemeleri, bu ilkeler ve genellemelerle ilgili istisnaları veya bunlarla ilgili sorunları, çalışmanın teorik ve / veya pratik çıkarımlarını ve çıkarılan sonuçları ve önerileri içerir. Sonuçlarda şekil, resim, nota, tablo ve atıflara yer verilmemelidir.

Kaynaklar
Chicago atıf stilini ilk tercihen önerilmektedir. APA ve Vancouver stilide kullanılabilir.
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html
• Tüm kaynaklar DOI veya varsa kalıcı URL bilgilerini içermelidir.
• Kaynaklar, makalenin hazırlanmasında yukarıda verilen stil kılavuzuna göre biçimlendirilmelidir.

Türkçe yazılan bütün makaleler için İngilizce genişletilmiş özet istenmektedir. Gerekli açıklama aşağıda verilmiştir.
Extended abstract (Only for articles written in Turkish)
If you are writing your article in Turkish language: Extended abstracts should be written according to the below structure including the following headings: abstract and keywords, introduction, methods, findings and argument, conclusion and recommendations. There is flexibility as to the naming of the sections. Extended abstract shall be written in font Trebuchet MS, single line spacing and 9 font size. Extended abstracts can not contain figures, tables, references and/or images. Extended abstracts should be between 500-750 words. We ask it after accepting your paper.

Kontrol listesini mutlaka dikkatli şekilde inceleyiniz.
1. Makale metnini yazarlarla ilgili bilgileri ve sonra sağ tıklayıp belge detaylarından belgeyi oluşturan kişinin bilgileriyle birlikte çıkarınız.
2. Yazarlarla ilgili kurum, bölüm, tam adres, orcid, eposta ve iletişim telefonu, şehir ve ülke mutlaka başlık sayfasında (Title page) ayrı bir Word dosyası olarak verilmeli ve sisteme ilgili kategoride yüklenmelidir.
3. Figür, resim, şekil, nota ve tabloların her biri numaralanmış olarak ayrı ayrı siteme ilgili kategoride yüklenmelidir.
4. Telif hakkı devri (Author Agreement) her bir yazar tarafından imzalanmak suretiyle resmi çekilerek ilgili kategoride sisteme yüklenmelidir.
5. Her bir yazarın kısa özgeçmişi (İngilizce - Türkçe) (Cover letter) mutlaka ilgili kategoride siteme yüklenmelidir.
6. Derginin yazım klavuzuna uymayan makalelerin ve kontrol listesinde eksiklik olması halinde direk red edilebileceğini lütfen unutmayınız!
7. Yazarların herhangi birinin websitesine üye olması gerekmektedir.
8. Verilen bilgilerin tamamının doğru ve doğrulanabilir olması gerekmektedir.
9. Dipnotlar metni direkt ilgilendiren, verilmezse araştırmada anlam kaybına neden olduğu durumlarda verilmelidir.

Rast Müzikoloji Dergisi Makale Gönderme Yönergesi:
Makalenizi bize göndermeyi seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.
RAST, COPE yayın etiği komitesi üyeliğine başvurmuştur ve YÖK ile birlikte COPE etik yönergesini benimsemiştir.
Makalenizi Gönderme
RAST hakem değerlendirme sürecini etik, şeffaf ve adil şekilde yönetmek için OJS kullanır. RAST’a daha önce bir makale göndermediyseniz, bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Lütfen aşağıdaki yönergeleri okuyun ve makalenizi yüklemek için derginin sitesini (https://rastmd.net/index.php/Rast) kullanın. Lütfen yönergeye uygun olmayan makalelerin ve yanlış/eksik yüklemelerin red edilebileceğini unutmayın.
Rast Müzikoloji Dergisi (RAST), yüksek bilimsel kaliteye sahip, özgün araştırma makaleleri yayınlayan, hakemli bir dergidir.
Başvuru sürecinin bir parçası olarak, gönderdiğiniz çalışmanızın özgün olduğunu, telif haklarının kendinize ait olduğunu ve telifi sizin olmayan bir çalışmayı çoğaltıyorsanız gerekli tüm izinleri aldığınızı garanti etmeniz gerekmektedir. Makalenizi ilk kez bir dergiye gönderdiğinizi ve bunun başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye gönderilmediğini ve başka bir yerde yayınlanmadığını bildirmeniz ve hukuki sorumluluğunu almanız gerekmektedir. Makaleniz etik, şeffaf ve adil bir hakemlik süreci sonunda kabul edilirse, makalenizin talepler doğrultusunda güncellenmiş son halini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
Dil
RAST’ın yayın dili Türkçe veya İngilizce’dir. Başlık, özet ve anahtar kelimeler her iki dilde de verilmektedir.
Amaç ve Kapsam
Öncelikle Türk müziği araştırmaları, Türk dünyası ve Doğu ve İslam medeniyeti musikisi hakkında yapılan bilimsel çalışmalar Rast Müzikoloji Dergisinde yayınlanmaktadır. Rast Müzikoloji Dergisi, genellikle 3.000-5.000 kelimelik araştırma makaleleri öncelikli olarak yayınlar. Daha kısa araştırma notları, derleme yazılarını ve nadiren kitap incelemelerine de yer verir.
Makale Uzunluğu
• Yazılar genellikle 7-15 sayfa uzunluğundadır.
• Kapsamlı anlatımın gerekli olduğu 15 sayfadan daha uzun makaleler editör / yayın kurulunun takdirine bağlı olarak dikkate alınacaktır.
Biçimlendirme
Makaleniz için tercih edilen dosya biçimi Microsoft Word'dür (.doc veya .docx).
Tablo, nota, şekiller ve diğer grafikler
Yüksek çözünürlükte tercihen EPS (Grafikler ve çizgi resimler için tercih edilen biçim büyütme / yakınlaştırma sırasında kaliteyi korur), JPEG veya PNG (en az 300 dpi ) olarak sisteme yüklenebilir. En fazla üç tablo ve / veya şekil dahil edilebilir. Bunlar siyah beyaz yayınlanabilir olmalıdır. Müzik örnekleri, şekiller, fotoğraflar ve diğer resimler, gönderilmeden önce doğruluk açısından kontrol edilmelidir. Tablolar ve şekiller ayrı olarak yüklenmelidir; ana metinde yer verilmemelidir. Ancak metin içinde geçtiği yerde açıklaması olmalıdır. Tablolar, metinde bulunanları çoğaltmak yerine yeni bilgiler sunmalıdır. Okuyucular tabloyu metne başvurmadan yorumlayabilmelidir. Lütfen düzenlenebilir dosyalar sağlayın.
Kaynak stili
Tercihen Chicago stili istenmektedir. Ancak APA ve Vancouver de kabul edilmektedir.
• Tüm referanslar DOI veya varsa kalıcı URL bilgilerini içermelidir.
• Kaynaklar, makalenin hazırlanmasında kullanılan stil kılavuzuna göre biçimlendirilmelidir.
İzinler
Araştırmanız ile ilgili kullandığınız bütün materyaller için gerekli izinlerin yazar tarafından alınmış olması ve gerektiğinde izin aldığını belgelemesi gerekmektedir. İzin maliyetleri yazarın sorumluluğundadır. Telif hakkıyla korunan herhangi bir materyal kullanılıyorsa (müzik notasyonu, resimler, şekiller vb.), Yazarın materyali kullanma iznine sahip olduğunu doğrulayan belgeler eklenmelidir.
Kabul ve yayın hakkında
Üretim
RAST Editörünüz, makalenizin yayım süreci boyunca kaydettiği ilerlemeler hakkında sizi bilgilendirecektir. Editör tarafından talep edilecek düzeltmeler doğrudan yapılmalı veya derhal bize bildirilmelidir.
Online İlk yayın
Önce online, son makalelerin (gelecekteki bir sayının atanmasını bekleyen tamamlanmış ve onaylanmış makaleler) bir dergi sayısına dahil edilmeden önce çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.
Açık Erişim
RAST’ta yayınlanan makaleler açık erişimlidir.
Telif Hakkı Seçenekleri
Telif hakkı, özgün makalenizi korumanıza ve izniniz olmadan başkalarının çalışmanızı kullanmasını engellemenize olanak tanır.

Makalenizi tanıtma
Yayın sürecin sonu değildir! Makalenizi yayabilir ve olabildiğince geniş bir şekilde okunmasını ve alıntı yapılmasını sağlayabilirsiniz. Makalenizi sosyal paylaşım hesaplarınızda linkini vererek paylaşabilirsiniz. Bu görünürlüğünü ve atıf oranını artırmak için yararlıdır.
ORCID
ORCID, araştırmacıları aynı adı paylaşanları bile diğer tüm araştırmacılardan ayıran, araştırmacılar arasındaki bağlantıları destekleyen benzersiz ve kalıcı bir dijital tanımlayıcı sağlar. Tüm yazarları ve yardımcı yazarları, ORCID kullanmaları için teşvik ediyoruz. ORCID hesabı oluşturun. ORCID iD'lerini makale gönderme işlemi sırasında başlık sayfasında bize bildiriniz. Yayın sürecinde ORCID iD'niz makalenizin meta verilerinin bir parçası haline geliyor ve çalışmanızı yalnızca ve yalnızca sizinle ilişkilendirebiliyor. ORCID ID'niz makalenizle birlikte yayınlanır, böylece çalışmanızı okuyan araştırmacıların ORCID profilinize ve oradan diğer yayınlarınıza bakabilir.
Etik Hususlar
Yazarlar YÖK ile birlikte COPE etik yönergesine uymak durumundadırlar. Bunlardan bazılarını sıralarsak;
• Mükerrer yayın yapılmaması (daha önceden internette paylaşılması dahil),
• Dilimleme yapılmaması,
• Haksız yazarlık sağlanmaması,
• Telif haklarını ihlal etmemesi,
• Yanlış ve yanıltıcı atıflar yapılmaması,
• Tarihsel dökümanların yanlış ve yanıltıcı yorumlama,
• Araştırmanın herhangi bir sürecinde insandan elde edilen veriler varsa mutlaka etik kurul izninin bulunması,
• Doktora veya YL tezinden üretilen makaleler için dipnot verilmesi,
• Makale yükleme konusunda etik davranılmaması,
• Bir makalenin gönderilmesi, daha önce yayınlanmadığını ve şu anda başka bir yerde veya kısmen yayınlanmak üzere gönderilmediğini gösterir.