Dergi Hakkında

Odak ve Kapsam

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır. 2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınacaktır.


Değerlendirme Süreci

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi'ne (SDÜFEFFD) gönderilen tüm makaleler öncelikle aşağıda belirtilen iki basamaklı ön değerlendirilme sürecine alınırlar. Hakem incelemesi öncesindeki bu aşamalarda tüm çalışmalar; "İntihalin Engelenmesi" ve "Yazım Kuralları İncelenmesi" açısından değerlendirilirler.

1. İntihal Engellenmesi: SDÜFEFFD’ye 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gönderilen tüm makaleler, intihalin önlenebilmesi aracıyla "iThenticate:Plagiarism Detection Software" isimli yazılım aracılığıyla taranırlar. Benzerlik oranı referanslar ve tekli kelime eşleşmeleri hariç % 20 üzeri tespit edilen çalışmalar reddedilebilir veya düzenlenmeleri için yazar(lar)a iade edilebilir. Benzerlik oranı % 20 ve altında olan çalışmalar ise bir sonraki aşamaya geçirilir.

2. Yazım Kuralları İncelemesi: Benzerlik taraması sonucu % 20 ve altında olan makaleler yazarlara sunulan örnek makale formatına uygunluk açısından incelenirler. Dergimiz; MS Office Word formatında makale dosyası örneği sunmaktadır. Örnek dosya; "Yazar Rehberi" sayfasında bulunmaktadır. "Yazar Rehberi" sayfasına buraya tıklayarak erişilebilir.

Ön değerlendirilme sürecinden geçen makaleler, ilgili konunun editörüne iletilirler. Ön değerlendirilme sürecinde başarısız olan makaleler ise, Baş Editörün bilgisi dahilinde benzerlik oranına göre reddedilebilir veya düzenleme yapılması için yazara geri gönderilebilir.

Konu editörü, ön değerlendirilme sürecini tamamlayan her makalenin değerlendirilmesi için alanlarında uzman en az 3 (üç) ulusal ve/veya uluslararası hakem belirler. Değerlendirme için davet edilen hakemlerin değerlendirmeyi kabul veya ret kararlarını 5 (beş) takvim günü içinde iletmeleri beklenir. Bu süre sonunda herhangi bir karar bildirmeyen hakem, değerlendirmeyi reddetmiş sayılır ve konu editörü yeni hakem ataması gerçekleştirebilir veya hakeme hatırlatma gönderebilir.

Değerlendirmeyi kabul eden hakemlerin görüşlerini kabul tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde iletmeleri beklenir. Değerlendirme için davet edilen hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (Single-Blind Peer Review).

Makale gönderimi esnasında tüm yazarlara ait bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Eksik bilgilerden dergi yönetimi sorumlu değildir.

Makaleyi değerlendiren hakemlerin önerileri doğrultusunda konu editörleri çalışmayla ilgili nihai kararlarını "Kabul", "Küçük Düzeltme", "Büyük Düzeltme" veya "Ret" olarak yazarlara iletir.

Düzeltme kararı verilen makaledeki yazarların hakem ve editör kararlarını dikkate alarak istenilen değişiklikleri yapması için tanınan süre 30 (otuz) takvim günüdür. Bu süre sonunda yazarlardan her hangi bir cevap alınamazsa makale otomatik olarak reddedilebilir.

Önerileri neticesinde düzeltilen makaleyi tekrar görmek isteyen hakemlerin, yazarların geri dönüşlerine 15 (onbeş) takvim günü içerisinde cevap vermeleri beklenir. Bu süre içerisinde yorum belirtmeyen hakemlerin olumlu görüş beyan ettikleri varsayılır.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi (SDÜFEFFD); bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsemiş, hakemli açık erişimli bir dergidir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti talep edilmemektedir.

Açık erişim konusunda dergimiz; BOAI'ye (Budapest Open Access Initiative / Budapeşte Açık Erişim Hareketi) taraftır ve BOAI'nin "...hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir..." şeklindeki açık erişim ifadesini benimser.

Arşivleme

Bu dergi (SDÜFEFFD), dahil olan kütüphaneler arasında paylaşılan arşivleme sistemi oluşturulması ile kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yayın Sıklığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayın hayatına başlamış ve 2007 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanmış hakemli bir bilimsel araştırma dergisidir. Yayına kabul edilen çalışmalar ücretsiz olarak Mayıs ve Kasım aylarında kapak ve içindekiler sayfalarıyla birlikte toplu halde elektronik olarak yayınlanırlar.

Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir. Özel sayıların içeriği ulusal ve/veya uluslararası bilimsel etkinliklerde (seminer, kongre, çalıştay vb.) sunulan çalışmalar ile önceden ilan edilen belirli bir konudaki özel çalışmalar olacak şekilde belirlenebilir. Yayınlanan özel sayılar ile ilgili detaylar kapak ve iç sayfalarda belirtilir. Özel sayılarda yayın ve editör kurulları değişebilir.

İntihal Engellemesi

Dergimize (SDÜFEFFD) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren gönderilen tüm çalışmalar, editör onayına sunularak hakem değerlendirilmesine başlanmadan önce intihalin önlenebilmesi aracıyla "iThenticate:Plagiarism Detection Software" isimli yazılım aracılığıyla taranırlar. Benzerlik taraması sonucunda benzerlik oranı referanslar ve tekli kelime eşleşmeleri hariç % 20 üzeri tespit edilen çalışmalar reddedilebilir veya düzenlenmeleri için yazar(lar)a iade edilebilir.

Telif Hakkı Düzenlemesi

SDÜFEFFD’ye ait tüm alt birimler ve içerikleri ile dergimizde yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution lisansı ile lisanslanmıştır. Bu bağlamda, dergimizde makakeleri yayımlanan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

1. Yazar, makalesinin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Makale, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Attribution lisansı altında lisanslanır.

2. Yazar, makalenin dergide yayımlanmış halinin tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

Ayrıca, makalelerinin DergiPark sistemi üzerinden yüklenmesinden önce SDÜFEFFD’nin “Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve bu belge taranarak sisteme yüklenmelidir. "Telif Hakkı Devir Formu"na buraya tıklayarak erişilebilir.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi (SDÜFEFFD) sitesindeki; isimler, e-posta adresleri ve kayıtlı diğer tüm kişisel veriler sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Hiçbir bilgi ve/veya veri herhangi bir ticari amaç için kullanılmayacak, diğer kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Etik İlkeler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile “Committee on Publication Ethics” (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri dikkate almaktadır. Bu bağlamda yazarların, hakemlerin ve editörlerin yerine getirmeleri önem arz eden hususlar "Etik İlkeler" sayfasında belirtilmiştir. "Etik İlkeler" sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Etik Kurul İzin Belgesi Hakkında

TR Dizin “Hakkında” sayfasında (https://trdizin.gov.tr/about) “TR Dizin İçin Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar” başlığı altında ilan edilen ve 2020 yılı için eklenmiş olan “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında etik kurallar ile ilgili hususlara uyulması istenmiştir.

Bu bağlamda; Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu TR Dizin kapsamındaki dergilerin kriterlerine eklenmiştir. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), "Etik Kurul İzin Belgesi Hakkında" sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Yayın Etiği ve Etik Kurul İzin Belgesi Beyan Formu”na buraya tıklayarak erişebilirsiniz.