Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Freshwater Fish Fauna of İstanbul Province (Turkey)

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 19 - 36, 12.03.2019

Öz

With this study, it was aimed to determine the fish
fauna of inland waters of İstanbul city located in the Europe and Anatolia and
showed a metropolitan characteristic. Fish sampling was carried out in 136
different locations in lotic and lentic biotopes using a DC Electroshocker and
seine-net. A total of 38 taxa belonging to 12 families was identified as Atherinidae,
Centrarchidae, Clupeidae, Cobitidae, Cyprinidae, Esocidae, Gasterosteidae,
Gobiidae, Percidae, Poecilidae, Salmonidae and Syngnathidae. In the study area,
Cyprinidae has the highest species diversity with 20 taxa, while Atherinidae,
Centrarchidae, Clupeidae, Esocidae, Gasterosteidae, Poecilidae, Salmonidae and
Syngnathidae families are represented by one species. The most common found fish
species belong to the family Cyprinidae as Petroleuciscus
borysthenicus
(Kessler, 1859), Rhodeus
amarus
(Bloch, 1782) and Gobio
kovatschevi
Chichkoff 1937, respectively. Cobitis strumicae Karaman, 1955,
Alburnoides kosswigi
Turan, Kaya, Bayçelebi, Bektaş & Ekmekçi, 2017 and
Salmo coruhensis
Turan, Kottelat & Engin, 2010 were recorded for the
first time for İstanbul city fish fauna. The number of inland fish species
living in Istanbul was 42 with 4 species that could not be captured in this
study.

Kaynakça

 • Balık S. (1985). Trakya bölgesi içsu balıklarının bugünkü durumu ve taksonomik Revizyonu. Doğa Bilim Dergisi, 9, 147-160.
 • Devedjian K. (1926). Peche et pecheries en Turquie. Imprimerie De L'Administration De La Dette Publique Ottomane, İstanbul, Turkey,
 • Gaygusuz, Ö., Gaygusuz, Ç. G., & Dorak, Z. (2017). Darlık deresi ve kollarının (Şile-İstanbul) Balık Türü Çeşitliliği. Turkish Journal of Bioscience and Collections, 1, 29-37.
 • Kosswig, C. & Battalgil, F. (1942). Zoogeographie der Turkischen Susswasserfische. Istanbul Universitesi Fen Fakultesi Mecmuası, B, 7(3), 145-165.
 • Meriç, N. (1986a). Fishes encountered in Küçükcekmece Lake, Istanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakultesi Mecmuası, B, 51, 33-39.
 • Meriç, N. (1986b). Fishes encountered in Büyükcekmece Lake, Istanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakultesi Mecmuası, B, 51, 41-46.
 • Meriç, N. (1992). Büyükçekmece Baraj-Gölü balıkları üzerinde bir ön çalışma. Fırat Üniv. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Elazığ, Hidrobiyoloji: 167-164.
 • Özuluğ, M. (1999). A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake. Turkish Journal of Zoology, 23, 439-451.
 • Özuluğ, M., Meriç, N. & Freyhof, J. (2004). The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East, 31, 63-66.
 • Özulug, M., Acıpınar, H., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç. & Tarkan, A.S. (2005). Effects of human factor on the fish fauna in a drinking-water resource (Ömerli Dam Lake-Istanbul, Turkey). Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 1(1), 50-55.
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2007). Rediagnosis of four species of Alburnus from Turkey and description of two new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18 (3), 233-246.
 • Özuluğ, M. (2008). The fish fauna of the Durusu Lake Basin (İstanbul-Turkey). Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, 67, 73-79.
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22, 107-148.
 • Saç, G. & Özuluğ, M. (2014). Five new records for the fish fauna of Durusu Lake Basin (İstanbul). Journal of Fisheries Science.com, 8 (4), 291-297.
 • Saç, G. & Özuluğ, M. (2017a). New data on distribution of three invasive freshwater fish species in Istanbul (Turkey). Acta Biologica Turcica, 30 (1), 11-15.
 • Saç, G. & Özuluğ, M. (2017b). Effects of environmental variables on the distribution of fish assemblages in an endorheic stream (İstanbul, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 26 (12), 7150-7159.
 • Saç, G., Aydoğan, K., Özuluğ, O. & Özuluğ, M. (2016). Resettlement of Atherina boyeri Risso, 1810 in Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey). FishTaxa, 1 (1), 27-28.
 • Vasil’eva, E. D., & Vasil’ev, V. P. (2006). Cobitis pontica sp. nova—a new spined loach species (Cobitidae) from the Bulgarian waters. Journal of Ichthyology, 46 (1), 15-20.

İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 19 - 36, 12.03.2019

Öz

Bu
çalışma ile, hem Avrupa hem de Asya kıtalarının etkisinde kalan İstanbul ilinin
iç su balık faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Balık örneklemesi lotik ve
lentik biyotoplardaki 136 farklı lokalitede DC Elektroşoker ve sade ağ
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, Atherinidae,
Centrarchidae, Clupeidae, Cobitidae, Cyprinidae, Esocidae, Gasterosteidae,
Gobiidae, Percidae, Poecilidae, Salmonidae ve Syngnathidae olmak üzere 12
familyaya ait toplam 38 takson tespit edilmiştir. Çalışma alanında, 20 takson
ile Cyprinidae en fazla tür çeşitliliğine sahip iken, Atherinidae,
Centrarchidae, Clupeidae, Esocidae, Gasterosteidae, Poecilidae, Salmonidae ve
Syngnathidae familyaları birer tür ile temsil edilmiştir. En yaygın rastlanan
türler Cyprinidae familyasından Petroleuciscus
borysthenicus
(Kessler, 1859), Rhodeus
amarus
(Bloch, 1782) ve Gobio kovatschevi Chichkoff 1937’dir. Bu
çalışmayla İstanbul balık faunası için Cobitis
strumicae
Karaman, 1955, Alburnoides
kosswigi
Turan, Kaya, Bayçelebi, Bektaş & Ekmekçi, 2017 ve
Salmo coruhensis
Turan, Kottelat & Engin, 2010 türleri ilk defa
bildirilmektedir. Elde edilemeyen 4 türle birlikte İstanbul’da yaşayan iç su
balığı türü sayısı 42 olmuştur.

Kaynakça

 • Balık S. (1985). Trakya bölgesi içsu balıklarının bugünkü durumu ve taksonomik Revizyonu. Doğa Bilim Dergisi, 9, 147-160.
 • Devedjian K. (1926). Peche et pecheries en Turquie. Imprimerie De L'Administration De La Dette Publique Ottomane, İstanbul, Turkey,
 • Gaygusuz, Ö., Gaygusuz, Ç. G., & Dorak, Z. (2017). Darlık deresi ve kollarının (Şile-İstanbul) Balık Türü Çeşitliliği. Turkish Journal of Bioscience and Collections, 1, 29-37.
 • Kosswig, C. & Battalgil, F. (1942). Zoogeographie der Turkischen Susswasserfische. Istanbul Universitesi Fen Fakultesi Mecmuası, B, 7(3), 145-165.
 • Meriç, N. (1986a). Fishes encountered in Küçükcekmece Lake, Istanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakultesi Mecmuası, B, 51, 33-39.
 • Meriç, N. (1986b). Fishes encountered in Büyükcekmece Lake, Istanbul. İstanbul Üniversitesi Fen Fakultesi Mecmuası, B, 51, 41-46.
 • Meriç, N. (1992). Büyükçekmece Baraj-Gölü balıkları üzerinde bir ön çalışma. Fırat Üniv. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Elazığ, Hidrobiyoloji: 167-164.
 • Özuluğ, M. (1999). A taxonomic study on the fish in the basin of Büyükçekmece Dam Lake. Turkish Journal of Zoology, 23, 439-451.
 • Özuluğ, M., Meriç, N. & Freyhof, J. (2004). The distribution of Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey). Zoology in the Middle East, 31, 63-66.
 • Özulug, M., Acıpınar, H., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç. & Tarkan, A.S. (2005). Effects of human factor on the fish fauna in a drinking-water resource (Ömerli Dam Lake-Istanbul, Turkey). Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 1(1), 50-55.
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2007). Rediagnosis of four species of Alburnus from Turkey and description of two new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 18 (3), 233-246.
 • Özuluğ, M. (2008). The fish fauna of the Durusu Lake Basin (İstanbul-Turkey). Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology, 67, 73-79.
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 22, 107-148.
 • Saç, G. & Özuluğ, M. (2014). Five new records for the fish fauna of Durusu Lake Basin (İstanbul). Journal of Fisheries Science.com, 8 (4), 291-297.
 • Saç, G. & Özuluğ, M. (2017a). New data on distribution of three invasive freshwater fish species in Istanbul (Turkey). Acta Biologica Turcica, 30 (1), 11-15.
 • Saç, G. & Özuluğ, M. (2017b). Effects of environmental variables on the distribution of fish assemblages in an endorheic stream (İstanbul, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 26 (12), 7150-7159.
 • Saç, G., Aydoğan, K., Özuluğ, O. & Özuluğ, M. (2016). Resettlement of Atherina boyeri Risso, 1810 in Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey). FishTaxa, 1 (1), 27-28.
 • Vasil’eva, E. D., & Vasil’ev, V. P. (2006). Cobitis pontica sp. nova—a new spined loach species (Cobitidae) from the Bulgarian waters. Journal of Ichthyology, 46 (1), 15-20.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hidrobiyoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Müfit Özuluğ 0000-0002-1437-3890

Gülşah Saç 0000-0001-9988-1116

Yayımlanma Tarihi 12 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 18 Şubat 2019
Kabul Tarihi 1 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özuluğ, M., & Saç, G. (2019). İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası. Turkish Journal of Bioscience and Collections, 3(1), 19-36.
AMA Özuluğ M, Saç G. İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası. tjbc. Mart 2019;3(1):19-36.
Chicago Özuluğ, Müfit, ve Gülşah Saç. “İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası”. Turkish Journal of Bioscience and Collections 3, sy. 1 (Mart 2019): 19-36.
EndNote Özuluğ M, Saç G (01 Mart 2019) İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası. Turkish Journal of Bioscience and Collections 3 1 19–36.
IEEE M. Özuluğ ve G. Saç, “İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası”, tjbc, c. 3, sy. 1, ss. 19–36, 2019.
ISNAD Özuluğ, Müfit - Saç, Gülşah. “İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası”. Turkish Journal of Bioscience and Collections 3/1 (Mart 2019), 19-36.
JAMA Özuluğ M, Saç G. İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası. tjbc. 2019;3:19–36.
MLA Özuluğ, Müfit ve Gülşah Saç. “İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası”. Turkish Journal of Bioscience and Collections, c. 3, sy. 1, 2019, ss. 19-36.
Vancouver Özuluğ M, Saç G. İstanbul İli (Türkiye) Tatlısu Balık Faunası. tjbc. 2019;3(1):19-36.