ISSN: 1300-7416
e-ISSN: 2602-2109
Founded: 2015
Period: Quarterly
Publisher: Süleyman Demirel University

2022 - Volume: 29 Issue: 2

Research Article

5. IL-18 AND ADROPIN LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE

Research Article

Gıda Katkı Maddesi Sodyum Benzoatın Oksidatif Stres ve Genotoksitite Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Case Report

Ciddi Travmatik Beyin Hasarında Amantadin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi

Review

Pluripotent Kök Hücrelerden Sinir Hücrelerine Farklılaştırma Yöntemleri

Clinical Research

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Oranları

İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.