Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 3, Sayfalar 326 - 336 2019-12-29

Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler
Health promotion intervention for office workers: The experiences and challenges

Hilal ÖZCEBE [1] , Nazmi BİLİR [2] , Hande KONŞUK ÜNLÜ [3] , Ayşe KİN İŞLER [4] , Şükran Nazan KOŞAR [5]


Amaç: İşyerlerinde sağlığın geliştirilmesi önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında bir devlet kuruluşu ile bir üniversite arasında yapılan protokol çerçevesinde büro çalışanlarına yönelik sağlığın geliştirilmesi müdahale modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Proje çalışmalarının başında durum saptama çalışması yapılmıştır. Müdahaleler sırasında konferans, poster ve broşürler, bilgisayar üzerinden kısa mesajlar ve etkinlikler düzenlenmiştir. Müdahale sonrasında tekrar bir araştırma ile katılanların davranış değişiklikleri ve proje hakkındaki görüşleri öğrenilmiştir. Bulgular: Projenin birinci ve ikinci aşama çalışmalarına katılan 441 kişinin müdahaleler hakkındaki görüşleri ve beyan ettikleri davranış değişiklikleri değerlendirilmiştir. Katılımcıların %78.1’i proje çerçeevsinde yapılan müdahaleleri çok etkili ve etkili olarak değerlendirmişlerdir. Çalışmaya katılanların %70,7’si son bir yıl içinde daha sağlıklı olmaya özen gösterdiklerini belirtmişlerdir.  En fazla yapılan davranış değişikliği spor yapma (%46.2), kiloyu koruma (%37.8), kilo verme (%31.1), yeme alışkanlıklarını sağlıklı hale getirme (%31.1) olmuştur. Geçen yıl sigara içen 104 kişiden %10.6’sı sigarayı bırakmış, %6.7’si günde içtiği sigara sayısını azaltmıştır. Stresini azaltmayı sağlama ise %16.3 olarak belirtilmiştir. Sonuç: Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi amacına yönelik bu çalışma Türkiye’de ilk kez yapılan bir örnektir. Büro tipi işyerlerinde kişilerin sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitelerinin artırılması ve tütün kullanımının bıraktırılmasına ilişkin bilgilendirme, farkındalık artırma ve ortam oluşturma gibi müdahalelerin kurum olanaklarıyla gerçekleştirilebileceği bu çalışmada gösterilmiştir. Tüm bu çalışmaların sonuçlarıyla “büro tipi işyerlerinde sağlığın geliştirilmesine” yönelik bir model oluşturulabileceği görüşündeyiz. 

 

Aim: Health promotion in workplaces is an important subject area. This study has aimed to develop an intervention model of health promotion for office workers in accordance with a protocol created jointly between a state institution and a university. Methods: A baseline study was performed in the beginning of the study. During the interventions, conferences, posters and brochures, internet content and activities were organized. The second research was conducted to determine participants’ behavioral changes and opinions about the initial interventions. Results: 441 participants were informed about the interventions and their behavioral changes between the first and second stages of the project were observed. In the project, 78.1% of the participants considered the interventions very effective or effective. From the participants, 70.7% of them stated that they were paying more attention to their lifestyle after the interventions. The most common behavioral changes were declared as doing more physical exercise (46.2%), maintaining weight (37.8%), losing weight (31.1%) and adopting healthy eating habits (31.1%). Of the 104 smokers in the beginning of the project, 10.6% quit smoking, and 6.7% reduced the number of cigarettes smoked per day. The reduction of stress was reported as 16.3%. Conclusions: This study aiming to improve the health of office workers is the first of its kind in Turkey. In this study, it was shown that interventions such as information dissemination, raising awareness and positive messaging about healthy eating, increasing physical activity and quitting tobacco use in offices can be realized with the facilities of the institution. In accordance with the results of this study we believe that a model for “health promotion in office workplaces” can be created for wider implementation.

 

  • Bilir N. İş Sağlığı ve Güvenliği. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2016. 531-544.
  • Parkinson MD. The Healthy Health Care Workplace: A Competitive Advantage. Curr Cardiol Rep. 2018 Aug 31;20(10):98.
  • Wang H, Dwyer-Lindgren D, Lofgren KT ve diğerleri. Age-specifc and sex-specifc mortality in 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012;380:2071– 2094.
  • Salomon JA, Wang H, Freeman MK, Vos T, Flaxman AD, Lopez AD, Murray CJL. Healthy Life Expectancy for 187 Countries, 1990-2010, A systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010. Lancet 2012;380:2144–2162.
  • Bilir N, Erbaydar N. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kontrolü. Editörler Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler içinde. Birimci Basım Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2012. P. 1542-1557.
  • Parkinson MD. Employer Health and Productivity Roadmap™ strategy. J Occup Environ Med 2013 Dec;55(12 Suppl):S46-51.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Kısa Rapor
Yazarlar

Yazar: Hilal ÖZCEBE (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9285-1835
Yazar: Nazmi BİLİR
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3572-0254
Yazar: Hande KONŞUK ÜNLÜ
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Araştırmaları Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9651-2067
Yazar: Ayşe KİN İŞLER
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Spor ve Antrenörlük Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4235-8364
Yazar: Şükran Nazan KOŞAR
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü, Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 1 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019

Bibtex @kısa rapor { tjph477967, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Halk Sağlığı Uzmanları Derneği}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {326 - 336}, doi = {10.20518/tjph.477967}, title = {Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler}, key = {cite}, author = {Özcebe, Hilal and Bi̇li̇r, Nazmi and Konşuk Ünlü, Hande and Ki̇n İşler, Ayşe and Koşar, Şükran Nazan} }
APA Özcebe, H , Bi̇li̇r, N , Konşuk Ünlü, H , Ki̇n İşler, A , Koşar, Ş . (2019). Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler . Turkish Journal of Public Health , 17 (3) , 326-336 . DOI: 10.20518/tjph.477967
MLA Özcebe, H , Bi̇li̇r, N , Konşuk Ünlü, H , Ki̇n İşler, A , Koşar, Ş . "Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler" . Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 326-336 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/50956/477967>
Chicago Özcebe, H , Bi̇li̇r, N , Konşuk Ünlü, H , Ki̇n İşler, A , Koşar, Ş . "Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 326-336
RIS TY - JOUR T1 - Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler AU - Hilal Özcebe , Nazmi Bi̇li̇r , Hande Konşuk Ünlü , Ayşe Ki̇n İşler , Şükran Nazan Koşar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20518/tjph.477967 DO - 10.20518/tjph.477967 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 336 VL - 17 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.477967 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.477967 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler %A Hilal Özcebe , Nazmi Bi̇li̇r , Hande Konşuk Ünlü , Ayşe Ki̇n İşler , Şükran Nazan Koşar %T Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.477967 %U 10.20518/tjph.477967
ISNAD Özcebe, Hilal , Bi̇li̇r, Nazmi , Konşuk Ünlü, Hande , Ki̇n İşler, Ayşe , Koşar, Şükran Nazan . "Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler". Turkish Journal of Public Health 17 / 3 (Aralık 2019): 326-336 . https://doi.org/10.20518/tjph.477967
AMA Özcebe H , Bi̇li̇r N , Konşuk Ünlü H , Ki̇n İşler A , Koşar Ş . Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler. TurkJPH. 2019; 17(3): 326-336.
Vancouver Özcebe H , Bi̇li̇r N , Konşuk Ünlü H , Ki̇n İşler A , Koşar Ş . Büro çalışanlarında sağlığın geliştirilmesi müdahale çalışması; kazanılan deneyimler ve yaşanan güçlükler. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(3): 326-336.