PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık psikolojisi bakış açısından karar anı teşviklerinin merdiven kullanımı üzerindeki etkileri

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 2, 95 - 114, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.62244

Öz

Amaç: Bu çalışma güçlü bir fiziksel aktivite olan merdiven kullanımını artırmada karar anı teşviklerini kullanan çalışmaları gözden geçirmektedir. Gereç ve Yöntem: Bu derleme, 1995-2015 yılları arasında yayımlanmış olan yürüyen merdiven yerine merdiven kullanmayı artırmayı inceleyen çalışmaları içermektedir. Arama “EbscoHOST”, “JSTOR”, “Medline”, “ProQuest”, “PsychInfo”, “Sage”, “ScienceDirect”, “TÜBİTAK ULAKBİM” ve “Wiley Online Library” veri tabanlarında “merdiven, yürüyen merdiven, asansör, fiziksel aktivite, tanıtım, uygulama” anahtar kelimeleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce dilindeki yayınlarla gerçekleştirilmiştir.  Bulgular: Karar anı teşvikleri ile merdiven kullanımını artırmayı amaçlayan deneysel çalışmaların gözden geçirilmesi, bu teşviklerin merdiven kullanımını artırmada başarılı bir müdahale olduğunu göstermektedir. Bu teşvikler bir davranışsal ipucu olarak işlev görmekte ve mesajlar yarar, engel ve duyarlılık algılarını etkileyerek ve öz-etkinlik inançlarını yükselterek bireyleri merdiven kullanmaya yönlendirmektedir. Sonuç: Karar anı teşvikleri kullanımı merdiven kullanımını artırmada başarılı bir yöntemdir. Davranışsal bir ipucu görevi yapar. Bununla beraber,  mesajların alt grupların özgül ihtiyaçlarına hitap edebilmesi için, bu teşviklerin kuramsal arka planını değerlendirecek çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Merdiven kullanımı, karar anı teşviki, sağlık davranışı kuramları

The effects of point of decision prompts on stair use from the perspective of health psychology

Yıl 2016, Cilt: 14 Sayı: 2, 95 - 114, 31.08.2016
https://doi.org/10.20518/thsd.62244

Öz

Objective: This study reviews studies which have used point of decision prompts to increase stair use, as a vigorous physical activity. Methods: This review included studies dealing with increasing stair use as opposed to escalator use that have been published between 1995-2015. The search was conducted in Turkish and English language publications using the keywords “stair, escalator, elevator, physical activity, promotion, implementation” in “EbscoHOST”, “JSTOR”, “Medline”, “ProQuest”, “Sage”, “ScienceDirect”, “TÜBİTAK ULAKBİM” and “Wiley Online Library” databases. Results: Review of experimental studies which aim to increase stair use by point of decision prompts showed that use of such prompts is a successful implementation in increasing stair use. These prompts function as a cue for action and messages direct people to use stairs, by affecting benefit, barrier and susceptibility attributions and enhancing self-efficacy beliefs. Conclusions: The use of point of decision prompts is a successful method to increase stair use. It serves as a cue for action. However, there is a need for future studies to evaluate the theoretical backgrounds of such prompts in order for messages to address special needs of subgroups.

Keywords: Stair use, point of decision prompts, health behavior theories

Ayrıntılar

Bölüm Sistematik Derleme-Meta Analiz
Yazarlar

Nermin TAŞKALE

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
TAŞKALE, N. (2016). The effects of point of decision prompts on stair use from the perspective of health psychology. Turkish Journal of Public Health, 14(2), 95-114. https://doi.org/10.20518/thsd.62244
MLA
TAŞKALE, Nermin. “The Effects of Point of Decision Prompts on Stair Use from the Perspective of Health Psychology”. Turkish Journal of Public Health, c. 14, sy. 2, 2016, ss. 95-114, doi:10.20518/thsd.62244.
Chicago
TAŞKALE, Nermin. “The Effects of Point of Decision Prompts on Stair Use from the Perspective of Health Psychology”. Turkish Journal of Public Health 14, sy. 2 (Ağustos 2016): 95-114. https://doi.org/10.20518/thsd.62244.
EndNote
TAŞKALE N (01 Ağustos 2016) The effects of point of decision prompts on stair use from the perspective of health psychology. Turkish Journal of Public Health 14 2 95–114.
ISNAD
TAŞKALE, Nermin. “The Effects of Point of Decision Prompts on Stair Use from the Perspective of Health Psychology”. Turkish Journal of Public Health 14/2 (Ağustos 2016), 95-114. https://doi.org/10.20518/thsd.62244.
AMA
TAŞKALE N. The effects of point of decision prompts on stair use from the perspective of health psychology. TJPH. Ağustos 2016;14(2):95-114. doi:10.20518/thsd.62244
Vancouver
TAŞKALE N. The effects of point of decision prompts on stair use from the perspective of health psychology. TJPH. 2016;14(2):95-114.
IEEE
N. TAŞKALE, “The effects of point of decision prompts on stair use from the perspective of health psychology”, TJPH, c. 14, sy. 2, ss. 95–114, 2016, doi: 10.20518/thsd.62244.
JAMA
TAŞKALE N. The effects of point of decision prompts on stair use from the perspective of health psychology. TJPH. 2016;14:95–114.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License