Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 158 - 175 2018-12-15

Science Teacher Education Undergraduate Students’ Opinions About Open-Ended Experiments: Experiment Diaries
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri

Özlem ERYILMAZ MUŞTU [1] , Hülya ERTAŞ KILIÇ [2] , Ahmet İlhan ŞEN [3]


Depending on their purpose, experiments can be classified into three main groups: closed-ended experiments, open-ended experiments and hypothesis testing experiments. In open-ended experiments, the student is given only the tools-equipment and the purpose of the experiment. The stages of the experiment, establishment of the experimental set-up, data collection, interpretation and elicitation of the results are completely left to the student’s discretion. In the current study, it is aimed to determine the science teacher education undergraduate students’ opinions about open-ended experiments through experiment diaries. The study was conducted with the participation of 40 second-year students attending the department of science teaching. Open-ended experiments were performed by the students about the topic of geometric optic for 6 weeks. After each experiment, the students were asked to express their opinions about the stages of preparation and implementation of the experiment via their experiment diaries. At the end of the application, semi-structured interviews were conducted with 7 students. The data were categorized through qualitative analysis and frequency values were obtained. The findings of the study revealed that the students did not experience difficulties in understanding the theory of the experiment; yet, they had some problems in the establishment of the experimental set-up for the experiment they had designed, in the implementation and particularly in collecting data.

Yapılış amaçlarına göre deneyler, kapalı uçlu deneyler, açık uçlu deneyler ve hipotez test etme deneyleri olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. Açık uçlu deneylerde öğrenciye sadece kullanılan araç-gereçler ve deneyin amacı verilir. Deneyin aşamaları, deney düzeneğinin kurulması, verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçların bulunması öğrenciye bırakılır. Çalışmada fen bilgisi öğretmenliği lisans öğrencilerinin açık uçlu deneylere ilişkin düşüncelerinin deney günlükleri yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Fen bilgisi öğretmenliği 2.sınıfta öğrenim görmekte olan 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerle 6 hafta süresince geometrik optik konusu ile ilgili açık uçlu deneyler yapılmıştır. Her deney sonrasında öğrencilerden deneye hazırlanma ve deney yapma aşamaları ile ilgili görüşlerini deney günlükleri aracılığı ile ifade etmeleri istenmiştir. Uygulama süreci sonunda 7 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler nitel analiz yapılarak kategorilere ayrılmış ve frekans değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bulgulardan öğrencilerin deneyin teorisini anlamakta sıkıntı çekmedikleri, ancak tasarladıkları deneylerin düzeneklerinin kurulmasında, uygulama sırasında özellikle veri almada problem yaşadıkları söylenebilir.
 • Akdeniz, A.R. ve Karamustafaoğlu, O. (2003). Fizik Öğretimi Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler. G.Ü Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 193-203.
 • Akpınar, E. ve Yıldız, E. (2006). Açık uçlu deney tekniğinin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 69-76.
 • Aydoğdu, B., & Ergin, Ö. (2008). Fen ve Teknoloji Dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 15-36.
 • Bayraktar, Ş, Erten, S.ve Aydoğdu C. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Laboratuvarın Önemi ve Deneyler. Mehmet Bahar (Ed.), Fen ve Teknoloji Öğretimi içinde (s. 220-248). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, M.F. (1997). Fizik Öğretimi YÖK/Dünya Bankası MEB Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara.
 • Çepni, S. ve Ayvacı H. Ş., (2005). Laboratuvar Destekli Fen Öğretimi Yaklaşımları. Salih Çepni (Ed.) Fen ve Teknoloji Öğretimi içinde (s. 168-195). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gangoli, S.G. ve Gurumurthy, C. (1995). A study of the effectiveness of a guided open-ended approach to physics experiments. International Journal of Science Education, 17(2), 233–241.
 • Hofstein, A. ve Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice, 8 (2), 105-107. Kıncal, R. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Roth W. M. (2006), Experimenting in a constructivist high school physics laboratory. Journal of Researchin Science Teaching. 31(2). 197-223.
 • Seggie, F. N. ve Bayyurt, Y. (2015). Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş. Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz Ve Yaklaşımları içinde (10-22). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tsai, C.C. (1999).Laboratory Exercises Help Me Memorize The Scientific Truths: A Study of Eighth Graders’ Scientific Epistemological Views and Learning in LaboratoryActivities. Science Education. 83 (6). 671.
 • Turgut, H., Turgut-Şengül, G., Ercan, S., Öztürk, N. ve Bozkurt, E. (2012). Rutinin dışına çıkmak: Öğretmen adaylarının açık uçlu laboratuar uygulamalarına dair algılamaları, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5125-0873
Yazar: Özlem ERYILMAZ MUŞTU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Aksaray Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya ERTAŞ KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Aksaray Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet İlhan ŞEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { suje396994, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {158 - 175}, doi = {10.19126/suje.396994}, title = {Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri}, key = {cite}, author = {ERYILMAZ MUŞTU, Özlem and ERTAŞ KILIÇ, Hülya and ŞEN, Ahmet İlhan} }
APA ERYILMAZ MUŞTU, Ö , ERTAŞ KILIÇ, H , ŞEN, A . (2018). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri. Sakarya University Journal of Education , 8 (3) , 158-175 . DOI: 10.19126/suje.396994
MLA ERYILMAZ MUŞTU, Ö , ERTAŞ KILIÇ, H , ŞEN, A . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 158-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suje/issue/38210/396994>
Chicago ERYILMAZ MUŞTU, Ö , ERTAŞ KILIÇ, H , ŞEN, A . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri". Sakarya University Journal of Education 8 (2018 ): 158-175
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri AU - Özlem ERYILMAZ MUŞTU , Hülya ERTAŞ KILIÇ , Ahmet İlhan ŞEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.396994 DO - 10.19126/suje.396994 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 175 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.396994 UR - https://doi.org/10.19126/suje.396994 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri %A Özlem ERYILMAZ MUŞTU , Hülya ERTAŞ KILIÇ , Ahmet İlhan ŞEN %T Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.396994 %U 10.19126/suje.396994
ISNAD ERYILMAZ MUŞTU, Özlem , ERTAŞ KILIÇ, Hülya , ŞEN, Ahmet İlhan . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (Aralık 2018): 158-175 . https://doi.org/10.19126/suje.396994
AMA ERYILMAZ MUŞTU Ö , ERTAŞ KILIÇ H , ŞEN A . Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 158-175.
Vancouver ERYILMAZ MUŞTU Ö , ERTAŞ KILIÇ H , ŞEN A . Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 175-158.