ISSN: 1300-7416
e-ISSN: 2602-2109
Founded: 2015
Period: Quarterly
Publisher: Süleyman Demirel University

2022 - Volume: 29 Issue: 4

Research Article

Gıda Katkı Maddesi Sodyum Benzoatın Oksidatif Stres ve Genotoksitite Üzerine Etkilerinin Araştırılması

İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.