Dergi Yazı Kurulu

Sahibi ve Sorumlu Müdür 
Prof. Dr. Zeynep Karakaş 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

DERGİ YAZI KURULU 
Editör
Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. zkarakas@istanbul.edu.tr; zeynepkar@hotmail.com

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Volkan ARISAN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. varisan@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ilhan.ilkilic@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. alkac@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Müge SAYİTOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. mugeay@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Ayşe Evrim Bayrak, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ebayrak@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Meryem Sedef ERDAL, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. serdal@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. bektaskk@istanbul.edu.tr

Bilimsel Sekreterya
Uzm.Dr. Yasin YILMAZ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara,
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı, İstanbul, Türkiye. dryasinyilmaz@gmail.com
Arş. Gör. Aslı Gürbüz, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. asli.gurbuz@istanbul.edu.tr

Editoryal Ofis
Birgül TAŞTEMİR, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayıncılık Birimi Şefi İstanbul, Türkiye.
Araş. Gör. Dr. Safiye ÖZKAN SARILI, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. sozkan76@istanbul.edu.tr

İstatistik Danışmanı
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. eyurt@istanbul.edu.tr 

Uluslararası İlişkiler Editörü
Uzm.Dr. Yasin YILMAZ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara,
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı, İstanbul, Türkiye


Editör Kurulu

Prof. Dr. Rengin ACAROĞLU, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye. rencar@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet ARAMAN, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. aramana@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Gamze AREN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. garen@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet ATAŞ, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. atas@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Arzu Funda BAĞCIGİL, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul, Türkiye. fucugil@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Alper BARAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul, Türkiye. peralp@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Sevim BUZLU, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye. sbuzlu@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Erdal CEVHER, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ecevher@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Tülin ÇAĞATAY, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. tulcagat@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa DEMİR, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. demirm@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Tamer DEMİRALP, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. demiralp@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. demirkolm@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Günnur DENİZ, İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul/Türkiye. gdeniz@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Birsel Sönmez Uydeş DOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. sonmezdo@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. smdogan@yahoo.com
Prof. Dr. Bilge DONUK, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye. bdonuk@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Burak ERMAN, Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Istanbul, Türkiye. berman@ku.edu.tr
Prof. Dr. Melek Nihal ESIN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye. mnesin@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Hakan ERTİN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. hertin@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Sönmez FIRATLI, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. sfiratli@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Godoberto GUEVARA-ROJAS, University of Applied Sciences, Viyana, Avusturya. godoberto.guevara@fh-campuswien.ac.at
Prof. Dr. Ahmet GÜL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. agul@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Amid ISMAİL, Dean, Temple University, School of Dentistry, Philadelphia, ABD. amid.ismail@temple.edu
Prof. Dr. Christine HAUSKELLER, University of Exeter, Department of Sociology and Philosophy, Exeter, İngiltere, c.hauskeller@exeter.ac.uk
Prof. Dr. Alev Akdoğan KAYMAZ, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul/Türkiye. aakaymaz@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Nevin KANAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye. nedam@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet KİZİR, İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. ahmkizir@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. dkonuk@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Afife MAT, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. afifemat@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Eitan MİJİRİTSKY, Tel Aviv University, TAU · Oral Rehabilitation Department, Tel Aviv, İsrail, mijiritsky@bezeqint.net
Prof. Dr. Hans-Martin SASS, Georgetown University, GU · The Kennedy Institute of Ethics, Washington / ABD – Bochum Almanya. sasshm@aol.com
Prof. Dr. Fuat ODUNCU, Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Münih, Almanya. fuat.oduncu@med.uni-muenchen.de
Prof. Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul, Türkiye. onar@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. İlhan ONARAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ilonaran@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Özen Doğan ONUR, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ozend istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Semra ÖZDEMIR, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. hsf@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. İlgin ÖZDEN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ilginozen@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Emine Akalın URUŞAK, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. akaline@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Yağız ÜRESİN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. yagiz@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Erdem TÜZÜN, İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. erdemtuzun@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Funda YALÇIN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. fyalcin@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. T. Mesud YELBUZ, King Abdulaziz Cardiac Center, Riyad, S. Arabistan. Yelbuz.Mesud@mh-hannover.de
Doç. Dr. Onur GEÇKİLİ, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. geckili@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. eyurt@istanbul.edu.t
Dr. Öğrt. Üy. Eda Yılmaz ALARÇİN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye. eyilmaz@istanbul.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Fatemah BAHADORİ, Bezmialem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. fatemehbahadori@gmail.com