Dergi Yazı Kurulu

Sahibi ve Sorumlu Müdür 
Prof. Dr. Zeynep Karakaş 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 


DERGİ YAZI KURULU 
Baş Editör
Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
zkarakas@istanbul.edu.tr; zeynepkar@hotmail.com

Editörler
Prof. Dr. Ümmühan İŞOĞLU ALKAÇ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. alkac@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Volkan ARISAN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. varisan@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Ayşe Evrim BAYRAK, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ebayrak@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Meryem Sedef ERDAL, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. serdal@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye. bektaskk@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. ilhan.ilkilic@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Müge SAYİTOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. mugeay@istanbul.edu.tr

Bilimsel Sekreterya
Uzm.Dr. Yasin YILMAZ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara,
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı, İstanbul, Türkiye. dryasinyilmaz@gmail.com
Arş. Gör. Aslı Gürbüz, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye. asli.gurbuz@istanbul.edu.tr

İstatistik Danışmanı
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. eyurt@istanbul.edu.tr 

Dil Editörleri
Alan James NEWSON, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. alan.newson@istanbul.edu.tr
Elizabeth Mary EARL, stanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. elizabeth.earl@istanbul.edu.tr

Editoryal Ofis
Birgül TAŞTEMİR, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayıncılık Birimi Şefi İstanbul, Türkiye.
Araş. Gör. Dr. Safiye ÖZKAN SARILI, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. sozkan76@istanbul.edu.tr
Editör Kurulu

Prof.Dr. Rengin ACAROĞLU, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Ahmet ARAMAN, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Gamze AREN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Ahmet ATAŞ, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Arzu Funda BAĞCIGİL, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul,Türkiye

Prof.Dr. Alper BARAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Sevim BUZLU, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Erdal CEVHER, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Tülin ÇAĞATAY, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Mustafa DEMİR, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Tamer DEMİRALP, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Mübeccel DEMİRKOL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Günnur DENİZ, İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Birsel Sönmez Uydeş DOĞAN, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Sait Mesut DOĞAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Bilge DONUK, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Burak ERMAN, Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Istanbul, Türkiye

Prof.Dr. Melek Nihal ESIN,İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr.Sönmez FIRATLI, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Godoberto GUEVARA-ROJAS, University of Applied Sciences, Viyana, Avusturya

Prof.Dr. Ahmet GÜL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Christine HAUSKELLER, Exeter Üniversitesi, Sosyoloji ve Felsefe Bölümü, Exeter, İngiltere

Prof.Dr. Amid ISMAİL, Temple University, School of Dentistry, Philadelphia,  ABD

Prof.Dr. Nevin KANAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Alev Akdoğan KAYMAZ, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul/Türkiye

Prof.Dr. Ahmet KİZİR, İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Dildar KONUKOĞLU, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  İstanbul, Türkiye

Prof.Dr.Afife MAT, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Eitan MİJİRİTSKY, Tel Aviv Üniversitesi, Diş Hekikmliği Fakültesi, Tel Aviv, İsrail

Prof.Dr. Fuat ODUNCU, Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Münih, Almanya

Prof.Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. İlhan ONARAN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Özen Doğan ONUR, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,  İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Semra ÖZDEMIR, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. İlgin ÖZDEN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Hans-Martin SASS, Georgetown University, GU · The Kennedy Institute of Ethics, Washington / ABD – Bochum Almanya

Prof.Dr. Erdem TÜZÜN, İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,  İstanbul,Türkiye

Prof.Dr. Emine Akalın URUŞAK, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Yağız ÜRESİN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. Funda YALÇIN, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof.Dr. T. Mesud YELBUZ, King Abdulaziz Cardiac Center, Riyad, S. Arabistan

Prof.Dr. Onur GEÇKİLİ, İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç.Dr. Hakan ERTİN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç.Dr. Eray YURTSEVEN, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Doç.Dr. Eda Yılmaz ALARÇİN, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Doç.Dr. Fatemah BAHADORİ, Bezmialem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye