Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Lise öğrencileri arasında problemli internet kullanım alışkanlığı ve ilişkili faktörler

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 3, 184 - 192, 04.02.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.65874

Öz

Amaç: Bu çalışmada öğrencilerin problemli internet kullanımı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu çalışma Mart 2010 tarihinde yapılmıştır. Altı farklı sınıftan 435 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve problemli internet kullanım ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. İstatistiksel analiz için sayı, yüzde, ortalama ve bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %53.8’i erkek, %46.2’si kadındır. %74.4’ü evlerinde bilgisayar olduğunu, %63.9’u 2 yıldan daha fazla süredir internet kullandığını ifade etmişlerdir. %42.6’sı gözlerde yanma, %28.3’ü boyun kaslarında ağrı yakınması olduğunu belirtmişlerdir. Problemli İnternet Kullanım Ölçeğine göre toplam kullanım puanı erkeklerde 131.16±25.0, kadınlarda 137.74±21.6 (p=0.012)’dir. Sonuç: Bu çalışma sonucuna göre cinsiyet ile problemli internet kullanımı arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki saptanmıştır. Kız öğrencilerde, sigara içenlerde ve uyku problemi olanlarda problemli internet kullanıcılığının daha fazladır.

Problematic internet usage among high school students and the relevant factors

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 3, 184 - 192, 04.02.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.65874

Öz

Objective: In this study we studied the problematic internet usage among high school students and the relevant factors. Methods: This cross sectional study was done in March 2010. A
questionnaire was filled by 435 students from 6 different classes. A personal information form and a problematic internet usage scale were developed by the authors were used. Number, percentage, average and t-test for the independent groups were used for the statistical analyses. Results: 53.8% of the students is male and 46.2% of them is female. 74.4% reported that they had a computer at home, 63.9% reported that they had used the internet for more than 2 years. 42.6% complained about redness in their eyes and 28.3% complained about aches in the neck muscles. According to the problematic internet usage scale total point for boys is 131.16±25.0 and for girls it is 137.74±21.6 (p=0.012). Conclusion: According to this study a statistically important relationship between gender and problematic internet use has been shown. Female students, students who are smoking and students who have sleeping problems, reported problematic internet use more than the others.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rukuye AYLAZ


Gülsen GÜNEŞ


Yurdagül Günaydın Bu kişi benim


Mustafa KOCAER Bu kişi benim


Erkan PEHLİVAN

Yayımlanma Tarihi 4 Şubat 2016
Başvuru Tarihi 4 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjph173139, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {184 - 192}, doi = {10.20518/thsd.65874}, title = {Problematic internet usage among high school students and the relevant factors}, key = {cite}, author = {Aylaz, Rukuye and Güneş, Gülsen and Günaydın, Yurdagül and Kocaer, Mustafa and Pehlivan, Erkan} }
APA Aylaz, R. , Güneş, G. , Günaydın, Y. , Kocaer, M. & Pehlivan, E. (2016). Problematic internet usage among high school students and the relevant factors . Turkish Journal of Public Health , 13 (3) , 184-192 . DOI: 10.20518/thsd.65874
MLA Aylaz, R. , Güneş, G. , Günaydın, Y. , Kocaer, M. , Pehlivan, E. "Problematic internet usage among high school students and the relevant factors" . Turkish Journal of Public Health 13 (2016 ): 184-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/16597/173139>
Chicago Aylaz, R. , Güneş, G. , Günaydın, Y. , Kocaer, M. , Pehlivan, E. "Problematic internet usage among high school students and the relevant factors". Turkish Journal of Public Health 13 (2016 ): 184-192
RIS TY - JOUR T1 - Problematic internet usage among high school students and the relevant factors AU - Rukuye Aylaz , Gülsen Güneş , Yurdagül Günaydın , Mustafa Kocaer , Erkan Pehlivan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20518/thsd.65874 DO - 10.20518/thsd.65874 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 192 VL - 13 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/thsd.65874 UR - https://doi.org/10.20518/thsd.65874 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Problematic internet usage among high school students and the relevant factors %A Rukuye Aylaz , Gülsen Güneş , Yurdagül Günaydın , Mustafa Kocaer , Erkan Pehlivan %T Problematic internet usage among high school students and the relevant factors %D 2016 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 13 %N 3 %R doi: 10.20518/thsd.65874 %U 10.20518/thsd.65874
ISNAD Aylaz, Rukuye , Güneş, Gülsen , Günaydın, Yurdagül , Kocaer, Mustafa , Pehlivan, Erkan . "Problematic internet usage among high school students and the relevant factors". Turkish Journal of Public Health 13 / 3 (Şubat 2016): 184-192 . https://doi.org/10.20518/thsd.65874
AMA Aylaz R. , Güneş G. , Günaydın Y. , Kocaer M. , Pehlivan E. Problematic internet usage among high school students and the relevant factors. TurkJPH. 2016; 13(3): 184-192.
Vancouver Aylaz R. , Güneş G. , Günaydın Y. , Kocaer M. , Pehlivan E. Problematic internet usage among high school students and the relevant factors. Turkish Journal of Public Health. 2016; 13(3): 184-192.
IEEE R. Aylaz , G. Güneş , Y. Günaydın , M. Kocaer ve E. Pehlivan , "Problematic internet usage among high school students and the relevant factors", Turkish Journal of Public Health, c. 13, sayı. 3, ss. 184-192, Şub. 2016, doi:10.20518/thsd.65874

13955          13956             13953      13958          13959   13960   


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 - Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License