Yazım Kuralları

 • Seatific Journal, yılda iki kez İngilizce ve Türkçe makalelerin yayınlandığı, çift kör hakem incelemeli akademik bir dergidir.
 • Yazar(lar), yazar(lar)ı tanımlamak için kullanılabilecek tüm yazar(lar) isimlerini ve kişisel bilgileri kaldırmalıdır.
 • Seatific Journal'a gönderilen tüm makaleler makalenin benzerlik oranını kontrol etmek için iThenticate adresine yüklenecektir. Seatific Dergi Kurulu, benzerlik oranı %10'un üzerinde olan tüm makaleleri doğrudan reddeder.
 • Seatific Journal'a gönderilen tüm makaleler, makalenin benzerlik oranını kontrol etmek için iThenticate'e yüklenir. Benzerlik oranı %10'dan fazla ise makale Seatific Dergi Masası tarafından doğrudan reddedilir.
 • Seatific Journal'a değerlendirilmek üzere gönderilen tüm makalelerin kabul edilebilmesi için daha önce hiç yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Gönderilen makaleler önce yayın kurulu tarafından incelenir. Bir makale biçim ve içerik açısından gerekli koşulları karşılıyorsa, hakemler daha sonra makalenin yayına uygunluğunu değerlendirir.
 • Aşağıda bulunan kategorilerdeki makaleler yayın için uygundur:
  • Orijinal deneysel ve/veya teorik araştırmaları yansıtan Araştırma Makaleleri. Basit bir veri yığımından ziyade yeni bir kavrayışı öne çıkaran tutarlı bir yaklaşım beklenmektedir.
  • Konunun temel yönlerine vurgu yaparak temel ve uygulamalı bilimlerdeki son gelişmelerin güvenilir değerlendirmelerini içeren İnceleme Makaleleri. Bu metinler genellikle diğer kategorilerde bulunanlardan daha uzundur, ancak kısmen orijinal araştırmaları ele alan katkılar dahildir. Editörler tarafından çağrılan veya doğrudan taslak öneri sunabilen katılımcılara, makalenin yayınlanması üzerine küçük bir telif ücreti takdim edilir.
 • Tüm makaleler iki anonim hakem tarafından değerlendirilir. Gerekirse, makale daha ileri bir değerlendirme için üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Bir makalenin yayınlanması bu hakemlerin onayına bağlıdır. Yazar(lar), hakemler tarafından talep edilen gerekli düzeltmeleri sağlamalıdır.
 • Genel olarak, gönderilen herhangi bir çalışma aşağıdaki biçim gerekliliklerini karşılamalıdır.
  • İlk gönderim için herhangi bir sayfa sınırı veya format zorunluluğu yoktur. Kabul edilen makalelerin yazar(lar)ına bir şablon gönderilecektir.
  • Makaleler MS Word'de Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı, 2,5 cm kenar boşlukları ve sola hizalı olarak yazılmalıdır.
  • Tablolar, şekiller, resimler ve grafikler bir dergi sayfasına (A4) sığmalıdır. Gerekirse bunlar daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla yazılabilir.
  • Tablolar ve grafikler metin içinde sıralandıkları şekilde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolar için dipnotlar tablo gövdesinin altına yerleştirilmeli ve üst simge küçük harflerle belirtilmelidir. Dikey metin düzeninden kaçınılmalıdır. Tablo kullanımında tedbirli olunmalı ve tablolarda sunulan verilerin makalenin başka bir yerinde belirtilen sonuçları tekrarlamadığından emin olun.
 • Yazar(lar) ve makale bilgileri sistemde yer alan form üzerinde eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Makale, yazar(lar) hakkında herhangi bir bilgi içermemelidir.
 • Çalışma 150-200 kelime arasında bir özet ve 5-8 anahtar kelime içermelidir.
 • Yazar(lar) makalede kullanılan her şekil, tablo ve denkleme atıfta bulunmalı ve açıklamalıdır.
 • Sorumlu yazar(lar) ayrıca yazar katkı formunu doldurmalıdır.
 • Editörlük sürecini başlatmak için makaleler çevrimiçi gönderim sistemi kullanılarak gönderilmelidir. Gönderimin ardından otomatik bir onay e-postası gönderilecektir. Bu e-postayı almazsanız, lütfen seatific@yildiz.edu.tr adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.
 • Seatific Journal, referanslar ve alıntılar için APA 7. Baskı stil biçimlendirmesini kullanır. Hem metin alıntıları hem de referans listesi için Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (APA), Yedinci Baskı tarafından belirtilen metin kuralları ve formatları takip edilmelidir. Bazı referans örnekleri şu şekildedir:

Kitap/e-Kitap
 • Referans Bölümü: Bejan, A., Tsatsaronis, G., & Moran, M. J. (1996). Termal tasarım ve optimizasyon. Wiley.
 • Metin içi: (Bejan ve diğerleri, 1996)
Düzenlenmiş Kitap

 • Referans Bölümü: Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Mikroagresyon teorisi: Etki ve çıkarımlar. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642
 • Metin içi: (Torino ve diğerleri, 2019)
Dergi Makalesi
 • Referans Bölümü: Bejan, A., Gunes, U., & Sahin, B. (2019). Hava ve deniz taşımacılığının evrimi. Applied Physics Reviews, 6(2), 021319. https://doi.org/10.1063/1.5099626
 • Metin İçi: (Bejan vd., 2019)

Yayımlanmamış Doktora Tezi veya Tez
 • Referans Bölümü: Dostal, V. (2004). A supercritical carbon dioxide cycle for next generation nuclear reactors [Yayımlanmamış doktora tezi]. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.
 • Metin içi: (Dostal, 2004)

Seatific Journal