Yıl 2016, Cilt 23 , Sayı 3, Sayfalar 0 - 0 2017-02-01

NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA [1] , Hatice Aksu [2] , Kutay Taş [3] , Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR [4]


Amaç: Nörogelişimsel psikiyatrik hastalıkların etiyolojik nedenleri arasında doğum mevsiminin yer alabileceği ve D vitamini eksikliği ve enfeksiyonların patogenezde rol oynadığı ileri sürülmektedir. Mevcut verilerde tutarsızlıklar olmasına rağmen, ülkemizde doğum mevsimi ilişkisini inceleyen çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), tik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve otizm spektrum bozukluğunu (OSB) içeren çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklar ile doğum mevsimi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Üniversite hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine 01 Ocak 2014- 1 Ocak 2015 tarihleri arasında ilk kez başvuran olguların dosyaları değerlendirildi. Doğum mevsimleri, aldıkları psikiyatrik tanılar, doğum şekli ve zamanı geriye dönük olarak incelendi. Nörogelişimsel psikiyatrik bozukluk grubuna OKB, OSB, tik bozukluğu tanısı alan olgular dahil edildi. Kontrol grubuna nörogelişimsel bozukluk sayılmayan anksiyete bozuklukları, depresyon, enürezis, enkoprezis ve uyum bozukluğu tanısı olan olgular alındı. Doğum mevsimi açısından gruplar karşılaştırıldı. Bulgular: Toplam 616 olgunun %29,2’si (n=180) kız, %70,8’i erkekti. Tüm olguların %89,1’inin zamanında doğduğu belirlendi. DEHB tanısı alan olguların en fazla yazın (%30,3), OSB tanısı alanların kışın (%32,9), tik bozukluğu olanların ilkbahar (%29) ve OKB olgularının kış (%36,8) mevsiminde doğmuş oldukları belirlendi. Ancak tanılar ve mevsimler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Nörogelişimsel bozukluklar ile kontrol grubu arasında da doğum mevsimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda nörogelişimsel psikiyatrik hastalık tanıları ile doğum mevsimi arasında ilişkisi saptanmamıştır. Doğum mevsimselliğini kıyaslamak için daha büyük hasta gruplarını içeren ve etkili olabilecek prenatal ve perinatal riskler, D vitamini seviyesi, anne beslenme durumu gibi diğer karıştırıcı faktörlerin incelendiği daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA

Yazar: Hatice Aksu

Yazar: Kutay Taş

Yazar: Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Ekim 2016
Kabul Tarihi : 1 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2017

Bibtex @ { sdutfd297495, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {23}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KARAKOÇ DEMİRKAYA, Sevcan and Aksu, Hatice and Taş, Kutay and GÜRBÜZ ÖZGÜR, Börte} }
APA KARAKOÇ DEMİRKAYA, S , Aksu, H , Taş, K , GÜRBÜZ ÖZGÜR, B . (2017). NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/28017/297495
MLA KARAKOÇ DEMİRKAYA, S , Aksu, H , Taş, K , GÜRBÜZ ÖZGÜR, B . "NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 23 (2017 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/28017/297495>
Chicago KARAKOÇ DEMİRKAYA, S , Aksu, H , Taş, K , GÜRBÜZ ÖZGÜR, B . "NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 23 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA , Hatice Aksu , Kutay Taş , Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 23 IS - 3 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ %A Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA , Hatice Aksu , Kutay Taş , Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR %T NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2017 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD KARAKOÇ DEMİRKAYA, Sevcan , Aksu, Hatice , Taş, Kutay , GÜRBÜZ ÖZGÜR, Börte . "NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 23 / 3 (Şubat 2017): 0-0 .
AMA KARAKOÇ DEMİRKAYA S , Aksu H , Taş K , GÜRBÜZ ÖZGÜR B . NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 23(3): 0-0.
Vancouver KARAKOÇ DEMİRKAYA S , Aksu H , Taş K , GÜRBÜZ ÖZGÜR B . NÖROGELİŞİMSEL PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DOĞUM MEVSİMİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 23(3): 0-0.