Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 89 - 96 2019-05-31

Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini
Quantitative Determination with Multivariate Calibration Methods Clarithromycin, Amoxicillin and Lansorazol in Used in Helicobacter pylori Treatment on Human Urine Sample

Güzide Pekcan Ertokuş [1]


Bu çalışmada kronik aktif gastrit ve peptik ülser hastalığında rolü olan Helikobakter pilorinin yok edilmesi için kullanılan klaritromisin, amoksisilin ve lansoprazol etken maddelerinin eş zamanlı spektrofotometrik olarak tayini yapılmıştır. Elde edilen verilere, çok değişkenli kalibrasyon yöntemleri - kemometrik metotlar başarı ile uygulanmıştır. Absorbans-konsantrasyon arasındaki ilişkiden yola çıkılarak sentetik karışım yardımıyla idrar numunesinde her bir aktif maddenin tayini gerçekleştirilmiş ve veriler MLR (Çoklu doğrusal regresyon), , PLS (Kısmi en küçük kareler yöntemi) ve PCR (Temel bileşen regresyonu) ile değerlendirilmiştir. MLR (Çoklu doğrusal regresyon), PLS (Kısmi en küçük kareler yöntemi) ve PCR (Temel bileşen regresyonu) kemometrik kalibrasyon metotlarındandır ve bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar son derece hızlı ve en önemlisi güvenilirdir.

In this study, clarithromycin, amoxicillin, and lansoprazole agents for the treatment of Helicobacter pylori, which has a role in chronic active gastritis and peptic ulcer disease, has been determinated by the simultaneous spectrophotometric method. Multivariable calibration methods - chemometric methods have been successfully applied to the obtained data. Benefiting from the relationship between the absorbance and the concentration, with the aid of the synthetic mixture, in the urine sample was subjected to the determination of each active substance and the data were analyzed by MLR (Multi Linear Regression), PLS (Partial Least Squares Method) and PCR (Basic Component Regression). The MLR (Multiple Linear Regression), PLS (Partial Least Squares Method) and PCR (Principal Component Regression) are the methods of chemometric calibrations and the results obtained with these methods are extremely fast and most reliable.

 • A. Sameh, N.N. Atia, “Simultaneous determination of triple therapy for Helicobacter pylori in human plasma by reversed phase chromatography with online wavelength switching”, Spectrochim Acta A: Mol Biomol Spectrosc, 136, 1380- 1387, 2015.
 • D.Y. Graham, “Treatment of peptic ulcers caused by Helicobacter pylori”, N. Engl. J. Med., vol. 328, pp. 349-350. 1993.
 • S.V. Zanten, P. Sherman, “Indications for the treatment of Helicobacter pylori: a systematic overview, Can.Med. Ass J., vol. 150, pp. 177-185, 1994.
 • P. Lulie, D.F. Gary, P. Daniel, Y.C. Vandersteen, H. Joseph, D.E.E. Vogelman, O. Norman, K.S. Richard, “Helicobacter pylori infection and the risk of gastric carcinoma”, N. Engl. J. Med., vol. 325, pp. 1127-1131, 1991.
 • F.C. Ramirez, G. Lew, P.D. Klein, R.M. Genta, D.Y. Graham, “Search for improved anti- Helicobacter pyloritherapies”, Am. J. Gastroenterol, vol. 87, pp. 1275-1279, 1992.
 • N. Vakil, “The montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus”, Am. J. Gastroenterol, 8, 1900-1920, 2006.
 • I. Satoshi, M. Fukuto, S. Kazufumi, M. Shinichi, T. Masahiko, K. Kiyomi, O. Kozue, H. Mayayoshi, K. Yoshiyuki, O. Hitoyoshi, “In vivo bactericidal activities oj Japanase rice-fluid against H. pylori in a Mongolian gerbil model, Int. J. Med. Sci., 4, 203-208, 2007.
 • Uygun, A. Kadayıfçı, Z. Yeşilova, M.C. Savaş, Y. Ateş, Y. Karslıoğlu, M. Ciğerim, S. Bağcı, K. Dağalp, “ Recent success of pantoprazole–or lansoprazole- based clarithromycin plus amoxicillin treatment in the eradication of Helicobacter pylori ”, Turk J. Gastroenterol, 4, 219-224, 2004.
 • M. Horoz, C. Bölükbaş, F.F. Bölükbaş, A. Uzunköy, A. Soylu, “Klaritromisin-Amoksisilin-Lansoprazol Kombinasyonunda Optimal Tedavi Süresi, HrÜ. Tıp Fak. Der., 1, 12-19, 2004.
 • A Uygun, A. Tüzün, Z. Yeşilova, M. Aslan, Y. Ateş, Z. Polat, A. Erdil, S. Bağcı, Ö. Günhan, M. Gülşen, K. Dağalp, “Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisiln, klaritromisin protokolünün karşılaştırılması”, Akademik Gastroentreroji Dergisi, 4-3, 172-175, 2005.
 • E. Dinç, D. Baleanu, “ Spectrophotometric quantitative determination of cilazapril and hydrochlorothiazide in tablets by chemometric methods” JPBA, 30, 715-723, 2002.
 • E. Dinç,A. Özdemir, D. Baleanu, “Comparative study of the continuous wavelent transform, derivative and partial least squares methods applied to the overlapping spectra for the simultaneous quantitative resolution of ascorbic acid and asetilsalicylic acid in effervescent tablets, JPBA, 37, 715-723, 2005.
 • A.H. Aktaş, A.M. Sarıdağ, “Liquid chromatografic-chemometric tecnhniques for the simultaneous HPLC determination of lansoprazole, amoksisilin and clarithromisin in commercial preparation”, J. Chromatogr. Science, pp. 1-7, 2017.
 • A. Kaba, A.H. Aktaş, “Çeşitli Ligandları Kullanarak Fe3+, Al3+ ve Cu2+ nin Bir Arada Spektrofotometrik Tayinleri İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Elde Edilen Verilerin En Küçük Kareler Kalibrasyon Yöntemi (PLS) ve Temel Bileşen Regresyon (PCR) Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, SAUFBE, 18, 1, 71-79, 2014.
 • A.H. Aktaş, B. Mutlutürk, “Demir ve Alüminyumun Doğal Sularda UV Spektrofotometrik Tayini için Yöntem Geliştirilmesi ve Elde Edilen Verilerin Kemometrik Kalibrasyon Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18, 3, 52-59, 2014.
 • A.H. Aktaş, H.H. Toprak, “Spectrometric determination of lansoprazole and domperidone in tablets by multivariate calibration approach”, JOCPR, 9, 3, 103-108.
 • Minitab 17 Statistical Programme: http://www.inovadanismanlik.com.tr (18.05.2018)
 • XLSTAT Pragramme: https://www.xlstat.com/en/ (18.05.2018)
 • D. Sharma, R. Singh, R. Garg, “Development and validation of stability indicating UV spectro-photometric method for the estimation of benzydamine hydrochloride in bulk and in pharmaceutical dosage form: a novel analytical technique for conducting in-vitro quality control tests”, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, vol. 9(2), pp. 678-686, 2017.
 • J. Miao, B. Forget, K. Smith, “Predicting Correlation Coefficients for Monte Carlo Eigenvalue Simulations With Multitype Branching Process”, Ann. Nucl. Energy, 112, 307-321, 2018.
 • M. Bahçecitapar, S. Aktaş, “Çoklu doğrusal bağlantı durumunda doğrusal karma modelin kullanımı ve bir uygulama”, SAUJS,21, 6, 1349-1359, 2017.
 • E. Dinç, “Kemometrik İşlem ve Yöntemlerin Analitik Kimyadaki Tipik Uygulamaları”, Uygulamalı Kemometri Yaz Okulu Notları, pp. 13-17, 2009.
 • P. Saganowska, M. Wesolowski, “Principal Component and Cluster Analyses as Supporting Tools for Co-Crystals Detection”, J. Therm. Anal. Calorim., 130, 45-55, 2017.
 • A. Porfire, D. Muntean, M. Achim, L. Vlase, I. Tomuta, “Simultaneous Quantification of Simvastatin and Excipients in Liposomes Using Near Spectroscopy and Chemometry”, JPBA, 107, 40-49, 2015.
 • I.Tarhan, A.A.I.H Kara,“Quantitative Determination of Free Fatty Acids in Extra Virgin Olive Oils by Multivariate Methods and Fourier Transform Infrared Spectroscopy Considering Different Absorption Modes”, Int J. Food Prop., 1-8, 2017.
 • G. Pekcan Ertokuş, K. Bağrıaçık, “Simultaneous determination of drugs used for chronic active gastritis disease by chemometric methods”, IJLTET, 8, 4, 173-178, 2017.
 • V. Bajpai, S. Kumar, A. Singh, J. Singh, M.P.S. Negi, S.K. Bag, N. Kumar, R. Konwar, B. Kumar, “Chemometric based identification and validation of specific chemical markers for goegraphical, seasonal and gender variations in tinospora cordifolia stem using HPLC-ESI-QTOF-MS Analysis”, Phytochem. Anal., 28(4), 277-288, 2017.
 • A. Uyanık, “ Analitik Kimyacılar İçin İstatistik ve Kemometri”, Pegem Akademi Yayıncılık, 6. Baskı, pp. 254-259, 2012.
 • A.V. Bilgili, M.A.Çullu, S. Aydemir, “Tuzdan etkilenmiş toprakların yakın kızılötesi yansıma spektroradyometre ve elektromanyetik indüksiyon tekniği yardımıyla karakterize edilebilme potansiyelinin araştırılması”, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 18(1), 32-45, 2014.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Kimya
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9230-5634
Yazar: Güzide Pekcan Ertokuş (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sdufeffd424905, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7575}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {89 - 96}, doi = {10.29233/sdufeffd.424905}, title = {Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini}, key = {cite}, author = {Pekcan Ertokuş, Güzide} }
APA Pekcan Ertokuş, G . (2019). Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi , 14 (1) , 89-96 . DOI: 10.29233/sdufeffd.424905
MLA Pekcan Ertokuş, G . "Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 (2019 ): 89-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufeffd/issue/45380/424905>
Chicago Pekcan Ertokuş, G . "Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 (2019 ): 89-96
RIS TY - JOUR T1 - Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini AU - Güzide Pekcan Ertokuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29233/sdufeffd.424905 DO - 10.29233/sdufeffd.424905 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 96 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7575 M3 - doi: 10.29233/sdufeffd.424905 UR - https://doi.org/10.29233/sdufeffd.424905 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini %A Güzide Pekcan Ertokuş %T Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi %P -1306-7575 %V 14 %N 1 %R doi: 10.29233/sdufeffd.424905 %U 10.29233/sdufeffd.424905
ISNAD Pekcan Ertokuş, Güzide . "Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 / 1 (Mayıs 2019): 89-96 . https://doi.org/10.29233/sdufeffd.424905
AMA Pekcan Ertokuş G . Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini. SDÜFEFFD. 2019; 14(1): 89-96.
Vancouver Pekcan Ertokuş G . Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 14(1): 96-89.