Amaç ve Kapsam

Seatific Journal, çevresel etkiler, enerji dönüşümü, yapay zekâ gibi denizcilik ve deniz bilimleri ile ilgili her türlü alandaki güncel gelişmeleri dikkate alarak akademik verileri alanın tüm paydaşlarına sunmayı amaçlamaktadır. Seatific Journal, yalnızca gemi mühendisliği, deniz bilimleri ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelere önemli ölçüde katkıda bulunacak yenilikçi ve özgün çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir.
e-ISSN: 2792-0771

Seatific Dergisi şu konulardaki çalışmaları kapsamaktadır:

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balıkçılık
 • İnşaat
 • Kıyı Gelişimi
 • Tasarım
 • Elektrik Donanımı
 • Emisyonlar
 • Enerji
 • Hidrodinamik
 • Toplumsal Boyut
 • Lojistik
 • Makine ve Kontrol
 • Deniz Motorları
 • Deniz Çevresi
 • Malzeme
 • Navigasyon
 • Gürültü
 • Manevra kabiliyeti
 • Açık deniz yapıları
 • Liman İşletmeleri
 • Gemi sevk gücü
 • Çevrenin korunması
 • Yenilenebilir enerji
 • Güvenlik
 • Denizcilik
 • Gemi direnci
 • Tersaneler
 • Kalımlılık
 • Yapılar

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Seatific Journal