SDU Medical Faculty Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University |


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

SDU Medical Faculty Journal

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

Volume 27 - Issue 4 - Dec 25, 2020
 1. 2011-2017 Yılları Arasında Kliniğimizde İkiz Doğum Yapan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Suriyeli Göçmenlerin Fetal Maternal Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 421 - 427
  Mustafa Doğan ÖZÇİL, Arif GÜNGÖREN
 2. Hipertansiyon Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının Regülasyon Belirteci Olarak Kullanılması
  Pages 429 - 435
  Gökmen ÖZCEYLAN
 3. Evidence-Based Medicine Course for Pre-Clinical Medical Students and Evaluation of Their Self-Efficacy Perceptions
  Pages 437 - 445
  S. Ayhan ÇALIŞKAN, Ozan KARACA
 4. GBM Olgularında Adjuvan Radyoterapi Sonrası Nüks Paterninin Doz Dağılımı ile İlişkisi: EORTC ve RTOG Kılavuzlarının Değerlendirilmesi
  Pages 447 - 454
  Emine Elif ÖZKAN, Zümrüt Arda KAYMAK, İ̇brahim ÇOBANBAŞ, Şehnaz EVRİMLER, Mustafa KAYAN
 5. Prognostic Evaluation of Systemic Immune Inflammation Index in Sudden Idiopathic Sensorineural Hearing Loss
  Pages 455 - 461
  Yusuf Çağdaş KUMBUL, Hasan YASAN, Mustafa TÜZ, Erdoğan OKUR, Mehmet Emre SİVRİCE, Bekir BÜYÜKÇELİK
 6. FARKLI EVRELERDE DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA AYAK VE AYAK BİLEĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 463 - 470
  Merve KARAPINAR, Ferdi BAŞKURT, Zeliha BAŞKURT, Meric UNAL
 7. Salvage Treatment Option for Metastatic Colorectal Cancer:Regorafenib
  Pages 471 - 476
  Havva YESİL CİNKİR
 8. PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA İĞNE BİYOPSİLERİ İLE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİ ARASINDAKİ GLEASON SKOR UYUMSUZLUĞU
  Pages 477 - 481
  Sefa Alperen ÖZTÜRK, Tayfun ÇİFTECİ, Alper ÖZORAK, Arap Sedat SOYUPEK, Taylan OKSAY, Osman ERGÜN, Alim KOŞAR, Murat DEMİR
 9. Eroziv Oral Liken Planus’ta Enjekte Edilebilen Trombositten Zengin Fibrin: Çift Kör, Yarım Ağız, Randomize Kontrollü Pilot Çalışma
  Pages 483 - 490
  Ebru SAĞLAM, Zeliha Betül ÖZSAĞIR, Tuğba ÜNVER, Ali TOPRAK, Suzan BAYER ALINCA, Mustafa TUNALI
 10. Optik Strut Morfometrisi: Radyoanatomik Çalışma
  Pages 491 - 495
  Hakan ÖZALP, Barış TEN, Orhan BEGER, Pourya TAGHİPOUR, Salim ÇAKIR, Deniz Ladin ÖZDEMİR, Fatma MÜDÜROĞLU, Vural HAMZAOĞLU, Ahmet DAĞTEKİN, Derya Ümit TALAS
 11. DEMOGRAPHICAL AND ETIOLOGICAL ANALYSIS OF POISONING CASES IN BURSA, TURKEY : ARE THE CAUSES CHANGING ?
  Pages 497 - 503
  Halil İbrahim ÇIKRIKLAR, Vahide Aslihan DURAK, Şahin ASLAN, Deniz SIĞIRLI, Erol ARMAĞAN
 12. Pulmoner Tromboemboli Şüphesinde BT Anjiografinin Verimliliği ve Pulmoner Tromboemboli Dışı Radyolojik Bulguların Analizi
  Pages 505 - 510
  Çisel YAZGAN, Hakan ERTÜRK, Ayşenaz TAŞKIN
 13. Are the Factors Affecting Mortality in Elderly Polytrauma Patients Different from Those Affecting Younger Patients?
  Pages 511 - 517
  Buket ALTUN ÖZDEMİR, Güzelali ÖZDEMİR, Niyazi YAŞAR, Olgun BİNGÖL, Hakan ATAŞ, Bülent ÇOMÇALI
 14. Isparta İlinde Adli Geriatrik Ölümler: 2010 – 2018 Verileri
  Pages 519 - 526
  Abdulkadir YILDIZ, Erdinç ÇAYLI, Özgür Riza KAYĞUSUZ, Gülsüm Hülya KARA
 15. BAŞPARMAK AMPUTASYONLARINDA REPLANTASYON SONUÇLARININ VE REPLANTE EDİLEMEYEN OLGULARDA REKONSTRÜKSİYON SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 527 - 533
  Fuat USLUSOY, Selman Hakkı ALTUNTAŞ, Dudu Dilek YAVUZ, Murat BİLGİN, Asım AYDIN
 16. KADIN DOĞUM UZMANI HEKİMLERİNİN TERATOJENİTE DANIŞMANLIĞI HAKKINDAKİ KİŞİSEL TERCİH VE TECRÜBELERİ
  Pages 535 - 540
  Mehtap SAVRAN, Mekin SEZİK, Neşe ZAYİM, Halil AŞCI
 17. Isparta’daki Okul Çocuklarında Hipertansiyon Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
  Pages 541 - 545
  İ̇smail SARIKAN, Kurtuluş ÖNGEL
 18. Evaluation of conventional cytogenetic, molecular cytogenetics and molecular genetics results in hematological malignances
  Pages 547 - 554
  Pınar KOŞAR, Muhammet Yusuf TEPEBAŞI, Emine Güçhan ALANOĞLU
 19. SCHWANNOMA İLE KARIŞAN MALİGN SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR-BİR OLGU SUNUMU
  Pages 555 - 557
  Süleyman Emre AKIN, Hıdır ESME, Ferdane Melike DURAN
 20. Isolated medial subtalar dislocation: A case report and a review of the current literature
  Pages 559 - 563
  Emrah Kovalak, İbrahim Yıldız, Tolga Atay, Salih Korkmaz, Hüseyin Yorgancıgil, Hasan Basri Pınar
 21. Apoptotik Yolaklar ve Hedefe Yönelik Tedaviler
  Pages 565 - 573
  Aylin GÖKHAN, Kubilay Doğan KILIÇ, Kanat GÜLLE, Yiğit UYANIKGİL, Türker ÇAVUŞOĞLU
Indexes and Platforms
İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.