Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İntraoperatif Tanı Konan Tromboze Popliteal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu

Yıl 2012, Cilt 19, Sayı 3, 107 - 110, 30.09.2012

Öz

Popliteal arter anevrizması nadir bir hastalıktır, ancak periferal arter anevrizmalarının %70' ini oluşturur. Popliteal arter anevrizmasının tanısı asemptomatik ve sinsi klinik seyir nedeniyle basit değildir. Bundan dolayı bacak dolaşımının sessiz katili olarak tanımlanır. En sık ve ciddi komplikasyon distal emboli ya da anevrizmanın trombozuna sekonder akut bacak iskemisidir. Genelde, cerrahi sonuçlar acil cerrahi gerektiren hastalarda elektif cerrahiye giden hastalara göre daha kötüdür. Bu olgu sunumunda, popliteal arter anevrizmasının bir sonucu olarak akut ekstremite iskemisi ile başvuran ve acil safen ven greft bypass uygulanan bir olgu sunuyoruz.

Kaynakça

 • Robinson PW, Belkin M. Acute limb ischemia due to popliteal artery aneurysm: A continuing surgical challenge. Semin Vasc Surg 2009;22: 17- 24.
 • Duffy ST, Colgan MP, Sultan S, et al. Popliteal aneurysms: a 10-year experience. Eur J Vasc Endovasc Surg 1998; 16: 218-222
 • Hamish M, Lockwood A, Cosgrove C, Walker AJ, Wilkins D, Ashley S. Management of popliteal artery aneurysms. Review Anz J Surg 2006; 76: 912-915.
 • Suèila M, Vilkevièius G. Surgical treatment of a popliteal artery aneurysm. Seminars in Cardiovascular Medicine 2008; 13 (8): 1-6
 • Van Bockel JH, Hamming JF. Lower extremity aneurysms. In: Rutherfort RB, editor. Rutherfort Vascular Surgery, 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2005, 1534-1551.
 • Varga ZA, Locke-Edmunds JC, Baird RN and the Joint Vascular Research Group. A multicenter study of popliteal aneurysms. J Vasc Surg 1994;20: 171-177
 • Galland RB, Magee TR. Popliteal aneurysms: Distortion and size related to symptoms. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 30: 534-538
 • Mataracý Ý, Büyükbayrak F, Þaþmazel A ve ark. Popliteal arter anevrizma tanýsýyla cerrahi onarým uygulanan olgularda erken ve geç dönem sonuçlarýmýz. Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg 2009; 17(3): 173-178
 • Dawson I, Van Bockel JH, Brand R, et al. Popliteal artery aneurysms. Long-term follow-up of aneurysmal disease and results of surgical treatment. J Vasc Surg 1991; 13: 398-407
 • Huang Y, Gloviczki P, Noel A.A, et al. Early complications and long-term outcome after open surgical treatment of popliteal artery aneurysms:
 • Is exclusion with saphenous vein bypass stil the gold standard? J Vasc Surg 2007; 45: 706-715.
 • Beseth BD, Moore WS. The posterior approach for repair of popliteal artery aneurysms. J Vasc Surg 2006; 43: 940-944.
 • Michaels JA, Galland RB. Management of asymptomatic popliteal aneurysms: the use of a Markow decision tree to determine the criteria for a conservative approach. Eur J Vasc Surg 1993; 7: 136-143.
 • Halliday AW, Taylor PR, Wolfe JH, Mansfield AO. The management of popliteal artery aneurysm: The importance of early surgical repair. Ann R Coll Surg Engl 1991; 73: 253-257

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Şenol GÜLMEN>


İlker KİRİŞ>


Emre DOĞAN Bu kişi benim


Mustafa ETLİ>

0000-0001-9320-3971


Hüseyin OKUTAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2012
Başvuru Tarihi 26 Ekim 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 19, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Gülmen Ş. , Kiriş İ. , Doğan E. , Etli M. , Okutan H. İntraoperatif Tanı Konan Tromboze Popliteal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2012; 19(3): 107-110.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.