Turkish Journal of Public Health
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1304-1088 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Turkish Society of Public Health Specialists | http://dergipark.gov.tr/tjph


The owner of the journal is Turkish Society of Public Health Specialists. The Turkish Journal of Public Health (Turk J Public Health) is a peer reviewed, bilingual (English/Turkish) research journal published online three times a year and serving a broad audience in the field of public health and community medicine both nationally and internationally. Turk J Public Health aims to provide a medium for the rapid communication of advances and new knowledge in this field. The editor anticipates receiving manuscripts from the following areas of research: Health policy and management, biostatistics, epidemiology, environmental health, health economics, demography, social sciences for health, health education, health promotion, , community nutrition, infectious diseases, disaster management, injuries, women's health, reproductive health, child health, chronic diseases, and occupational health. Turkish Journal of Public Health is a member of Committee on Publication Ethics (COPE). Turk J Public Health is covered following national international indexing services: DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM.

Turkish Journal of Public Health

e-ISSN 1304-1088 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Turkish Society of Public Health Specialists | http://dergipark.gov.tr/tjph
Cover Image


The owner of the journal is Turkish Society of Public Health Specialists. The Turkish Journal of Public Health (Turk J Public Health) is a peer reviewed, bilingual (English/Turkish) research journal published online three times a year and serving a broad audience in the field of public health and community medicine both nationally and internationally. Turk J Public Health aims to provide a medium for the rapid communication of advances and new knowledge in this field. The editor anticipates receiving manuscripts from the following areas of research: Health policy and management, biostatistics, epidemiology, environmental health, health economics, demography, social sciences for health, health education, health promotion, , community nutrition, infectious diseases, disaster management, injuries, women's health, reproductive health, child health, chronic diseases, and occupational health. Turkish Journal of Public Health is a member of Committee on Publication Ethics (COPE). Turk J Public Health is covered following national international indexing services: DOAJ, EBSCO, ProQuest, Turkiye Atıf Dizini, ULAKBIM.

Volume 18 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. The impacts of aging, income and urbanization on health expenditures: A panel regression analysis for OECD countries
  Pages 1 - 9
  Canser BOZ , Nihat TAŞ , Emrah ÖNDER
 2. Bir il örneğinde hipertansiyon hastalarının sağlık okuryazarlık düzeyi, sağlık hizmetlerinin niteliğine ilişkin değerlendirmeleri ve ilişkili faktörler
  Pages 10 - 25
  Emine ÖNCÜ , Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞLU , Yasemin GÜVEN , Gamze AKTAŞ , Halil CEYHAN , Esra KARAKUŞ
 3. Rural-urban comparison in prevalence of hypertension and its factors among adolescents of Sarawak, Malaysia: A cross-sectional study
  Pages 26 - 38
  Whye Lian CHEAH , Ching Thon CHANG , Helmy HAZMİ , Grace, Woei Feng KHO
 4. İstanbul’da bir aile hekimine kayıtlı erkeklerin gebelikten korunma durumu ve gereksinimlerinin araştırılması
  Pages 39 - 53
  Mehmet KAYA , Nuray ÖZGÜLNAR
 5. Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi
  Pages 54 - 67
  Murat ÇELİKER
 6. Avrupa’da dolaşan koleranın gölgesinde, Istanbul uluslararası sağlık konferansı, 1866
  Pages 68 - 82
  Coşkun BAKAR
 7. Public health issues and non-communicable diseases in Saskatchewan, Canada
  Pages 83 - 95
  Muhammad SİDDİQUİ , Muhammad Owais AZİZ
 8. Evaluating the performance of primary health care services in Turkey and the use of the Primary Care Assessment Tool (PCAT): lessons from Brazil in a national random household survey
  Pages 96 - 98
  Luiz Felipe PİNTO , Erno HARZHEİM , Otávio PEREİRA D'AVİLA , Lisiane HAUSER
 9. Koronavirus Pandemisinin Düşündürdükleri
  Pages 99 - 102
  Gül ERGÖR
 10. Sağlık araştırmalarında güç analizinin önemi ve temel prensipleri: Tıbbi çalışmalar üzerinde uygulamalı örnekler
  Pages 103 - 112
  Oya KALAYCIOĞLU , Serhat Emre AKHANLI