Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 105 2021-04-30

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Betül ŞEN YAVUZ [1] , Elif KANBEROĞLU [2] , İlknur TANBOĞA [3]


Amaç: Araştırmada Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören diş hekimi adaylarının güncel dental market ürünleri hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki araştırma, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 140 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak bilgilendirme formu, onam formu ve anket formu kullanılmıştır. Toplamda 26 sorudan oluşan anket formu; demografik bilgileri içeren bölüm, öğrencilerin lisans eğitiminde dental market ürünleri ile ilgili aldıkları eğitimle ilgili bilgileri içeren bölüm, ürünlerle ilgili bilgi sorularını içeren bölüm olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı veriler yüzdelik, aritmetik ortalama olarak verilmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri MedCalc 18.11.3 versiyon paket programı kullanılarak yapılmıştır, p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması için Kikare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 140 öğrencinin 60’ı (37 kadın, 23 erkek) birinci sınıf, 80’i (51 kadın, 29 erkek) beşinci sınıf öğrencisidir. Son sınıf öğrencilerinin %72’si lisans eğitimlerinde ağız ve diş sağlığı ürünleri hakkında eğitim aldıklarını belirtmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin en az doğru yanıt verdiği soru florun etkinliğini (%3) ölçen soru iken, beşinci sınıf öğrencilerinin en az doğru yanıt verdiği soru biberon kullanımı (%12.5) hakkındaki sorudur. Bilgi sorularının neredeyse tamamında beşinci sınıf öğrencilerinin verdiği doğru yanıtlar daha fazladır. Fakat ideal biberon yapısı hakkında birinci sınıf öğrencilerinin daha fazla bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Sonuç: Diş hekimliği eğiminin son yılında dahi öğrencilerin dental market ürünleri konusundaki bilgi düzeyinin yetersiz olduğu görülmektedir. Sürekli eğitim kursları eğitimdeki eksiklikler ve belirsizlikleri çözülmesine yardımcı olabilir.
diş hekimliği öğrencisi, sağlık anketleri, kendi kendine tedavi, eczane, reçete edilmeyen ilaçlar
 • 1. Çalışkan D, Yaşar F, Tunçbilek F. A.Ü.T.F. 9-10 sömestr öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2002;55:137-42.
 • 2. Sicca C, Bobbio E, Quartuccio N, Nicolò G, Cistaro A. Prevention of dental caries: A review of effective treatments. J Clin Exp Dent 2016;8:604-10.
 • 3. Aktaş N, Akal N, Akın Y, Moğulkoç Aİ. Çocuklarda tedavi edilmemiş diş çürüklerinin PUFA indeksi ile değerlendirilmesi. Acta Odontol Turc 2018;35:23-8.
 • 4. Şahin Büyük D, Çetinkaya A, Özmen D, Tayhan A, Uyar F. 11-12 yaş grubu çocukların ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi. DEUHEFED 2018;11:78-86.
 • 5. Bawazir OA. Knowledge and attitudes of pharmacists regarding oral healthcare and oral hygiene products in Riyadh, Saudi Arabia. J Int Oral Health 2014;6:10-3.
 • 6. Priya S, Kumar M, Ramachandran S. Knowledge and attitudes of pharmacists regarding oral health care and oral hygiene products in Chennai city. Indian J Dent Res 2008;19:104-8.
 • 7. Gökalp S, Güçiz Doğan B, Tekçiçek M, Berberoğlu A, Ünlüer Ş. Erişkin ve yaşlılarda ağız-diş sağlığı profili Türkiye-2004. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2007;31:11-8.
 • 8. Türk Dişhekimleri Birliği 5. diş koruma günleri basın açıklaması 2004.
 • 9. World Health Organization. The rational use of drugs: report of the conference of experts. 1987; Nairobi, Geneva.
 • 10. Pınar N, Karataş Y, Bozdemir N, Unal I. Medicine use behaviors of people in the city of Adana, Turkey. TAF Prev. Med. Bull 2013;12:639-50.
 • 11. Iwanowicz SL, Marciniak MW, Zeolla MM. Community pharmacy: obtaining and providing health information in the community pharmacy setting. Am J Pharm Educ 2006;70:Article 57.
 • 12. Autio-Gold JT, Tomar SL. Dental students’ opinions and knowledge about caries management and prevention. J Dent Educ 2008;72:26-32.
 • 13. Maunder PEV, Landes DP. An evaluation of the role played by community pharmacies in oral healthcare situated in a primary care trust in the north of England. Br Dent J 2005;199:219-23.
 • 14. Jorgji K, Bebeci E, Apostoli P, Apostoli A. Evaluation of use of antibiotics without prescription among young adults in Albania case study: Tirana and fier district. Hippokratia 2014;18:217-20.
 • 15. Hayran O, Karavus M, Aksayan S. Help-seeking behavior and self-medication of a population in an urban area in Turkey: cross sectional study. Croat Med J 2000;41:327-32.
 • 16. Gul H, Omurtag G, Clark PM, Tozan A, Ozel S. Nonprescription medication purchases and the role of pharmacists as healthcare workers in self-medication in Istanbul. Med Sci Monit 2007;13:9-14.
 • 17. Sen Yavuz B, Kanberoglu E, Tanboga I. Knowledge and attitudes of pharmacists regarding oral healthcare and oral hygiene products in Turkey. Rev Romana Med Dent 2018;XXI:53-68.
 • 18. Doshi D, Baldava P, Anup N, Sequeira PS. A comparative evaluation of self-reported oral hygiene practices among medical and engineering university students with access to health promotive dental care. J Contemp Dent Pract 2007;8:68-75.
 • 19. Narednan S, Chan JT, Turner SD, Keene HJ. Fluoride knowledge and prescription practices among dentists. J Dent Educ 2006;70:956-64.
 • 20. Kılınç G, Günay T. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı konusunda bilgi düzeyleri. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;24:131-7.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yazar: Betül ŞEN YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAHCESEHIR UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2113-9186
Yazar: Elif KANBEROĞLU
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İlknur TANBOĞA
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { selcukdentj660379, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu, Konya}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {101 - 105}, doi = {10.15311/selcukdentj.660379}, title = {Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şen Yavuz, Betül and Kanberoğlu, Elif and Tanboğa, İlknur} }
APA Şen Yavuz, B , Kanberoğlu, E , Tanboğa, İ . (2021). Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi . Selcuk Dental Journal , 8 (1) , 101-105 . DOI: 10.15311/selcukdentj.660379
MLA Şen Yavuz, B , Kanberoğlu, E , Tanboğa, İ . "Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi" . Selcuk Dental Journal 8 (2021 ): 101-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcukdentj/issue/62023/660379>
Chicago Şen Yavuz, B , Kanberoğlu, E , Tanboğa, İ . "Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 8 (2021 ): 101-105
RIS TY - JOUR T1 - Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - Betül Şen Yavuz , Elif Kanberoğlu , İlknur Tanboğa Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.15311/selcukdentj.660379 DO - 10.15311/selcukdentj.660379 T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 105 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - doi: 10.15311/selcukdentj.660379 UR - https://doi.org/10.15311/selcukdentj.660379 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi %A Betül Şen Yavuz , Elif Kanberoğlu , İlknur Tanboğa %T Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi %D 2021 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15311/selcukdentj.660379 %U 10.15311/selcukdentj.660379
ISNAD Şen Yavuz, Betül , Kanberoğlu, Elif , Tanboğa, İlknur . "Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 8 / 1 (Nisan 2021): 101-105 . https://doi.org/10.15311/selcukdentj.660379
AMA Şen Yavuz B , Kanberoğlu E , Tanboğa İ . Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Selcuk Dent J. 2021; 8(1): 101-105.
Vancouver Şen Yavuz B , Kanberoğlu E , Tanboğa İ . Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal. 2021; 8(1): 101-105.
IEEE B. Şen Yavuz , E. Kanberoğlu ve İ. Tanboğa , "Diş Hekimliği Öğrencilerinin Dental Market Ürünleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Selcuk Dental Journal, c. 8, sayı. 1, ss. 101-105, Nis. 2021, doi:10.15311/selcukdentj.660379