Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 17 - 22 2020-03-01

Hemoptizi yönetiminde endovasküler tedavi: Tek merkez deneyimi ve erken dönem sonuçları
Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results

Şükrü OĞUZ [1]


Amaç: Hemoptizide kanama kontrolü için endovasküler tedavi ilk kez 1970’lerde tarif edildi ve yapıldı. Günümüzde, benign ve malign patolojilerde her derecedeki hemoptizi için bronşiyal arter embolizasyonu yapılmaktadır. Endovasküler tedavi gerçekleştirilen hemoptizi hastalarında, hasta demografisi, anjiyografik bulgular, tedavinin teknik başarısı ve erken dönem klinik başarı değerlendirmesi için bu olgu serisi sunulmaktadır.

Yöntem: 2007-2018 yılları arasında, Girişimsel Radyoloji Ünitemizde, embolizasyon amacıyla anjiografi yapılan hemoptizi hastaları çalışmaya dahil edildi. Hasta demografisi, anjiyografik bulgular, tedavinin teknik başarısı ve erken dönem klinik başarısı değerlendirildi.

Bulgular: Hemoptizisi olan 47 hastadan, anjiyografik bulguları olan 37 hastada, endovasküler embolizasyon gerçekleştirildi ve %91,8 teknik başarı elde edildi (n = 34). Erken dönem klinik başarı, hastanede kalma süresi veya ilk bir aylık süre için, 31 hastada (%91) elde edildi. Başlıca anjiyografik anormallik, parankimal boyanma ve ilk tercih edilen embolizan ajanpolivinil alkol (PVA) idi. İşlemle ilgili herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Sonuçlar, hemoptizi hastalarında endovasküler tedavinin güncel literatürü destekleyen güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.

Background and objective: Endovascular treatment for bleeding control in the hemoptysis was first performed and described in 1970’s. In the present day, bronchial artery embolization is performed for all degrees of hemoptysis in benign and malign pathologies. Case series to evaluate patients’ demographics, angiographic findings, technical success of treatment, and early clinical success were presented.Material-Methods: Between 2007-2018, the patients with hemoptysis undergoing angiographic evaluation were included the study in Interventional Radiology Unite. Patients’ demographics, angiographic findings, technical success of treatment, and early clinical success were evaluated.Results: Thirty-seven patients who had angiographic pathologic signs from 47 patients with hemoptysis were treated 91.8 % technical success (n=34). Early stage clinical success, during the length of hospital stay or the first month period, was achieved in 31 (91%) patients. The main angiographic abnormality was parenchymal staining and the first choice agents were polyvinyl alcohol (PVA) for embolization. There were no complications related to the procedure. Conclusions: Results suggest that endovascular treatment in patients with hemoptysis is a safe and an effective approach that supports current literature.

  • Reviewer recommendations: 1. Dr. Demet UNAL drdemetgunduz@gmail.com 2. Dr. Ali KUPELİ dr.ali_3383@hotmail.com 3. Dr. İsmail Okan YILDIRIM ioyildirim@gmail.com
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1354-8898
Yazar: Şükrü OĞUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karadeniz Technical University
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 12 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd542696, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {27}, pages = {17 - 22}, doi = {10.17343/sdutfd.542696}, title = {Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results}, key = {cite}, author = {OĞUZ, Şükrü} }
APA OĞUZ, Ş . (2020). Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 17-22 . DOI: 10.17343/sdutfd.542696
MLA OĞUZ, Ş . "Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 17-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/52788/542696>
Chicago OĞUZ, Ş . "Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 17-22
RIS TY - JOUR T1 - Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results AU - Şükrü OĞUZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.542696 DO - 10.17343/sdutfd.542696 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 22 VL - 27 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.542696 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.542696 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results %A Şükrü OĞUZ %T Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results %D 2020 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 27 %N 1 %R doi: 10.17343/sdutfd.542696 %U 10.17343/sdutfd.542696
ISNAD OĞUZ, Şükrü . "Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 / 1 (Mart 2020): 17-22 . https://doi.org/10.17343/sdutfd.542696
AMA OĞUZ Ş . Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 17-22.
Vancouver OĞUZ Ş . Endovascular treatment in the management of hemoptysis: Single Center Experience and Early Stage Clinical Results. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 22-17.