Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Yıl 2020, Cilt 27, Sayı Özel Sayı 1, 39 - 40, 30.12.2020
https://doi.org/10.17343/sdutfd.864188

Öz

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Isparta Valiliğinin himayelerinde gerçekleştirilmiştir. Ulusal sempozyum formatında düzenlediğimiz etkinliğimizin konularını ise; Osmanlı’nın son döneminde ve Millî Mücadele döneminde sağlık hizmetleri ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve sonraki yıllarda Türk tıbbı olarak belirledik.

Kaynakça

  • 1- https://tip.sdu.edu.tr/tr/haber/100-yilinda-milli-mucadelede-saglik-hizmetleri-sempozyumu-21-22-kasim-2019-28000h.html
  • 2- https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/sempozyum-ozet-kitabi-29062020.pdf

Health Services Symposium in The 100th Anniversary of The Turkish National Struggle

Yıl 2020, Cilt 27, Sayı Özel Sayı 1, 39 - 40, 30.12.2020
https://doi.org/10.17343/sdutfd.864188

Öz

The Symposium of Health Services in the National Struggle in the 100th Year of Süleyman Demirel University Faculty of Medicine was held under the auspices of the Governorship of Isparta. The topics of our event, which we organize in the format of a national symposium; In the last period of the Ottoman Empire and the period of the National Struggle, we determined health services as Turkish medicine in the first years of the Republic and in the following years.

Kaynakça

  • 1- https://tip.sdu.edu.tr/tr/haber/100-yilinda-milli-mucadelede-saglik-hizmetleri-sempozyumu-21-22-kasim-2019-28000h.html
  • 2- https://tip.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/101/files/sempozyum-ozet-kitabi-29062020.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Fuat İNCE>
FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-2887-7512
Türkiye


Giray KOLCU> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8406-5941
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi 19 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 27, Sayı Özel Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver İnce F. , Kolcu G. 100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27(Özel Sayı 1): 39-40.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.