Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 65 - 78 2019-04-30

Malnutrition prevalence in children aged 0 to 5 and related factors in Benusen, Diyarbakır
Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler

Selçuk Kolsuz [1] , Günay SAKA [2] , Mehmet Nuri GÖRDÜK [3]


Objective: This study aims to examine the prevalence of malnutrition among children aged 0 to 5 in the Benusen neighborhood of the Diyarbakır province of Turkey, and identify the factors associated with malnutrition. 

Methods: This cross-sectional study was conducted on 261 children, aged 0 to 5, with a systematic sampling from the population. Anthropometric measurements of the children were taken, and a 20-item questionnaire developed after a review of the literature was administered to their mothers. Results: Using Z scores and looking at values lower than -2SD, prevalence of thinness, low weight and low height were found to be 3.1%, 4.6% and 16.5%, respectively. In analyses conducted on the basis of Z scores for height for age, statistically significant relationships were found between malnutrition and: lower levels of mother’s education, lack of regular care prior to birth, presence of chronical illnesses, and failure to take vitamin D on a regular basis  (p<0.05). Conclusion: This study found that mothers’ education, the quality and the frequency of care prior to birth, and the monitoring of children with chronic illnesses are important factors in preventing malnutrition in the study region, which has a lower socioeconomic status as compared to the national average.

Amaç: Bu çalışmada, Diyarbakır ili Benusen bölgesinde 0-5 yaş grubu çocuklarda malnütrisyon prevalansının belirlenmesi ve malnütrisyon ile ilişkili faktörlerin saptanması amaçlandı. Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu çalışmaya bölge 0-5 yaş grubu çocuk evreninden sistematik örneklem ile tespit edilen 261 çocuk alındı. Çocukların gerekli antropometrik ölçümleri yapıldı ve annelerine literatür taranarak oluşturulan 20 soruluk anket uygulandı. Bulgular: Z skoru kullanılarak -2 SD ve altında kalan değerler ölçüt olarak alınarak bakıldığında zayıflık, düşük kiloluluk ve bodurluk oranları; sırasıyla %3.1, %4.6 ve %16.5 idi. Yaşa göre boy Z skoru ile yapılan malnütrisyon değerlendirilmesinde malnütrisyon gelişimi ile anne eğitimi durumunun düşük olması, doğum öncesi düzenli bakım almama, kronik hastalık öyküsünün varlığı ve düzenli D vitamini almamış olma arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. (p<0.05) Sonuç: Bu çalışma ile düşük sosyoekonomik yapıya sahip araştırma bölgemizde malnütrisyonun önlenmesinde anne eğitiminin, doğum öncesi bakımın niteliği ve sayısının, kronik hastalığa sahip çocukların takibinin önemi saptanmıştır.

 • 1. Çocuklar için sağlıklı beslenme önerileri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, http://beslenme.gov.tr/index.php?page=269 ( Erişim tarihi: 15.07.2016)
 • 2. Döner B. Bebek ve Çocuklarda büyüme ve beslenmenin antropometrik ölçümlerlerle değerlendirilmesi http://halksagligi.med.ege.edu.tr/Seminerler 2003-4 (Erişim tarihi:23.01.2016)
 • 3. WHO Working group on ınfant growth. An evaluation of infant growth: the use and interpretation of anthropometry in infants. Bull World Health Organ 1995; 73: 165-174.
 • 4. Report of WHO Expert Comitte. Physical Status: The Use and İnterpretation of Anthropometry. Technical Report Series. Geneva 1995; No: 854.3. Grover Z, Ee LC. Protein energy malnutrition. Pediatr Clin North Am 2009; 56: 1055-1068.
 • 5. Mora JO. A new method for estimating a standardized prevelance of child malnutrition from anthropometric indicators. Bull World Health Organ 1989; 67: 133-142.
 • 6. The State of the World’s Children, UNICEF, 2009/2013 www.unicef.org/sowc (Erişim tarihi 23.03.2016)
 • 7. Türkyılmaz A, Adalı T, Seçkiner P. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Ana Raporu, Kasım 2014 sf.157-172 www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013 (Erişim tarihi 23.01.2016)
 • 8. Şanlı M. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kronik akciğer hastalıklı çocukların malnütrisyon durumunun değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Diyarbakır 2014.
 • 9. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Section 1. Nutritional Disorders, Chapter 2. Malnutrition http://www.merck.com/pubs/mmanual/section1/chapter2//2a.htm (Erişim tarihi: 14.07.2016)
 • 10. Onis M de, Monteiro C, Clugston G. The worldwide magnitude of protein-energy malnutrition: an overview from the WHO Global Database on Child Growth. Bulletin of the World Health Organization, 1993; 71(6): 703-712
 • 11. Saner G, Demirkol M, Gökçay G, Günöz H, Hüner G, Garipoğlu M. Protein enerji malnütrisyonu In: 65 O, Ertuğrul T (eds). Pediatri (3. Baskı). s: 210-220 Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul,2002
 • 12. UNICEF Data: Monitoring the Situation of Children and Women http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html (Erişim Tarihi: 17.02.2016)
 • 13. Pinto C, Rollins N, Daelmans B, Bahl R, Martines J, and Mason E, Child Health, Oxford; Textbook of Global Public Health, 2015; 10: 1344-1345
 • 14. WHO media centre, Children: reducing mortality, www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/ (Erişim tarihi 24.01.2016)
 • 15. Şensoy F, Egemen A, Akgün B, Boztok D. Çubuk bölgesinde 0-48 aylık çocuklarda malnütrisyon prevalansı. Beslenme ve Diyet Dergisi 1991; 20: 9-19.
 • 16. Duru F. Yenice sağlık ocağı bölgesinde 0-48 aylık çocuklarda malnütrisyonu etkileyen faktörler, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD. Kırsal Hekimlik Stajı İntern Doktorların Çalışma Raporu. Ankara, 1990
 • 17. Çivi S, Koruk İ. Konya ili Hasanköy sağlık ocağı bölgesinde ilkögretim okulu 1. Sınıf öğrencilerinde kronik malnütrisyon prevalansı. Erciyes Tıp Dergisi 2005; 68: 64-69.
 • 18. Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.2006.
 • 19. Yeğen B, Yüksekkaya H, Öztekin O, Aydoğdu S, Yağcı RV. Sirozlu çocuklarda beslenme durumunun antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 102-110.
 • 20. Şehla İ. 9-72 aylık çocuklarda antropometrik ölçümler ve antropometrik ölçümlere etki eden parametrelerin araştırılması. T.C. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Uzmanlık Tezi, İstanbul 2006.
 • 21. Çınar M, Uskun, Öztürk M. Isparta il merkezinde 0-5 yaş grubu çocukların beslenme ve malnütrisyon durumu. Erciyes Tıp Dergisi 2007; 29: 294-302
 • 22. Sönmez B. Van il merkezinde 0-5 yaş grubu çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve etkileyen faktörler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Van 2010
 • 23. Öncü Ü. 1-5 yaş arası çocukların persentillerine ailenin sosyoekonomik düzeyinin ve annenin beslenme konusundaki bilgisinin etkisi, T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, İstanbul 2007
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4514-8845
Yazar: Selçuk Kolsuz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilimdalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4514-8257
Yazar: Günay SAKA
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6475-7983
Yazar: Mehmet Nuri GÖRDÜK
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tjph386079, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {65 - 78}, doi = {10.20518/tjph.386079}, title = {Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler}, key = {cite}, author = {Kolsuz, Selçuk and SAKA, Günay and GÖRDÜK, Mehmet Nuri} }
APA Kolsuz, S , SAKA, G , GÖRDÜK, M . (2019). Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler. Turkish Journal of Public Health , 17 (1) , 65-78 . DOI: 10.20518/tjph.386079
MLA Kolsuz, S , SAKA, G , GÖRDÜK, M . "Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 65-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/44103/386079>
Chicago Kolsuz, S , SAKA, G , GÖRDÜK, M . "Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler AU - Selçuk Kolsuz , Günay SAKA , Mehmet Nuri GÖRDÜK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.386079 DO - 10.20518/tjph.386079 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 17 IS - 1 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.386079 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.386079 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler %A Selçuk Kolsuz , Günay SAKA , Mehmet Nuri GÖRDÜK %T Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 1 %R doi: 10.20518/tjph.386079 %U 10.20518/tjph.386079
ISNAD Kolsuz, Selçuk , SAKA, Günay , GÖRDÜK, Mehmet Nuri . "Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler". Turkish Journal of Public Health 17 / 1 (Nisan 2019): 65-78 . https://doi.org/10.20518/tjph.386079
AMA Kolsuz S , SAKA G , GÖRDÜK M . Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler. TurkJPH. 2019; 17(1): 65-78.
Vancouver Kolsuz S , SAKA G , GÖRDÜK M . Diyarbakır Benusen’de 0-5 yaş çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve ilişkili faktörler. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(1): 78-65.