ISSN: 1300-7416
e-ISSN: 2602-2109
Founded: 2015
Period: Quarterly
Publisher: Süleyman Demirel University

2022 - Volume: 29 Issue: 2

Research Article

5. IL-18 AND ADROPIN LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE

Research Article

Gıda Katkı Maddesi Sodyum Benzoatın Oksidatif Stres ve Genotoksitite Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Case Report

Ciddi Travmatik Beyin Hasarında Amantadin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi

Research Article

Çölyak Hastalığının Gebelik Sonuçları Üzerindeki Etkisi

Research Article

Covid-19 Pandemisinde "Bir Üniversite Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Kanser Cerrahisi Deneyimi"

Research Article

COVID-19 PANDEMİSİNİ TAKİBEN KOLOREKTAL KARSİNOM VAKALARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Research Article

Hearing loss observed in outpatients with Covid 19

Research Article

RETROGRADE İNTRARENAL CERRAHİ( RIRS) : CERRAHİ DENEYİMİMİZ VE KLİNİK SONUÇLARIMIZ

Review

Pluripotent Kök Hücrelerden Sinir Hücrelerine Farklılaştırma Yöntemleri

İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.