Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Büyük Salgınlar Tarihi Ve Covid-19 Pandemisi

Yıl 2021, Cilt 28, Sayı COVİD-19 ÖZEL SAYI, 249 - 251, 01.05.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.913728

Öz

Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan salgınlar tarih boyunca insanlığın en büyük meselelerinden birisi olmuştur. Büyük salgınlar antik dönemlerden günümüze insanların hayatlarını etkilemişlerdir. Geçmişte milyonlarca insanın ölümüne neden olan epidemi ve pandemiler modern dönemde de çeşitli isimler altında ortaya çıkmışlardır. 20. Yüzyılın başında görülen İspanyol Gribinden sonra bu sefer Covid-19 hem sağlık hem de diğer alanlarda yaşattığı olumsuzluklar ile insanoğlunun karşısına dikilmiştir. Hem geçmiş ve bitmiş salgınlardan hem de Covid-19’tan elde edilen tecrübelerin gelecek için yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.

Kaynakça

  • 1. Bayat AH. Tıp Tarihi. İstanbul: Üçer Matbaacılık; 2016.
  • 2. Dinçol AM. Ashella Rituali (Cth 394) Ve Hititlerde Salgın Hastalıklara Karşı Yapılan Majik İşlemlere Toplu Bir Bakış. Belleten. 1985;XLIX(193):1–40.
  • 3. Sayar MH. Marcus Aurelius ve Lucius Verus Dönemlerinde M.S. 165-180 Yılları Arasında Görülen Büyük Salgın. Tarih. 2020;71(1):15–28.
  • 4. Yıldırım N. Salgın Afetlerinde İstanbul. Afetlerin Gölgesinde İstanbul. Öztürk S. (ed.), İstanbul: İstanbul Kültür A.Ş.; 2010. s. 109–84.
  • 5. Özden K, Özmat M. Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları. İdealkent. 2014;(12):60–87. 6. Özlü A, Öztaş D. Yeni Corona Pandemisi (Covid-19) İle Mücadelede Geçmişten Ders Çıkartmak. Ankara Med J. 2020;(2):468–81. 7. Temel MK, Ertin H. 1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler. Anatol Clin. 2020;25(Özel Sayı 1):63-78. 8. İnce F, Evcil FY. Covid-19’un Türkiye’deki İlk Üç Haftası. Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg. 2020;11(2):236–41.

The Big Outbreak Diseases History And The Covid-19 Pandemic

Yıl 2021, Cilt 28, Sayı COVİD-19 ÖZEL SAYI, 249 - 251, 01.05.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.913728

Öz

The outbreaks caused by infectious diseases have been one of the biggest issues of humanity throughout the history. The big outbreak diseases have affected people's lives since ancient times. The epimemics and pandemics that caused the death of millions of people in the past have emerged under various names in the modern period. After the Spanish Flu seen at the beginning of the 20th century, this time Covid-19 stood against human beings with the negativities it caused in both health and other areas. We think that the experiences obtained from both past and finished outbreaks and Covid-19 will be guiding for the future.

Kaynakça

  • 1. Bayat AH. Tıp Tarihi. İstanbul: Üçer Matbaacılık; 2016.
  • 2. Dinçol AM. Ashella Rituali (Cth 394) Ve Hititlerde Salgın Hastalıklara Karşı Yapılan Majik İşlemlere Toplu Bir Bakış. Belleten. 1985;XLIX(193):1–40.
  • 3. Sayar MH. Marcus Aurelius ve Lucius Verus Dönemlerinde M.S. 165-180 Yılları Arasında Görülen Büyük Salgın. Tarih. 2020;71(1):15–28.
  • 4. Yıldırım N. Salgın Afetlerinde İstanbul. Afetlerin Gölgesinde İstanbul. Öztürk S. (ed.), İstanbul: İstanbul Kültür A.Ş.; 2010. s. 109–84.
  • 5. Özden K, Özmat M. Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları. İdealkent. 2014;(12):60–87. 6. Özlü A, Öztaş D. Yeni Corona Pandemisi (Covid-19) İle Mücadelede Geçmişten Ders Çıkartmak. Ankara Med J. 2020;(2):468–81. 7. Temel MK, Ertin H. 1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler. Anatol Clin. 2020;25(Özel Sayı 1):63-78. 8. İnce F, Evcil FY. Covid-19’un Türkiye’deki İlk Üç Haftası. Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Derg. 2020;11(2):236–41.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıp
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Fuat İNCE> (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı
0000-0002-2887-7512
Türkiye


Rasih YAZKAN>
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
0000-0002-7369-6710
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür Tarih boyunca meydana gelen salgınlarla mücadele eden tüm sağlıkçıları minnetle anıyor ve günümüzde, Covid-19 pandemisinde büyük bir özveriyle görev yapan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 12 Nisan 2021
Kabul Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 28, Sayı COVİD-19 ÖZEL SAYI

Kaynak Göster

Vancouver İnce F. , Yazkan R. The Big Outbreak Diseases History And The Covid-19 Pandemic. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 28(COVİD-19 ÖZEL SAYI): 249-251.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.