SDU Medical Faculty Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University |


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


SDU Medical Faculty Journal

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


Volume 27 - Issue 3 - Sep 1, 2020
 1. VATS PLEVRA BİYOPSİSİ DENEYİMLERİMİZ: 35 OLGUNUN ANALİZİ
  Pages 261 - 266
  Ahmet Dumanlı , Gürhan Öz
 2. Stres Üriner İnkontinansın Tedavisinde Tension-free Vajinal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Yöntemlerinin Başarı ve Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması
  Pages 267 - 272
  Yakup YALCİN , Serenat ERİS YALCİN
 3. Resveratrol ve Dialil Disülfitin Sıçan Testisinde Kadmiyum ile Oluşturulmuş Akut Hasara Etkisi
  Pages 273 - 282
  Kıymet Zülal HALK , Zeynep KAHVECİ , İlkin ÇAVUŞOĞLU , Şahin Abdullah SIRMALI
 4. Genital siğili olan kadınlarda servikal HPV ve servikal smear sonuçlarının karşılaştırılması
  Pages 283 - 287
  Sercan Serin , Ramazan Denizli , Önder Sakin , Zehra Meltem Pirimoğlu
 5. BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN MİZAÇ VE BAĞLANMA ÖZELLİKLERİ İLE OKSİTOSİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 289 - 300
  Ayşe Rümeysa YAMAN , Duru KUZUGÜDENLİOĞLU ULUSOY , Feyza DÖNMEZ
 6. Oküler Protezlerin İris Renginin Oluşturulmasında Boyama ve Dijital Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Pages 301 - 307
  Niler OZDEMİR AKKUS , Tugrul SAYGI , Makbule Heval ŞAHAN
 7. INCISURA SCAPULAE MORFOMETRİSİ VE TİPLENDİRİLMESİ
  Pages 309 - 313
  Yadigar KASTAMONİ , Semra AKGÜN , Kenan ÖZTÜRK , Mehtap AYAZOĞLU
 8. KML VE KML LÖSEMİK KÖK HÜCRESİ ARASINDA MİKRORNA EKSPRESYON DEĞİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 315 - 321
  Melek PEHLİVAN , Mustafa SOYÖZ , Hatice İlayhan KARAHAN ÇÖVEN , Burcu ÇERÇİ , Tülay KILIÇASLAN AYNA , Halil ATEŞ , Zeynep YÜCE , Hakkı Ogün SERCAN
 9. Türkçe İnternet Sitelerindeki Ortopedik Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerin Değerlendirilmesi: Ön Çapraz Bağ Rüptürü Üzerine Pilot Bir Çalışma
  Pages 323 - 330
  Erman CEYHAN , Utku GURHAN , Fatih İnci , Eda KARAİSMAİLOĞLU , İbrahim Alper YAVUZ , Cahit KOÇAK , Ahmet Özgür YILDIRIM , Özdamar Fuad ÖKEN
 10. The Expression of Vanilloid Receptor Subtype-1 (VR1) in Gonadotropin-Releasing Hormone in Rat Brain
  Pages 331 - 336
  Şehime G TEMEL
 11. AKILCI İLAÇ KULLANIMI ANKET SONUÇLARI IŞIĞINDA EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
  Pages 337 - 343
  Derya HIRÇIN CENGER
 12. Association between MDR 1 (ABCB1) gene C3435T, C1236T, G2677T/A, A2956G polymorphisms and the risk of breast cancer among Turkish Women
  Pages 345 - 352
  Fadime MUTLU İÇDUYGU , Hale ŞAMLI , Türkkan EVRENSEL , Asuman ÖZGÖZ , Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK , Mustafa CANHOROZ , Adem DELİGÖNÜL , Necat İMİRZALIOĞLU
 13. Difficulties in the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever without Carditis, Karditsiz Akut Romatizmal Ateş Tanısında Zorluklar
  Pages 353 - 357
  Mahmut KESKİN
 14. ÖZOFAGUS ATREZİLİ YENİDOĞANLARDA ANESTEZİK RİSKLER, MORBİDİTE VE MORTALİTE
  Pages 359 - 366
  Bilge Aslan , Feray AYDIN
 15. RENAL ANJİOMYOLİPOMLAR: 15 OLGUNUN ANALİZİ
  Pages 367 - 374
  Gamze ERKILINÇ , Şirin BAŞPINAR , Sema BİRCAN , Sedat SOYUPEK , Alim KOŞAR
 16. Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Posterior Yaklaşım: Klinik ve Radyolojik Sonuçlar
  Pages 375 - 381
  Murat TOPAL , Ali AYDIN , Ahmet Emre PAKSOY , Kemal ZENCİRLİ , Ahmet KÖSE , Vahit YILDIZ , Recep DİNÇER
 17. Spor ve Ağız-Diş Sağlığı İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 383 - 391
  Tolga EMEK , Derya CEYHAN
 18. Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin Salgın Tedbirleri: Kolera Örneği (1924-1973)
  Pages 393 - 401
  Fuat İNCE , Fatma Yağmur EVCİL
 19. AMYAND’S HERNIA IN PEDIATRIC AGE: A SINGLE SURGEON EXPERIENCE
  Pages 403 - 408
  Yasemin GÜNAL
 20. AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN DEV MESANE TAŞI; BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
  Pages 409 - 412
  Tayfun ÇİFTECİ , Osman ERGÜN , Alim KOŞAR
 21. Böbrek Naklinde Hücresel Tedavilerin Kullanımı
  Pages 413 - 420
  Özgür ŞENOL , Egemen KAYA , Volkan KARAKUŞ
Indexes and Platforms
İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.