e-ISSN: 2148-7529
Founded: 2014
Publisher: Selcuk University
Cover Image
 

'Selcuk Dental Journal' is the official peer-reviewed scientific journal of Selcuk University Faculty of Dentistry. The language of the journal is Turkish and English. It is published electronically in three issues a year. 'Selcuk University Faculty of Dentistry Journal' has changed its name to 'Selcuk Dental Journal' as of 2014. Our journal has been indexed by TUBITAK/ULAKBIM Turkish Journals Index (TR-Dizin) since 2013, when it started to be published.

2024 - Volume: 11 Issue: 1

Research Article

The Relationship Between the Amount of Periimplant Keratinized Mucosa and Patient Satisfaction

Research Article

Yüksek Dolduruculu Akışkan Kompozit Rezinlerin Çarklı Cila Sistemleri ile Parlatıldıktan Sonraki Yüzey Özellikleri ve Renk Değişimleri

Research Article

Farklı modlar ile polimerize edilen güncel rezin kompozitlerin renk stabilitesinin değerlendirilmesi

Research Article

Evaluation of Cariogenic and Erosive Potentials of Pediatric Liquid Medicines

Research Article

PREVALENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISOR AND MAXILLARY-MANDIBULAR PREMOLAR AGENESIS IN CHILDREN LIVING IN THE DENIZLI REGION

Case Report

Ameloblastic Fibroma: A Case Report

Case Report

COMPAREMENT OF TWO DIFFERENT GRAFT MATERIALS IN LATERAL SINUS AUGMENTETION: 2 CASE REPORTS

Research Article

DİŞ HEKİMLERİNİN KİŞİLİK TİPİ İLE BRANŞLAŞMA TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Case Report

Amlodipin Kullanımına Bağlı Diş Eti Büyümelerinin Cerrahisiz Periodontal Tedavisi: 2 Olgu Sunumu

Research Article

The impact of various irrigation solutions on the color stabilities of five calcium silicate cement: an in-vitro study

Research Article

Aynı Popülasyondaki Farklı Yaş Başlangıçlarına Sahip Hastalardaki Gömülü Diş Prevalansının Karşılaştırılması

Research Article

EBEVEYN FARKINDALIĞININ GENEL ANESTEZİ ALTINDA GÜNÜBİRLİK PEDİYATRİK DİŞ TEDAVİSİ ÖNCESİ AÇLIK UYUMUNA ETKİSİ: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA

Research Article

Long Term Esthetic and Functional Success of Two Different Composite Materials in Fractured Anterior Teeth of Children

Research Article

A Bibliometric Analysis of the Field of Artificial Intelligence in Cariology