BibTex RIS Kaynak Göster

Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimlerinin gözüyle toplum sağlığı merkezlerinin genel özellikleri

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 2, 56 - 67, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.34735

Öz

Amaç: Çalışmada, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) sorumlu hekimlerinin görüşleriyle TSM’lerin genel özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Türkiye’deki TSM sorumlu hekimleri (n=971) ile yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Sorumlu hekimlerin Türkiye’deki dağılımı NUTS bölgeleri esas alınarak yapıldı. Hazırlanan anket formu, hekimlerin sosyo-demografik ve mesleki özelliklerini, TSM’lerin fiziksel olanaklarını ve TSM hekimliği ile ilgili düşüncelerini sorgulamaktaydı. Bulgular: Toplam 611 (%62.9) TSM sorumlu hekimine ulaşıldı. Çalışmaya katılan hekimlerin %66.6’sı erkekti; %81.3’ü ilçe merkezlerinde görev yapmakta iken %37.8’inin ilk görev yeri TSM’lerdi. Çalışma grubunda ortalama hekimlik süresi 8.1±7.7 yıl, TSM hekimliği çalışma süresi ise ortalama 2.2±1.9 yıldı. TSM sorumlu hekimlerinin %63.8’i TSM hekimliğinin saygınlığı, %43.9’u geleceği, %76.6’sı sorumluluklarına göre yetkileri ve %64.2’si görevinde kalıcı olmak konularında olumsuz bir değerlendirme içindedir. Hekimlerin %43.7’si TSM personelini sayıca, %57.3’ü nitelik açısından yeterli görmezken, %68.9’u TSM’nin fiziksel olanaklarını yeterli bulmamaktadır. Sonuç: TSM’lerle ilgili politikaların geliştirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Toplum Sağlığı Merkezleri, sağlık hizmetleri, sorumlu hekim

Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 2, 56 - 67, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.34735

Öz

Objective: To determine the characteristics of the Community Health Centers (CHC) as evaluated by the Health Centers’ Leading Physicians (CHCLP). Methods: This cross sectional study was conducted with all the CHC’s leading physicians (LP) (n=971) in Turkey. Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 1 regions were used to determine the distribution of the CHCLP. A questionnaire concenring the socio-demographic characteristics of the LP, their opinions about the job, the center’s physical facilities and the working as a physician at CHC (CHCP) Results: A total of 611 (62.9%) physicians completed the questionnaire. Of these, 66.6% were male; 81.3% were working in rural areas; 37.8% were working at their first study place. The average working time of leading physicians in the center was 8.1±7.7 years, the average working time as a CHCLP was 2.2±1.9 years. Among the physicians, 63.8% had a negative opinion about prestige of CHCP; 43.9% had a negative opinion about future of CHM; 76.6% had a negative opinion about their authority; 64.2% had a negative opinion about being permanent at CHC. Among the CHCLPs, 43.7% reported the number of staff was insufficient; 57.3% were reported the qualifications of staff were too low; 68.9% reported the CHC’s physical facilities was unsuitable. Conclusions: To improve the quality of CHC services, it is necessary to develop policies related with CHC.

Keywords: Community Health Centers, health services, leading physician

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Enes GÖKLER

Egemen ÜNAL

Reşat AYDIN Bu kişi benim

Gülsüm ÖZTÜRK EMİRAL

Selma METİNTAŞ

Burhanettin IŞIKLI

Muhammed Fatih ÖNSÜZ

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GÖKLER, M. E., ÜNAL, E., AYDIN, R., ÖZTÜRK EMİRAL, G., vd. (2016). Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians. Turkish Journal of Public Health, 14(2), 56-67. https://doi.org/10.20518/thsd.34735
AMA GÖKLER ME, ÜNAL E, AYDIN R, ÖZTÜRK EMİRAL G, METİNTAŞ S, IŞIKLI B, ÖNSÜZ MF. Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians. TJPH. Ağustos 2016;14(2):56-67. doi:10.20518/thsd.34735
Chicago GÖKLER, Mehmet Enes, Egemen ÜNAL, Reşat AYDIN, Gülsüm ÖZTÜRK EMİRAL, Selma METİNTAŞ, Burhanettin IŞIKLI, ve Muhammed Fatih ÖNSÜZ. “Characteristics of Community Health Centers from the Perspective of the centers’ Leading Physicians”. Turkish Journal of Public Health 14, sy. 2 (Ağustos 2016): 56-67. https://doi.org/10.20518/thsd.34735.
EndNote GÖKLER ME, ÜNAL E, AYDIN R, ÖZTÜRK EMİRAL G, METİNTAŞ S, IŞIKLI B, ÖNSÜZ MF (01 Ağustos 2016) Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians. Turkish Journal of Public Health 14 2 56–67.
IEEE M. E. GÖKLER, “Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians”, TJPH, c. 14, sy. 2, ss. 56–67, 2016, doi: 10.20518/thsd.34735.
ISNAD GÖKLER, Mehmet Enes vd. “Characteristics of Community Health Centers from the Perspective of the centers’ Leading Physicians”. Turkish Journal of Public Health 14/2 (Ağustos 2016), 56-67. https://doi.org/10.20518/thsd.34735.
JAMA GÖKLER ME, ÜNAL E, AYDIN R, ÖZTÜRK EMİRAL G, METİNTAŞ S, IŞIKLI B, ÖNSÜZ MF. Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians. TJPH. 2016;14:56–67.
MLA GÖKLER, Mehmet Enes vd. “Characteristics of Community Health Centers from the Perspective of the centers’ Leading Physicians”. Turkish Journal of Public Health, c. 14, sy. 2, 2016, ss. 56-67, doi:10.20518/thsd.34735.
Vancouver GÖKLER ME, ÜNAL E, AYDIN R, ÖZTÜRK EMİRAL G, METİNTAŞ S, IŞIKLI B, ÖNSÜZ MF. Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians. TJPH. 2016;14(2):56-67.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License