Editör

Prof.Dr.Alim KOŞAR (drakosar@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Suleyman Demirel University, Dean Of Faculty Of Medicine

Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Rasih YAZKAN (drrasihyazkan@yahoo.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Tolga ATAY (ataytolga@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine Vice Dean

Doç. Dr. Kanat GÜLLE (kglle@yahoo.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine Vice Dean

Doç. Dr. Sabriye ERCAN (sabriyeercan@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD.

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine

Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU (giraykolcu@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education and Informatics

Dr. Öğr. Üyesi M. İnci BAŞER KOLCU (incikolcu@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education and Informatics 

Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Evrim ERDEMOĞLU (Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)


Prof. Dr. Pakize KIRDEMİR (Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.)


Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU (Biyofizik A.D.)


Prof. Dr. Mekin SEZİK (Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)


Prof. Dr. Rasih YAZKAN (Göğüs Cerrahisi AD)


Prof. Dr. Taylan OKSAY (Üroloji A.D.)


Prof. Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ (Patoloji A.D.)


Doç. Dr. Levent DUMAN (Çocuk Cerrahisi A.D.)


Doç. Dr. Selma KORKMAZ (Dermatoloji A.D.)


Doç. Dr. Yonca SÖNMEZ (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.),


Doç. Dr. İnci Meltem ATAY (Psikiyatri AD)


Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ (Tıbbi Biyoloji)


Doç. Dr. Hakan KORKMAZ (İç Hastalıkları AD),


Doç. Dr. Kanat GÜLLE (Histoloji ve Embriyoloji A.D.)


Doç. Dr. A. Meriç ÜNAL(Spor Hekimliği A.D.)


Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.)


Dr. Öğr. Üyesi Mehtap SAVRAN (Farmakoloji A.D.)


Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif ÖZKAN (Radyasyon Onkolojisi A.D.)


Dr. Öğr. Üyesi Tuba BAYKAL (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.)

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Dariusz Patkowski (Polonya)

Prof. Dr. Figen Sevgican Pedersen (Norveç)

Prof. Dr. Füsun Özer (Amerika Birleşik Devletleri)

Doç. Dr. Işıl Aras (Amerika Birleşik Devletleri)

Dr.Edin Kabil (Bosna Hersek)

Dr. Arjan Kortholt (Hollanda)

Dr. Sherief Elzahar (Mısır)

Dr. Lavorgna Luca (İtalya)

İstatistik Editörü

Prof.Dr.Hikmet Orhan

Dizgi Grafik

Öğr. Gör. Serdağ DAĞLI


Dergi Sekreteryası

Dilek TOLA OLGUN (Dahili:3230)

Kurul Sekreteri

Dilek TOLA OLGUN (Dahili:3230)

İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.