Açık Erişim

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Açık Erişimli bir dergidir ve dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution  58b52890766f6.png ile lisanslanmıştır

Bu dergi (SDÜFEFFD); bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsemiş, hakemli açık erişimli bir dergidir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti talep edilmemektedir.

SDÜFEFFD'ye gönderilen tüm makalelerin Açık Erişim yayınlama modelini kabul ettiği varsayılmaktadır. Bu yayın modelinde, makaleler, editör kontrolü altında değerlendirilir. Yayınlanmış makaleler elektronik olarak görünür ve web sitemizden ücretsiz olarak temin edilebilir. Yazarlar yayınlanan makale dosyalarını kişisel veya ticari olmayan kurumların web sitelerinde ticari olmayan herhangi bir kullanım için de kullanabilirler.