ISSN: 1300-7416
e-ISSN: 2602-2109
Founded: 2015
Period: Quarterly
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image
       

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, Index Copernicus Masterlist) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. 

Gönderi Dosyaları;

1) Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu

2) Yazar Katkı Formu
3) Ön Kontrol Onay Formu
4) Etik Kurul Onay Belgesi (Çalışmanız için etik kurul onayı gerekli değil ise; "Bu çalışma için..... gerekçe ile etik kurul onayına gerek yoktur" ifadesi ile hazırladığınız belgeyi yükleyebilirsiniz (PDF)
Makale Dosyaları; Başlık sayfası, Dergi şablonu
Tercihen grafik özet (graphic abstract) ve vurgular (highlights) da yükleyebilirsiniz.

Hakemler için not: "Makale değerlendirmesini tamamlamanızdan sonra derginin e-posta adresinden size hakemlik yaptığınıza dair resmi bir sertifika göndereceğiz.Bu e-postayı reviews@publons.com adresine iletirseniz yaptığınız değerlendirme Web of Science grubunun bir parçası olan Publons’ta hakemlik kredilerine eklenecektir. Publons’ta yer alan hakemlik kredileriniz akademik kariyerinize ve ilerlemenize katkıda bulunmakta ve akademik tanınırlığınızı artırmaktadır."

2021 - Volume: 28 Issue: 3

Research Article

PROTECTIVE EFFECT OF THE RAMELTEON, A MELATONIN AGONIST, AGAINST METHOTREXATE-INDUCED BONE-TOXICITY

Research Article

Kemik ve Eklem Ağrısı ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi Çocuk Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Research Article

EVALUATION OF PELVIC VENOUS DILATATION WITH COMPUTED TOMOGRAPHY IN PATIENTS WITH CELIAC DISEASE

İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.