Dergi İletişim
Ad: Journal of Advanced Research in Health Sciences – Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi
E-posta: sabiad@istanbul.edu.tr
Adres:

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bilimsel Yayıncılık Birimi
Bozdoğan Kemeri cad., No:8, 34126, Fatih/İstanbul
Tel No: 0212 440 00 00-14131