Başeditör
Ad: Prof.Dr. Abdullah KAPLAN
E-posta: abdullahkaplan@sdu.edu.tr
Telefon: +902462114039
Adres:

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 32260, Isparta/Türkiye


Teknik İletişim
Ad: Arş.Gör. Mehmet Akif YETİM
E-posta: akifyetim@sdu.edu.tr
Telefon: +902462114310
Adres:

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 32260, Isparta/Türkiye


Dergi İletişim
Ad: SDÜFEFFD / SDUFASJS
E-posta: fendergisi@sdu.edu.tr
Telefon: +902462114039
Adres:

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 32260, Isparta/Türkiye