Yıl 2020, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 79 - 84 2020-03-01

Oklüzal Dikey Boyutunun Tahmini İçin Matematiksel Bir Formülün Geliştirilmesi
Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.

Nurullah TURKER [1] , Ulviye Şebnem BÜYÜKKAPLAN [2] , Mehmet Mustafa ÖZARSLAN [3] , Mutlu ÖZCAN [4]


Amaç: Bu çalışmanın amacı antropometrik noktalar arasındaki mesafeyi kullanarak oklüzal dikey boyutu yüksek hassasiyetle hesaplayabilen matematiksel bir formülün elde edilmesidir.

Gereç ve Yöntem:  Çalışmaya yüz kırk sekiz gönüllü (74 erkek, 74 kadın) dahil edildi. Subnasion-Menton ve yüzdeki diğer on altı mesafeyi ölçmek için dijital bir kumpas kullanıldı. Subnasion-Menton mesafesini tahmin etmek için korelasyon ve regresyon analizi yapıldı. Regresyon analizi ile elde edilen verilerle okluzal dikey boyutu açıklayan matematiksel bir formül geliştirildi. Formülün doğruluğu bireylerden elde edilen veriler üzerinde test edildi.

Bulgular: Subnasion-Menton mesafesi Tragus-Tragus, Pupil-Pupil, Inner Canthus-Inner Canthus, Extra Chantus-Extra Chantus, Tragus-Chelion, Pupil-Nose Tip, Pupil-Subnasion , Pupil-Chelion, Tragus-Extra Chantus mesafeleri ile anlamlı korelasyon gösterdi. Toplam R2, 0.5926 idi. Elde edilen formül ile katılımcıların SnMe uzaklıklarının hesaplanmasında % 54 doğruluk oranı gözlendi. Subnasion Menton mesafesi, 1 mm hata payıyla % 61, 2,5 mm hata payıyla % 73 oranında doğru olarak hesaplandı.

Sonuç: Yüzdeki antropometrik noktalar arasındaki mesafelerin bir kısmı oklüzal dikey boyutla anlamlı bir ilişkiye sahiptir.. Bu mesafelerin uzunluk değerlerinin istatistiksel analizi ile oluşturulan matematiksel bir formül, oklüzal dikey boyutun hesaplanmasında kullanılabilir.

Aim: The aim of this study is to obtain a mathematical formula that can calculate occlusal vertical dimension with high accuracy, using the distance between the anthropometric points.

Material and Methods: One hundred and forty-eight subjects (74 males, 74 females) were included in the study. A digital calliper was used to measure the Subnasion-Menton (SnMe) and the sixteen other distances on the face. The correlation and regression analysis were performed to predict the SnMe distance. A mathematical formula was developed to explain the occlusal vertical dimension with the data obtained by the regression analysis. The accuracy of the formula was tested on data from individuals.

Results: Tragus-Tragus, Pupil-Pupil, Inner Canthus-Inner Canthus, Extra Chantus-Extra Chantus, Tragus-Chelion, Pupil-Nose Tip, Pupil-Subnasion , Pupil-Chelion, Tragus-Extra Chantus Vertical distances had a significant correlation with SnMe. The Total R2 was  0.5926. With this formula, 54% accuracy was observed in calculating participants' SnMe distances. The SnMe distance was estimated to be 61% with an error margin of 1 mm and 73% with an error margin of 2.5 mm.

Conclusions: Some of the distances between the anthropometric points on the face have a significant relation with the occlusal vertical dimension. A mathematical formula, to be generated by the statistical analysis of the length values of these distances, can be used to calculate the occlusal vertical dimension.

 • 1. Glossary of Prosthodontics Terms. J Prosthet Dent, 2005; 94:10-85.
 • 2. Alhajj M, Khalifa N, Abduo J, et al. Determination of occlusal vertical dimension for complete dentures patients: an updated review. J Oral Rehabil, 2017; 44:896-907.
 • 3. Brar A, Mattoo KA, Singh Y, et al. Clinical reliability of different facial measurements in determining vertical dimension of occlusion in dentulous and edentulous subjects. Int J Prosthodont, 2014; 4:68.
 • 4. Nagpal A, Parkash H, Bhargava A, et al. Reliability of different facial measurements for determination of vertical dimension of occlusion in edentulous using accepted facial dimensions recorded from dentulous subjects. J Indian Prosthodont Soc, 2014; 14:233-242.
 • 5. Ladda R, Kasat VO, Bhandari AJ. A new technique to determine vertical dimension of occlusion from anthropometric measurement of interpupillary distance. J Clin Exp Dent, 2014; 6:e395.
 • 6. Basnet, BB, Singh, RK, Parajuli, PK, et al. Correlation between facial measurements and occlusal vertical dimension: An anthropometric study in two ethnic groups of Nepal. Int J Dent Sci Res, 2014; 2:171-174.
 • 7. Delić Z, Vukovojac S, Gržić R, et al. Evaluation of craniometric methods for determination of vertical dimension of occlusion–Part 2. Coll Antropol, 2003; 27:191-194.
 • 8. Domitti SS, Consani S. Regressive formula to determine vertical dimension in the edentulous. Aust Dent J, 1978; 23:196-198.
 • 9. Darvell B, Spratley M. The inapplicability of formulae to determine vertical dimension. Aust Dent J, 1979; 24:48-51.
 • 10. Delić Z, Šimunović-Šoškić M, Perinić-Gržić R, et al. Evaluation of craniometric methods for determination of vertical dimension of occlusion. Coll Antropol, 2000; 24:31-35.
 • 11. Miyajima K, Mcnamara Jr JA, Kimura T, et al. Craniofacial structure of Japanese and European-American adults with normal occlusions and well-balanced faces. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 1996; 110:431-438.
 • 12. AL-Huwaizi AF, Al-Dhaher HA. Determination of the vertical dimension by cranio-facial measurement using clinical and cephalometric analysis (comparative study). J Baghdad College Dent, 2009; 21:44-47.
 • 13. Haralur SB, Dibas AM, Almelhi NA, et al. The tooth and skin colour interrelationship across the different ethnic groups. Int J Dent, 2014; 2014.
 • 14. Khavkin J, Ellis DA. Standardized photography for skin surface. Facial Plast Surg Clin, 2011; 19:241-246.
 • 15. Van Noort R. The future of dental devices is digital. Dent Mater, 2012; 28:3-12.
 • 16. Chang C, Lee M, Wang S. Digital denture manufacturing-An integrated technologies of abrasive computer tomography, CNC machining and rapid prototyping. Int J Adv Manuf Technol, 2006; 31:41-49.
 • 17. Schwindling FS, Stober T. A comparison of two digital techniques for the fabrication of complete removable dental prostheses: A pilot clinical study. J Prosthet Dent, 2016; 116:756-763.
 • 18. Solaberrieta E, Garmendia A, Minguez R, et al. Virtual facebow technique. J Prosthet Dent, 2015; 114:751-755.
 • 19. Lam WY, Hsung RT, Choi WW, et al. A 2-part facebow for CAD-CAM dentistry. J Prosthet Dent, 2016; 116:843-847.
 • 20. Discacciati JAC, de Souza EL, Vasconcellos WA, et al. Increased vertical dimension of occlusion: signs, symptoms, diagnosis, treatment and options. J Contemp Dent Pract, 2013; 14:123.
 • 21. Matsuda R, Yoneyama Y, Morokuma M, et al. The influence of vertical dimension of occlusion changes on the electroencephalograms of complete denture wearers. J Prosthodont Res, 2014; 58:121-126.
 • 22. Urbanowicz M. Alteration of vertical dimension and its effect on head and neck posture. CRANIO®, 1991; 9:174-179.
 • 23. Gianelly AA, Ruben MP, Risinger R. Effect of experimentally altered occlusal vertical dimension on temporomandibular articulation. J Prosthet Dent, 1970; 24:629-635.
 • 24. Kalman L, Chrapka J, Joseph Y. Digitizing the Facebow: A Clinician/Technician Communication Tool. Int J Prosthodont, 2016; 29:35-37.
Birincil Dil en
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4020-684X
Yazar: Nurullah TURKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4962-2930
Yazar: Ulviye Şebnem BÜYÜKKAPLAN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7909-3112
Yazar: Mehmet Mustafa ÖZARSLAN

Orcid: 0000-0002-9623-6098
Yazar: Mutlu ÖZCAN

Destekleyen Kurum Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Proje Numarası 114E653
Teşekkür Bu çalışma “Ulusal Yeni Fikir ve Ürünler Araştırma Destek Programı” kapsamında 114E653 numaralı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)” tarafından finanse edilmiştir.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 2 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdutfd596669, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {27}, pages = {79 - 84}, doi = {10.17343/sdutfd.596669}, title = {Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.}, key = {cite}, author = {TURKER, Nurullah and BÜYÜKKAPLAN, Ulviye Şebnem and ÖZARSLAN, Mehmet Mustafa and ÖZCAN, Mutlu} }
APA TURKER, N , BÜYÜKKAPLAN, U , ÖZARSLAN, M , ÖZCAN, M . (2020). Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 79-84 . DOI: 10.17343/sdutfd.596669
MLA TURKER, N , BÜYÜKKAPLAN, U , ÖZARSLAN, M , ÖZCAN, M . "Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 79-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdutfd/issue/52788/596669>
Chicago TURKER, N , BÜYÜKKAPLAN, U , ÖZARSLAN, M , ÖZCAN, M . "Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2020 ): 79-84
RIS TY - JOUR T1 - Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension. AU - Nurullah TURKER , Ulviye Şebnem BÜYÜKKAPLAN , Mehmet Mustafa ÖZARSLAN , Mutlu ÖZCAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.596669 DO - 10.17343/sdutfd.596669 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 84 VL - 27 IS - 1 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.596669 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.596669 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension. %A Nurullah TURKER , Ulviye Şebnem BÜYÜKKAPLAN , Mehmet Mustafa ÖZARSLAN , Mutlu ÖZCAN %T Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension. %D 2020 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 27 %N 1 %R doi: 10.17343/sdutfd.596669 %U 10.17343/sdutfd.596669
ISNAD TURKER, Nurullah , BÜYÜKKAPLAN, Ulviye Şebnem , ÖZARSLAN, Mehmet Mustafa , ÖZCAN, Mutlu . "Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 27 / 1 (Mart 2020): 79-84 . https://doi.org/10.17343/sdutfd.596669
AMA TURKER N , BÜYÜKKAPLAN U , ÖZARSLAN M , ÖZCAN M . Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 79-84.
Vancouver TURKER N , BÜYÜKKAPLAN U , ÖZARSLAN M , ÖZCAN M . Developing A Mathematical Formula to Estimate The Occlusal Vertical Dimension.. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 84-79.