Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale

Yıl 2024, Cilt: 22 Sayı: 1, 59 - 71, 26.04.2024
https://doi.org/10.20518/tjph.1364063

Öz

Objective: The aim of this study was to assess the validity and reliability of the Turkish version of the Lawton and Brody Instrumental Activities of Daily Living Scale.
Methods: The research is a methodological study and the study sample consisted of 399 elderly individuals. The ata were collected between May 15 and July 16, 2019. The study utilized the sociodemographic information form, the Lawton and Brody Instrumental Activities of Daily Living Scale, and the Functional Autonomy Measurement System as data collection tools.. The SPSS 22 program was used for data analysis.
Results: The following results were obtained: reproducibility=0.927, minimum marginal reproducibility=0.678 and scalability=0.775. There was a high and positive correlation between the Lawton and Brody Instrumental Activities of Daily Living Scale and the Functional Autonomy Measurement System total score (p<0.001; r:0.88).
Conclusions: The Turkish version of Lawton and Brody Instrumental Activities of Daily Living Scale was deemed valid and reliable.

Kaynakça

 • Pan Y, Chen Y, Cui P, Waili N, Li Y. Association between community environment and dependency among the elderly people from a service provision perspective. BMC Geriatr 2022;22(960):1-11.
 • Zingmark M, Norström F. Transitions between levels of dependency among older people receiving social care – a retrospective longitudinal cohort study in a Swedish municipality. BMC Geriatr 2021;21(342):1-8.
 • Mlinac ME, Feng MC. Assessment of activities of daily living, self-care, and independence. Arch Clin Neuropsychol 2016;31:506–516.
 • Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 1969;9(3):179-186.
 • Babacan Gümüş, A. Keskin G, Orgun F. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı ve yaşam aktiviteleri: Depresyon, anksiyete ve somatizasyon yönünden bir inceleme. Turkish Journal of Geriatrics 2012;15(3):299-305.
 • Hizmetli S, Tel H, Tel H, Yıldırım M. Self-care agency and status to maintain activities of daily living elderly people with osteoarthritis. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;15(1):27-32.
 • Gümüş K, Ünsal A. Osteoartritli bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi. Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20:117-24. doi: 10.4274/tod.93723.
 • Çetin SY, Gökalan Kaya İ, Kitiş A. Evde yaşayan yaşlılarda sosyal katılımı etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2014;2(1):11–20.
 • Aydıner Boylu A, Günay G. Life Satisfaction and quality of life among the elderly: Moderating effect of activities of daily living. Turkish Journal of Geriatrics 2017;20 (1):61-69.
 • Haney MÖ, Bahar Z, Beşe A, Açıl D, Yardımcı T, Çömez S. Factors related to loneliness among the elderly living at home in Türkiye. TJFMPC 2017;11(2):71-78.
 • Turgay G, Tutal E, Sezer S. Hemodiyaliz hastalarının günlük yaşam aktiviteleri, yeti yitimi, depresyon ve komorbidite yönünden değerlendirilmesi. Turk Neph Dial Transpl 2017;26(3):311-316.
 • Özel F, Argon G. The effects of fatigue and pain on daily life activities in systemic lupus erythematosus. Agri 2015;27(4):181–189.
 • Alkan A. Geriatrik kanser hastalarında günlük yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler. Acta Oncologica Turcica 2019;52(2):277-281.
 • Şahin HG, Ekici G, Abaoğlu H, Akı E, Karaoğlan A. Şizofreni tanılı bireylerde dikkat eğitiminin dikkat seviyesi ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerine etkisinin incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2016;4(3):167-172.
 • Şahin A, Tekin O, Cebeci S, Işık B, Özkara A, Kahveci R et al. Factors affecting daily instrumental activities of the elderly. Turk J Med Sci 2015;45:1353-1359.
 • Şahin S, Boyacıoğlu H, Taşar PT, Kozan E, Sarıkaya OF, Akçiçek F. Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları. Ege Journal of Medicine 2016;55(2):65-70.
 • Hazer O, Boylu AA. The examination of the factors affecting the feeling of loneliness of the elderly. Procedia Social and Behavioral Sciences 2010;9:2083–2089.
 • Karakurt P, Ünsal A. Fatigue, anxiety and depression levels, activities of daily living of patients with chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Nursing Practice 2013;19:221–231.
 • Demir Akça AS, Saraçlı Ö, Emre U, Atasoy N, Güdül S, Özen Barut B. Relationship of cognitive functions with daily living activities, depression, anxiety and clinical variables in hospitalized elderly patients. Archives of Neuropsychiatry 2014;51:267-274.
 • Arslantaş A, Ünsal A, Özbabalık D. Prevalence of depression and associated risk factors among the elderly in Middle Anatolia, Türkiye. Geriatr Gerontol Int 2014;14:100–108.
 • Tozlu M, Cankurtaran M, Yavuz BB, Cankurtaran ES, Kutluer İ, Erkek BM et al. Functional disability in alzheimer disease: A Validation study of the turkish version of the disability assessment for dementia scale. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 2014;27(4):237-246.
 • Yağcı N, Duymaz T, Cavlak U. How Does pain localization affect physical functioning, emotional status and independency in older adults with chronic musculoskeletal pain? J. Phys. Ther. Sci 2014;26(8):1189–1192.
 • Yardimci B, Aran SN, Ozkaya I, Aksoy SM, Demir T, Tezcan G, et al. The role of geriatric assessment tests and anthropometric measurements in identifying the risk of falls in elderly nursing home residents. Saudi Med J 2016;37(10):1101-1108.
 • Öztorun HS, Çınar E, Turgut T, Sürmeli DM, Bahşi R, Atmış V, et al. The impact of treatment for iron deficiency and iron deficiency anemia on nutritional status, physical performance, and cognitive function in geriatric patients. Eur Geriatr Med 2018;9(4):493-500.
 • Tekin ÇS, Kara F. Incidence of home accidents in 65 years of age and older individuals and related factors. Turkish Journal of Geriatrics 2019;22(1):38-47.
 • Bayram S, Usta E, Akkaş ÖA, Şık T. The determination of agitation behaviors among the elderly people receiving long-term ınstitutional care and the ınfluencing factors. Florence Nightingale Journal of Nursing 2019;27(2):173-187.
 • Dokuzlar Ö, Okudur SK, Soysal P, Kocyigit SE, Yavuz İ, Smith L, et al. Factors that increase risk of falling in older men according to four different clinical methods. Experimental Aging Research 2020;46(1):83-92.
 • Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 2014.
 • Wei L, Hodgson C. Clinimetrics: The Lawton-Brody instrumental activities of daily living scale. J Physiother 2023;69(1):57.
 • Bayat B. Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “Likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014;16 (3):1-24.
 • Tuna Z, Şenol Çelik S. Otonomi Değerlendirme Ölçeği’nin 65 yaş ve üstü bireylerde geçerlilik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2012;19(1):51-61.
 • Bardakçı C, Caz Ç. Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Türkiye. 2018;(3):889-892.
 • Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005.
 • Yakar M, Saraçlı S. Türkiye’de iller arası net göç ile sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi arasındaki ilişkilerin analizi. Nature Sciences 2010;5(2):46-49.
 • Türüthan K. Kadınların yaş ve eğitim düzeylerine göre doğurganlık özellikleri ve aile planlaması yöntem tercihleri [Tıpta Uzmanlık Tezi]. İstanbul: İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 2009.
 • Aktürk Z, Acemoğlu H. Tıbbi araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik. Dicle Tıp Dergisi 2012;39(2):316-319.
 • Vergara I, Bilbao A, Orive M, Garcia-Gutierrez S, Navarro G, Quintana JM. Validation of the Spanish version of the Lawton IADL Scale for its application in elderly people. Health and Quality of Life Outcomes 2012;10:130.
 • Ng TP, Niti M, Chiam PC, Kua EH. Physical and cognitive domains of the Instrumental Activities of Daily Living: Validation in a multiethnic population of Asian older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61(7):726-735.
 • Hassani Mehraban A, Soltanmohamadi Y, Akbarfahimi M, Taghizadeh Gh. Validity and reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale in patients with dementia. Med J Islam Repub Iran 2014;28(25):1-8.
 • Ciro CA, Anderson MP, Hershey LA, Prodan CI, Holm MB. Instrumental activities of daily living performance and role satisfaction in people with and without mild cognitive impairment: A pilot project. American Journal of Occupational Therapy 2015;69(3):1-10.
 • MJ De Leon, EL Urgel, P Ed G Cuevas, E Jr Dasalla. Adaptation of Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) for Filipino older persons,” International Journal of Health and Medical Sciences 2016;2(1):1-6.
 • Erkuş A. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme 1 Temel Kavramlar ve İşlemler. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2016.
 • Alpar R. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik Güvenilirlik. 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık, 2012.
 • Graf C. The Lawton instrumental activities of daily living scale. Am J Nurs 2008;108(4):52-63.
Yıl 2024, Cilt: 22 Sayı: 1, 59 - 71, 26.04.2024
https://doi.org/10.20518/tjph.1364063

Öz

Kaynakça

 • Pan Y, Chen Y, Cui P, Waili N, Li Y. Association between community environment and dependency among the elderly people from a service provision perspective. BMC Geriatr 2022;22(960):1-11.
 • Zingmark M, Norström F. Transitions between levels of dependency among older people receiving social care – a retrospective longitudinal cohort study in a Swedish municipality. BMC Geriatr 2021;21(342):1-8.
 • Mlinac ME, Feng MC. Assessment of activities of daily living, self-care, and independence. Arch Clin Neuropsychol 2016;31:506–516.
 • Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist 1969;9(3):179-186.
 • Babacan Gümüş, A. Keskin G, Orgun F. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı ve yaşam aktiviteleri: Depresyon, anksiyete ve somatizasyon yönünden bir inceleme. Turkish Journal of Geriatrics 2012;15(3):299-305.
 • Hizmetli S, Tel H, Tel H, Yıldırım M. Self-care agency and status to maintain activities of daily living elderly people with osteoarthritis. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;15(1):27-32.
 • Gümüş K, Ünsal A. Osteoartritli bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi. Türk Osteoporoz Dergisi 2014;20:117-24. doi: 10.4274/tod.93723.
 • Çetin SY, Gökalan Kaya İ, Kitiş A. Evde yaşayan yaşlılarda sosyal katılımı etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2014;2(1):11–20.
 • Aydıner Boylu A, Günay G. Life Satisfaction and quality of life among the elderly: Moderating effect of activities of daily living. Turkish Journal of Geriatrics 2017;20 (1):61-69.
 • Haney MÖ, Bahar Z, Beşe A, Açıl D, Yardımcı T, Çömez S. Factors related to loneliness among the elderly living at home in Türkiye. TJFMPC 2017;11(2):71-78.
 • Turgay G, Tutal E, Sezer S. Hemodiyaliz hastalarının günlük yaşam aktiviteleri, yeti yitimi, depresyon ve komorbidite yönünden değerlendirilmesi. Turk Neph Dial Transpl 2017;26(3):311-316.
 • Özel F, Argon G. The effects of fatigue and pain on daily life activities in systemic lupus erythematosus. Agri 2015;27(4):181–189.
 • Alkan A. Geriatrik kanser hastalarında günlük yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler. Acta Oncologica Turcica 2019;52(2):277-281.
 • Şahin HG, Ekici G, Abaoğlu H, Akı E, Karaoğlan A. Şizofreni tanılı bireylerde dikkat eğitiminin dikkat seviyesi ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerine etkisinin incelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2016;4(3):167-172.
 • Şahin A, Tekin O, Cebeci S, Işık B, Özkara A, Kahveci R et al. Factors affecting daily instrumental activities of the elderly. Turk J Med Sci 2015;45:1353-1359.
 • Şahin S, Boyacıoğlu H, Taşar PT, Kozan E, Sarıkaya OF, Akçiçek F. Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları. Ege Journal of Medicine 2016;55(2):65-70.
 • Hazer O, Boylu AA. The examination of the factors affecting the feeling of loneliness of the elderly. Procedia Social and Behavioral Sciences 2010;9:2083–2089.
 • Karakurt P, Ünsal A. Fatigue, anxiety and depression levels, activities of daily living of patients with chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Nursing Practice 2013;19:221–231.
 • Demir Akça AS, Saraçlı Ö, Emre U, Atasoy N, Güdül S, Özen Barut B. Relationship of cognitive functions with daily living activities, depression, anxiety and clinical variables in hospitalized elderly patients. Archives of Neuropsychiatry 2014;51:267-274.
 • Arslantaş A, Ünsal A, Özbabalık D. Prevalence of depression and associated risk factors among the elderly in Middle Anatolia, Türkiye. Geriatr Gerontol Int 2014;14:100–108.
 • Tozlu M, Cankurtaran M, Yavuz BB, Cankurtaran ES, Kutluer İ, Erkek BM et al. Functional disability in alzheimer disease: A Validation study of the turkish version of the disability assessment for dementia scale. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 2014;27(4):237-246.
 • Yağcı N, Duymaz T, Cavlak U. How Does pain localization affect physical functioning, emotional status and independency in older adults with chronic musculoskeletal pain? J. Phys. Ther. Sci 2014;26(8):1189–1192.
 • Yardimci B, Aran SN, Ozkaya I, Aksoy SM, Demir T, Tezcan G, et al. The role of geriatric assessment tests and anthropometric measurements in identifying the risk of falls in elderly nursing home residents. Saudi Med J 2016;37(10):1101-1108.
 • Öztorun HS, Çınar E, Turgut T, Sürmeli DM, Bahşi R, Atmış V, et al. The impact of treatment for iron deficiency and iron deficiency anemia on nutritional status, physical performance, and cognitive function in geriatric patients. Eur Geriatr Med 2018;9(4):493-500.
 • Tekin ÇS, Kara F. Incidence of home accidents in 65 years of age and older individuals and related factors. Turkish Journal of Geriatrics 2019;22(1):38-47.
 • Bayram S, Usta E, Akkaş ÖA, Şık T. The determination of agitation behaviors among the elderly people receiving long-term ınstitutional care and the ınfluencing factors. Florence Nightingale Journal of Nursing 2019;27(2):173-187.
 • Dokuzlar Ö, Okudur SK, Soysal P, Kocyigit SE, Yavuz İ, Smith L, et al. Factors that increase risk of falling in older men according to four different clinical methods. Experimental Aging Research 2020;46(1):83-92.
 • Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 2014.
 • Wei L, Hodgson C. Clinimetrics: The Lawton-Brody instrumental activities of daily living scale. J Physiother 2023;69(1):57.
 • Bayat B. Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “Likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2014;16 (3):1-24.
 • Tuna Z, Şenol Çelik S. Otonomi Değerlendirme Ölçeği’nin 65 yaş ve üstü bireylerde geçerlilik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2012;19(1):51-61.
 • Bardakçı C, Caz Ç. Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Türkiye. 2018;(3):889-892.
 • Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005.
 • Yakar M, Saraçlı S. Türkiye’de iller arası net göç ile sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi arasındaki ilişkilerin analizi. Nature Sciences 2010;5(2):46-49.
 • Türüthan K. Kadınların yaş ve eğitim düzeylerine göre doğurganlık özellikleri ve aile planlaması yöntem tercihleri [Tıpta Uzmanlık Tezi]. İstanbul: İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 2009.
 • Aktürk Z, Acemoğlu H. Tıbbi araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik. Dicle Tıp Dergisi 2012;39(2):316-319.
 • Vergara I, Bilbao A, Orive M, Garcia-Gutierrez S, Navarro G, Quintana JM. Validation of the Spanish version of the Lawton IADL Scale for its application in elderly people. Health and Quality of Life Outcomes 2012;10:130.
 • Ng TP, Niti M, Chiam PC, Kua EH. Physical and cognitive domains of the Instrumental Activities of Daily Living: Validation in a multiethnic population of Asian older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61(7):726-735.
 • Hassani Mehraban A, Soltanmohamadi Y, Akbarfahimi M, Taghizadeh Gh. Validity and reliability of the Persian version of Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale in patients with dementia. Med J Islam Repub Iran 2014;28(25):1-8.
 • Ciro CA, Anderson MP, Hershey LA, Prodan CI, Holm MB. Instrumental activities of daily living performance and role satisfaction in people with and without mild cognitive impairment: A pilot project. American Journal of Occupational Therapy 2015;69(3):1-10.
 • MJ De Leon, EL Urgel, P Ed G Cuevas, E Jr Dasalla. Adaptation of Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) for Filipino older persons,” International Journal of Health and Medical Sciences 2016;2(1):1-6.
 • Erkuş A. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme 1 Temel Kavramlar ve İşlemler. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2016.
 • Alpar R. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik Güvenilirlik. 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık, 2012.
 • Graf C. The Lawton instrumental activities of daily living scale. Am J Nurs 2008;108(4):52-63.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aysun Güzel 0000-0002-7071-3511

Sabriye Uçan Yamaç 0000-0002-3932-8017

Sevgi Turan 0000-0001-9287-0641

Sarp Üner 0000-0002-9880-8811

Erken Görünüm Tarihi 20 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 21 Eylül 2023
Kabul Tarihi 5 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güzel, A., Uçan Yamaç, S., Turan, S., Üner, S. (2024). Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale. Turkish Journal of Public Health, 22(1), 59-71. https://doi.org/10.20518/tjph.1364063
AMA Güzel A, Uçan Yamaç S, Turan S, Üner S. Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale. TJPH. Nisan 2024;22(1):59-71. doi:10.20518/tjph.1364063
Chicago Güzel, Aysun, Sabriye Uçan Yamaç, Sevgi Turan, ve Sarp Üner. “Turkish Validity and Reliability of the Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale”. Turkish Journal of Public Health 22, sy. 1 (Nisan 2024): 59-71. https://doi.org/10.20518/tjph.1364063.
EndNote Güzel A, Uçan Yamaç S, Turan S, Üner S (01 Nisan 2024) Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale. Turkish Journal of Public Health 22 1 59–71.
IEEE A. Güzel, S. Uçan Yamaç, S. Turan, ve S. Üner, “Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale”, TJPH, c. 22, sy. 1, ss. 59–71, 2024, doi: 10.20518/tjph.1364063.
ISNAD Güzel, Aysun vd. “Turkish Validity and Reliability of the Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale”. Turkish Journal of Public Health 22/1 (Nisan 2024), 59-71. https://doi.org/10.20518/tjph.1364063.
JAMA Güzel A, Uçan Yamaç S, Turan S, Üner S. Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale. TJPH. 2024;22:59–71.
MLA Güzel, Aysun vd. “Turkish Validity and Reliability of the Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale”. Turkish Journal of Public Health, c. 22, sy. 1, 2024, ss. 59-71, doi:10.20518/tjph.1364063.
Vancouver Güzel A, Uçan Yamaç S, Turan S, Üner S. Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale. TJPH. 2024;22(1):59-71.

13955                                        13956                                                             13958                                       13959                                        28911


TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - TURK J PUBLIC HEALTH. online-ISSN: 1304-1096 

Copyright holder Turkish Journal of Public Health. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseCreative Commons License