Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 20 - 40, 26.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods ] Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Candaş, A., Akkan, B.E., Günseli, S. & Deniz, M.B. (2011). Devlet ilköğretim okullarında ücretsiz öğle yemeği sağlamak mümkün mü? [Is it possible to provide free lunch at public primary schools?] İstanbul: Açık Toplum Vakfı. (Open Society Foundation) Retrieved from https://spf.boun.edu.tr/sites/spf.boun.edu.tr/files/1439801191_spf_okulda_yemek_raporu_0.pdf
 • Çelikten, S.B. (2010). Özel okul velilerinin okul tercihlerini etkileyen faktörler. [The factors that affect the school preferences of the private school parents] (Master’s thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ergin, D.Y. (1993). Özel bir kolejde yapılan imaj araştırması [Image research at a private college] (Unpublished Report ) İstanbul
 • Goldhaber, D.D. (1996). Public and private high schools: Is school choice an answer to the productivity problem? Economics of Education Review, 15(2), 93-109.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler [Scientific research method: Concepts, principles, techniques] Ankara, Turkey: Nobel Publication
 • Kültür 2000 (1993). 21. yüzyıla yaklaşırken kültür kolejinin geleceği üzerine düşünceler [As we approach the 21st century, thoughts on the future of the Kültür college] İstanbul, Turkey: Kültür College Publication
 • Mermertaş, M.F. (2014). Özel eğitim kurumlarının tercih nedenleri ile öğrencilerin memnuniyeti arasındaki ilişki: Şırnak örneği. [The relationship between students satisfaction with special educational institutions the reasons: the case of Şırnak] (Master’s thesis, Türk Hava Kurumu University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • National Education Statistics Formal Education, (2019). A Publication of Official Statistics Programme, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Retrieved from http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361
 • Nohutçu, A. (1999). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların reklam stratejileri [The Factors that affect the private school preferences of the parents and the advertisement strategies of the private schools] (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Parlar, H. (2006). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların durumu [Factors affecting parents' private school preferences and the situation of private schools.] (Master’s thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Parlar, H. (2012). Özel okullarda özel okul sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin güçlendirilmiş bir iş çevresi yaratmaya ne kadar istekli ve hazır olduklarının tespitine ilişkin bir araştırma. [A research on pointing out the willingness and readiness of private school owners and senior managers to create a strong business environment at private schools.] İstanbul Commerce University Journal of Social Sciences , 11(21), 127-146.
 • Regulation on Private Education Institutions, (2012). Millî Eğitim Bakanliği Özel Öğretim Kurumlari Yönetmeliği [Ministry of National Education Regulation on Private Education Institutions]. Retrieved from https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/15095220_YZEL_YYRETYM_KURUMLARI_YYNETMELYYY__20.6.2017-30102.pdf
 • Smedley, D. (1995). Marketing secondary schools to parents-some lesson from the research on parental choice. Education Management and Adminisration, 23, 2-8.
 • Uysal, B.S. (2017). Velilerin özel okul tercih nedenlerinin incelenmesi [investigation of the reasons for private school choice of parents] (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yaacob, N.A., Osman, M.M. & Bachok, S. (2014). Factors influencing parents’ decision in choosing private schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences 153, 242– 253. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814055001?via%3Dihub
 • Yılmaz, K. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri [Views of primary school students on the quality of school life] Pamukkale University Journal of Education Dergisi, 17 1, 1-13.

Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 20 - 40, 26.06.2020

Öz

In the research process, it was aimed to determine the factors affecting the private school preferences of primary school parents. The population of the study is the parents of students studying in private schools in the Anatolian side of Istanbul in the 2017-2018 academic year. The research group consisted of 205 volunteer parents whose children were students in different private schools in Üsküdar, Ümraniye and Kadıköy districts of the Asian side of Istanbul. A personal information form and a 41-item questionnaire were applied to the participants. As a data collection tool, “Private School Preference Criteria” questionnaire was formed by taking expert opinion. According to the findings obtained from the analysis of the data collected in the research, the factors affecting the reasons for parents to prefer private schools are listed in order of priority: the characteristics of management and academic staff, physical conditions of the school, economic resources, communication processes, artistic, sportive, social and cultural activities and the last one educational activities. According to the preference of the parents varies according to being a mother or father, three items of the physical conditions; two items in teaching activities and one item in artistic, cultural, sportive, social and cultural activities dimensions were determined. No item differentiated in the other two dimensions.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods ] Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Candaş, A., Akkan, B.E., Günseli, S. & Deniz, M.B. (2011). Devlet ilköğretim okullarında ücretsiz öğle yemeği sağlamak mümkün mü? [Is it possible to provide free lunch at public primary schools?] İstanbul: Açık Toplum Vakfı. (Open Society Foundation) Retrieved from https://spf.boun.edu.tr/sites/spf.boun.edu.tr/files/1439801191_spf_okulda_yemek_raporu_0.pdf
 • Çelikten, S.B. (2010). Özel okul velilerinin okul tercihlerini etkileyen faktörler. [The factors that affect the school preferences of the private school parents] (Master’s thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ergin, D.Y. (1993). Özel bir kolejde yapılan imaj araştırması [Image research at a private college] (Unpublished Report ) İstanbul
 • Goldhaber, D.D. (1996). Public and private high schools: Is school choice an answer to the productivity problem? Economics of Education Review, 15(2), 93-109.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler [Scientific research method: Concepts, principles, techniques] Ankara, Turkey: Nobel Publication
 • Kültür 2000 (1993). 21. yüzyıla yaklaşırken kültür kolejinin geleceği üzerine düşünceler [As we approach the 21st century, thoughts on the future of the Kültür college] İstanbul, Turkey: Kültür College Publication
 • Mermertaş, M.F. (2014). Özel eğitim kurumlarının tercih nedenleri ile öğrencilerin memnuniyeti arasındaki ilişki: Şırnak örneği. [The relationship between students satisfaction with special educational institutions the reasons: the case of Şırnak] (Master’s thesis, Türk Hava Kurumu University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • National Education Statistics Formal Education, (2019). A Publication of Official Statistics Programme, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Retrieved from http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361
 • Nohutçu, A. (1999). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların reklam stratejileri [The Factors that affect the private school preferences of the parents and the advertisement strategies of the private schools] (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Parlar, H. (2006). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların durumu [Factors affecting parents' private school preferences and the situation of private schools.] (Master’s thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Parlar, H. (2012). Özel okullarda özel okul sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerinin güçlendirilmiş bir iş çevresi yaratmaya ne kadar istekli ve hazır olduklarının tespitine ilişkin bir araştırma. [A research on pointing out the willingness and readiness of private school owners and senior managers to create a strong business environment at private schools.] İstanbul Commerce University Journal of Social Sciences , 11(21), 127-146.
 • Regulation on Private Education Institutions, (2012). Millî Eğitim Bakanliği Özel Öğretim Kurumlari Yönetmeliği [Ministry of National Education Regulation on Private Education Institutions]. Retrieved from https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/15095220_YZEL_YYRETYM_KURUMLARI_YYNETMELYYY__20.6.2017-30102.pdf
 • Smedley, D. (1995). Marketing secondary schools to parents-some lesson from the research on parental choice. Education Management and Adminisration, 23, 2-8.
 • Uysal, B.S. (2017). Velilerin özel okul tercih nedenlerinin incelenmesi [investigation of the reasons for private school choice of parents] (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yaacob, N.A., Osman, M.M. & Bachok, S. (2014). Factors influencing parents’ decision in choosing private schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences 153, 242– 253. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814055001?via%3Dihub
 • Yılmaz, K. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri [Views of primary school students on the quality of school life] Pamukkale University Journal of Education Dergisi, 17 1, 1-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Articles
Yazarlar

Kamil Arif KIRKIÇ (Sorumlu Yazar)
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0002-8902-437X
Türkiye


Ahmet PULAT Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-5986-4573
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { rep650190, journal = {Research on Education and Psychology}, issn = {}, eissn = {2602-3733}, address = {}, publisher = {Bülent DİLMAÇ}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {20 - 40}, doi = {}, title = {Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children}, key = {cite}, author = {Kırkıç, Kamil Arif and Pulat, Ahmet} }
APA Kırkıç, K. A. & Pulat, A. (2020). Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children . Research on Education and Psychology , 4 (1) , 20-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rep/issue/51863/650190
MLA Kırkıç, K. A. , Pulat, A. "Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children" . Research on Education and Psychology 4 (2020 ): 20-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rep/issue/51863/650190>
Chicago Kırkıç, K. A. , Pulat, A. "Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children". Research on Education and Psychology 4 (2020 ): 20-40
RIS TY - JOUR T1 - Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children AU - Kamil Arif Kırkıç , Ahmet Pulat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Research on Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 40 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3733 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Research on Education and Psychology Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children %A Kamil Arif Kırkıç , Ahmet Pulat %T Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children %D 2020 %J Research on Education and Psychology %P -2602-3733 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Kırkıç, Kamil Arif , Pulat, Ahmet . "Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children". Research on Education and Psychology 4 / 1 (Haziran 2020): 20-40 .
AMA Kırkıç K. A. , Pulat A. Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children. Research on Education and Psychology. 2020; 4(1): 20-40.
Vancouver Kırkıç K. A. , Pulat A. Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children. Research on Education and Psychology. 2020; 4(1): 20-40.
IEEE K. A. Kırkıç ve A. Pulat , "Do Primary Schools Exist Only for Academic Achievement? The School Characteristics that Affect Parents’ Private Primary School Preferences for Their Children", Research on Education and Psychology, c. 4, sayı. 1, ss. 20-40, Haz. 2020

17908

All the articles published in REP are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License"