Turkish Journal of Public Health
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 1304-1088 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Turkish Society of Public Health Specialists | http://dergipark.gov.tr/tjph


The owner of the journal is Turkish Society of Public Health Specialists. The Turkish Journal of Public Health (Turk J Public Health) is a peer reviewed, bilingual (English/Turkish) research journal published online three times a year and serving a broad audience in the field of public health and community medicine both nationally and internationally. Turk J Public Health aims to provide a medium for the rapid communication of advances and new knowledge in this field. The editor anticipates receiving manuscripts from the following areas of research: Health policy and management, biostatistics, epidemiology, environmental health, health economics, demography, social sciences for health, health education, health promotion, , community nutrition, infectious diseases, disaster management, injuries, women's health, reproductive health, child health, chronic diseases, and occupational health. Turkish Journal of Public Health is a member of Committee on Publication Ethics (COPE). Turk J Public Health is covered following national international indexing services: DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM.

Turkish Journal of Public Health

e-ISSN 1304-1088 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Turkish Society of Public Health Specialists | http://dergipark.gov.tr/tjph
Cover Image


The owner of the journal is Turkish Society of Public Health Specialists. The Turkish Journal of Public Health (Turk J Public Health) is a peer reviewed, bilingual (English/Turkish) research journal published online three times a year and serving a broad audience in the field of public health and community medicine both nationally and internationally. Turk J Public Health aims to provide a medium for the rapid communication of advances and new knowledge in this field. The editor anticipates receiving manuscripts from the following areas of research: Health policy and management, biostatistics, epidemiology, environmental health, health economics, demography, social sciences for health, health education, health promotion, , community nutrition, infectious diseases, disaster management, injuries, women's health, reproductive health, child health, chronic diseases, and occupational health. Turkish Journal of Public Health is a member of Committee on Publication Ethics (COPE). Turk J Public Health is covered following national international indexing services: DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM.

Volume 18 - Issue 3 - Dec 27, 2020
 1. Trakya’da partiküler madde kirliliği ve mortalite ilişkisinin değerlendirilmesi
  Pages 124 - 132
  Aziz ALTUNOK, Muzaffer ESKİOCAK
 2. Patient satisfaction with primary healthcare services in a rural area of Hadim county, Konya
  Pages 133 - 142
  Nimetcan MEHMET, Yusuf KARAPINAR, Ayhan ULUDAĞ
 3. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının aşı reddi konusundaki düşünceleri ve davranışlarının değerlendirilmesi
  Pages 143 - 154
  Neşe YAKŞİ
 4. Mersin il merkezinde çalışan aile sağlığı elemanlarının aşı kararsızlığı veya reddi ile karşılaşma durumu ve ilişkili faktörlerin araştırılması
  Pages 155 - 169
  Bengü Nehir BUĞDAYCI YALÇIN, Aylin YENİOCAK TUNÇ, Caferi Tayyar ŞAŞMAZ
 5. An evaluation of the diet and physical activity compliance of elderly hypertensive patients in Isparta city centre: A cross-sectional study
  Pages 170 - 182
  Pınar ERSOY, Yonca SÖNMEZ, İbrahim ERSOY
 6. Bir üniversite hastanesinde çalışanlara uygulanan işçi sağlığı ve güvenliği eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi
  Pages 183 - 194
  Sera ŞİMŞEK, Zeliha Aslı ÖCEK, Meral TÜRK
 7. Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinde mobbingin depresyon belirti insidansına etkisi: Bir kohort çalışması
  Pages 195 - 209
  Nur ACAR, Öykü TURUNÇ, Reyhan UÇKU
 8. Ambalajlı sular ile üç büyük ilin musluk sularının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan karşılaştırılması
  Pages 210 - 225
  Cemal KOÇAK
 9. Türkiye’de besinlerin D vitamini, folik asit ve demir ile zenginleştirilmesi: Sağlık Bakanlığı önerileri
  Pages 226 - 248
  Şeniz ILGAZ, Nazan YARDIM, Mehmet Yavuz Burak ÇİMEN, Nuray KANBUR, Elif Nursel ÖZMERT, İlhan SATMAN, Betül TAVİL, Muhittin TAYFUR, Cevval ULMAN
Indexes and Platforms