PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimlerinin gözüyle toplum sağlığı merkezlerinin genel özellikleri

Yıl 2016, Cilt 14, Sayı 2, 56 - 67, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.34735

Öz

Amaç: Çalışmada, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) sorumlu hekimlerinin görüşleriyle TSM’lerin genel özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Türkiye’deki TSM sorumlu hekimleri (n=971) ile yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Sorumlu hekimlerin Türkiye’deki dağılımı NUTS bölgeleri esas alınarak yapıldı. Hazırlanan anket formu, hekimlerin sosyo-demografik ve mesleki özelliklerini, TSM’lerin fiziksel olanaklarını ve TSM hekimliği ile ilgili düşüncelerini sorgulamaktaydı. Bulgular: Toplam 611 (%62.9) TSM sorumlu hekimine ulaşıldı. Çalışmaya katılan hekimlerin %66.6’sı erkekti; %81.3’ü ilçe merkezlerinde görev yapmakta iken %37.8’inin ilk görev yeri TSM’lerdi. Çalışma grubunda ortalama hekimlik süresi 8.1±7.7 yıl, TSM hekimliği çalışma süresi ise ortalama 2.2±1.9 yıldı. TSM sorumlu hekimlerinin %63.8’i TSM hekimliğinin saygınlığı, %43.9’u geleceği, %76.6’sı sorumluluklarına göre yetkileri ve %64.2’si görevinde kalıcı olmak konularında olumsuz bir değerlendirme içindedir. Hekimlerin %43.7’si TSM personelini sayıca, %57.3’ü nitelik açısından yeterli görmezken, %68.9’u TSM’nin fiziksel olanaklarını yeterli bulmamaktadır. Sonuç: TSM’lerle ilgili politikaların geliştirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Toplum Sağlığı Merkezleri, sağlık hizmetleri, sorumlu hekim

Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians

Yıl 2016, Cilt 14, Sayı 2, 56 - 67, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.34735

Öz

Objective: To determine the characteristics of the Community Health Centers (CHC) as evaluated by the Health Centers’ Leading Physicians (CHCLP). Methods: This cross sectional study was conducted with all the CHC’s leading physicians (LP) (n=971) in Turkey. Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) 1 regions were used to determine the distribution of the CHCLP. A questionnaire concenring the socio-demographic characteristics of the LP, their opinions about the job, the center’s physical facilities and the working as a physician at CHC (CHCP) Results: A total of 611 (62.9%) physicians completed the questionnaire. Of these, 66.6% were male; 81.3% were working in rural areas; 37.8% were working at their first study place. The average working time of leading physicians in the center was 8.1±7.7 years, the average working time as a CHCLP was 2.2±1.9 years. Among the physicians, 63.8% had a negative opinion about prestige of CHCP; 43.9% had a negative opinion about future of CHM; 76.6% had a negative opinion about their authority; 64.2% had a negative opinion about being permanent at CHC. Among the CHCLPs, 43.7% reported the number of staff was insufficient; 57.3% were reported the qualifications of staff were too low; 68.9% reported the CHC’s physical facilities was unsuitable. Conclusions: To improve the quality of CHC services, it is necessary to develop policies related with CHC.

Keywords: Community Health Centers, health services, leading physician

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Enes GÖKLER>

0000-0002-1524-8565


Egemen ÜNAL>

0000-0002-9939-9191


Reşat AYDIN Bu kişi benim


Gülsüm ÖZTÜRK EMİRAL>


Selma METİNTAŞ>


Burhanettin IŞIKLI>


Muhammed Fatih ÖNSÜZ>

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2016
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { tjph256235, journal = {Turkish Journal of Public Health}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2016}, volume = {14}, number = {2}, pages = {56 - 67}, doi = {10.20518/thsd.34735}, title = {Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians}, key = {cite}, author = {Gökler, Mehmet Enes and Ünal, Egemen and Aydın, Reşat and Öztürk Emiral, Gülsüm and Metintaş, Selma and Işıklı, Burhanettin and Önsüz, Muhammed Fatih} }
APA Gökler, M. E. , Ünal, E. , Aydın, R. , Öztürk Emiral, G. , Metintaş, S. , Işıklı, B. & Önsüz, M. F. (2016). Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians . Turkish Journal of Public Health , 14 (2) , 56-67 . DOI: 10.20518/thsd.34735
MLA Gökler, M. E. , Ünal, E. , Aydın, R. , Öztürk Emiral, G. , Metintaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. "Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians" . Turkish Journal of Public Health 14 (2016 ): 56-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/24144/256235>
Chicago Gökler, M. E. , Ünal, E. , Aydın, R. , Öztürk Emiral, G. , Metintaş, S. , Işıklı, B. , Önsüz, M. F. "Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians". Turkish Journal of Public Health 14 (2016 ): 56-67
RIS TY - JOUR T1 - Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimlerinin gözüyle toplum sağlığı merkezlerinin genel özellikleri AU - Mehmet EnesGökler, EgemenÜnal, ReşatAydın, GülsümÖztürk Emiral, SelmaMetintaş, BurhanettinIşıklı, Muhammed FatihÖnsüz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20518/thsd.34735 DO - 10.20518/thsd.34735 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 67 VL - 14 IS - 2 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/thsd.34735 UR - https://doi.org/10.20518/thsd.34735 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians %A Mehmet Enes Gökler , Egemen Ünal , Reşat Aydın , Gülsüm Öztürk Emiral , Selma Metintaş , Burhanettin Işıklı , Muhammed Fatih Önsüz %T Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians %D 2016 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 14 %N 2 %R doi: 10.20518/thsd.34735 %U 10.20518/thsd.34735
ISNAD Gökler, Mehmet Enes , Ünal, Egemen , Aydın, Reşat , Öztürk Emiral, Gülsüm , Metintaş, Selma , Işıklı, Burhanettin , Önsüz, Muhammed Fatih . "Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians". Turkish Journal of Public Health 14 / 2 (Ağustos 2016): 56-67 . https://doi.org/10.20518/thsd.34735
AMA Gökler M. E. , Ünal E. , Aydın R. , Öztürk Emiral G. , Metintaş S. , Işıklı B. , Önsüz M. F. Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians. TurkJPH. 2016; 14(2): 56-67.
Vancouver Gökler M. E. , Ünal E. , Aydın R. , Öztürk Emiral G. , Metintaş S. , Işıklı B. , Önsüz M. F. Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians. Turkish Journal of Public Health. 2016; 14(2): 56-67.
IEEE M. E. Gökler , E. Ünal , R. Aydın , G. Öztürk Emiral , S. Metintaş , B. Işıklı ve M. F. Önsüz , "Characteristics of community health centers from the perspective of the centers’ leading physicians", Turkish Journal of Public Health, c. 14, sayı. 2, ss. 56-67, Ağu. 2016, doi:10.20518/thsd.34735

13955          13956             13953      13958          13959   13960   


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 - Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License