Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Orta Karadeniz’deki İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) Balığının Ölüm ve Sömürülme Oranları

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 139 - 145, 03.12.2018

Öz

Bu çalışma orta Karadeniz Bölgesindeki istavrit (Trachurus mediterraneus) popülasyonu üzerinde balıkçılık baskısı olup olmadığının tespiti amacıyla tür üzerindeki boy, ağırlık, yaş ve ölüm oranları gibi güncel bilgileri içermektedir. Toplamda 1467 adet birey Eylül 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında özelikle Sinop Limanı’ndaki ticari gırgır teknelerinden aylık olarak toplanmıştır. 109 adet bireyden yaş okumak amacıyla otolit çıkarılmıştır. T. mediterraneus bireylerinin boy dağılımları 7,1 cm ile 20,3 cm (ortalama: 14,02±0,04 cm) arasında değişmekte iken ağırlık dağılımlarının 3,2 g ile 67,7 g (ortalama: 23,8±0,19 g) arasında olduğu tespit edilmiştir. Örnekler 12-15 cm boy grupları arasında yoğunlaşmış ve elde edilen bireylerin %84’ünün yasal avlanma boy değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi W = 0,0067 × TL3.0848 (r2 = 0,94) olarak tespit edilmiştir. Örnekler I ile III yaş gurubu arasında dağılım göstermektedir.  Yaşlara göre ortalama boylar I. yaş için 9,9±0,36 cm; II. yaş için 14,1±0,11 cm;  III. yaş için 16,7±0,13 cm dir. von Bertalanffy Büyüme parametreleri ise L = 19,14±0,46 cm, K = 0,65±0,03, t0 = -0,08±0,007 yıl olarak hesaplanmıştır. Orta Karadeniz’den elde edilen T. mediterraneus bireylerinin doğal ölüm oranı (M) 0,84 yıl-1, Balıkçılık kaynaklı ölüm oranı 0,87 yıl-1 ve toplam ölüm oranı 1,712 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Sömürülme oranı (E) ise 0,51 yıl-1 olarak tespit edilmiştir. Sömürülme oranı ve karaya çıkarılan ürünlerin boy gruplarına bakıldığında şu an için bu bölgede T. mediterraneus popülasyonu üzerinde bir av baskısının olmadığı söylenebilir.

Kaynakça

 • Golani, D., Öztürk, B., Başusta, N. (2006). The fishes of the eastern Mediterranean, 259 p., Istanbul, Turkish Marine Research Foundation, Publication No. 24.
 • Froese, R., Pauly, D., (2017). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org. is retrieved, Version (10/2017) (accessed date: 19 March 2018).
 • Aydın, M., Karadurmuş, U., (2013). An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences 12: 277-288.
 • TUIK, (2017). Fishery Statistics 2016. www.tuik.gov.tr is retrieved (Accessed date: 19 March 2018).
 • FAO, (2006-2008). Fisheries and aquaculture software. FISAT II - FAO-ICLARM Stock Assessment Tool. Rome: FAO.
 • Pauly, D. (1983). Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks. 52 p, Rome, FAO Fisheries Technical Paper, 234.
 • Beverton, R.J.H., Holt, S.J. (1957). On the dynamics of exploited fish populations. Fishery Invest., Series 2, 19. 533 p. London.
 • World Sea Temperatures. (2018). Sinop Sea Temperature. https://www.seatemperature.org/ is retrieved (Accessed date: 19 March 2018).
 • Erkoyuncu, İ. (1995). Fisheries biology and population dynamics, s. 265, Sinop, Ondokuz Mayıs Üniv. Sinop Su Ürünleri Fak. Yayın No.95, (in Turkish).
 • Pauly, D., Soriano, M.L. (1986). Some practical extensions to Beverton and Holt’s relative yield-per-recruit model In: “The First Asian Fisheries Forum”, (J.L. Maclean, L.B. Dizon, L.V. Hosillo, eds.), pp. 491-496, Manila, Asian Fisheries Society.
 • Sparre, P., Venema, S.C. (1992). Introduction to tropical fish stock assessment, Part 1 Manual. FAO Fisheries technical paper 306, 407 p, Rome, FAO.
 • Pauly, D. (1980). A Selection of simple methods for the assessment of tropical fish stocks, 54 p, Rome, FAO Fisheries Circular No.729.
 • Sokal, R., Rohlf, F. (1987). Introduction to biostatistics, (2nd ed.), 365 p, USA, Freeman Publication.
 • Zar, J.H. (1999). Biostatistical Analysis, 4th edn. 663 p., USA, Prentice-Hall.
 • Şahin, C., Kasapoğlu, N., Gözler, A.M., Kalaycı, F., Hacımurtazaoğlu, N., Mutlu, C., (2009). Age, growth, and Gonadosomatic index (GSI) of Mediterranean Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) in the Eastern Black Sea. Turkish Journal of Zoology 33: 157-167.
 • Vasilakopoulos, P., Maravelias, C.D., Tserpes, G., (2014). The alarming decline of Mediterranean fish stocks. Current Biology 24: 1643-1648.
 • Cardinale, M., Scarcella, G., (2017). Mediterranean Sea: A Failure of the European Fisheries Management System. Frontiers in Marine Science 4:72-72.
 • Özdemir, S., Erdem, E., Aksu, H., Birinci Özdemir, Z., (2010). Çift tekneyle çekilen orta su trolü ile avlanan bazı pelajik türlerin av kompozisyonu ve boy-ağırlık ilişkilerinin belirlenmesi. Journal of FisheriesSciences.com 4: 427-436.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Raykov, V., Mihneva, V., Radu, G., (2011). Length-weight relationships of ten fish species from the Bulgarian Black Sea waters. Turkish Journal of Zoology 35: 265-270.
 • Özdemir, S., Duyar, H.A., (2013). Length-weight relationships for ten fish species collected by trawl surveys from Black Sea coasts, Turkey. International Journal of Chemical, Environmental and Biological Sciences 1: 405-407.
 • Kasapoğlu, N., Düzgüneş, E., (2014). Length-weight relationships of marine species caught by five gears from the Black Sea. Mediterranean Marine Science 15(1): 95-100.

Mortalities and Exploitation Rate of Mediterranean Horse Mackerel, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) in the Central Black Sea

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 139 - 145, 03.12.2018

Öz

This study provides some actual information about length, weight, age, and mortality rates of Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus) population in the central Black Sea in order to detect whether fishing pressure or not. A total of 1467 specimens were monthly collected from commercial purse-seiners, which especially landed to Sinop fishing port between September 2016 and March 2017. A total of 109 otoliths were used for age reading. Total length and weight of T. mediterraneus specimens were ranged from 7.1 cm to 20.3 cm (average: 14.02±0.04 cm) and 3.2 g to 67.7 g (average: 23.8±0.19 g). The samples were grouped densely between 12 and 15 cm and about 84% of samples in this study were within the legal size. Length-weight relationship was calculated as W = 0.0067 × TL3.0848 (r2 = 0.94). Age groups of horse mackerel in the central Black Sea were between I and III. Mean lengths according to age groups were 9.9±0.36 cm, 14.1±0.11 cm and 16.7±0.13 cm, respectively. Also, von Bertalanffy Growth Parameters were L = 19.14±0.46 cm, K = 0.65 ±0.03, t0 = -0.08±0.007 year. Mortalities (M, F and Z) and exploitation rate (E) of T. mediterraneus from the Central Black Sea were 0.84 year-1, 0.87 year-1, 1.712 year-1 and 0.51 year-1, respectively. The rates of exploitation and minimum landing size indicate that there is no overfishing on T. mediterraneus population in the area for the time being.

Kaynakça

 • Golani, D., Öztürk, B., Başusta, N. (2006). The fishes of the eastern Mediterranean, 259 p., Istanbul, Turkish Marine Research Foundation, Publication No. 24.
 • Froese, R., Pauly, D., (2017). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org. is retrieved, Version (10/2017) (accessed date: 19 March 2018).
 • Aydın, M., Karadurmuş, U., (2013). An investigation on age, growth and biological characteristics of red mullet (Mullus barbatus ponticus, Essipov, 1927) in the Eastern Black Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences 12: 277-288.
 • TUIK, (2017). Fishery Statistics 2016. www.tuik.gov.tr is retrieved (Accessed date: 19 March 2018).
 • FAO, (2006-2008). Fisheries and aquaculture software. FISAT II - FAO-ICLARM Stock Assessment Tool. Rome: FAO.
 • Pauly, D. (1983). Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks. 52 p, Rome, FAO Fisheries Technical Paper, 234.
 • Beverton, R.J.H., Holt, S.J. (1957). On the dynamics of exploited fish populations. Fishery Invest., Series 2, 19. 533 p. London.
 • World Sea Temperatures. (2018). Sinop Sea Temperature. https://www.seatemperature.org/ is retrieved (Accessed date: 19 March 2018).
 • Erkoyuncu, İ. (1995). Fisheries biology and population dynamics, s. 265, Sinop, Ondokuz Mayıs Üniv. Sinop Su Ürünleri Fak. Yayın No.95, (in Turkish).
 • Pauly, D., Soriano, M.L. (1986). Some practical extensions to Beverton and Holt’s relative yield-per-recruit model In: “The First Asian Fisheries Forum”, (J.L. Maclean, L.B. Dizon, L.V. Hosillo, eds.), pp. 491-496, Manila, Asian Fisheries Society.
 • Sparre, P., Venema, S.C. (1992). Introduction to tropical fish stock assessment, Part 1 Manual. FAO Fisheries technical paper 306, 407 p, Rome, FAO.
 • Pauly, D. (1980). A Selection of simple methods for the assessment of tropical fish stocks, 54 p, Rome, FAO Fisheries Circular No.729.
 • Sokal, R., Rohlf, F. (1987). Introduction to biostatistics, (2nd ed.), 365 p, USA, Freeman Publication.
 • Zar, J.H. (1999). Biostatistical Analysis, 4th edn. 663 p., USA, Prentice-Hall.
 • Şahin, C., Kasapoğlu, N., Gözler, A.M., Kalaycı, F., Hacımurtazaoğlu, N., Mutlu, C., (2009). Age, growth, and Gonadosomatic index (GSI) of Mediterranean Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) in the Eastern Black Sea. Turkish Journal of Zoology 33: 157-167.
 • Vasilakopoulos, P., Maravelias, C.D., Tserpes, G., (2014). The alarming decline of Mediterranean fish stocks. Current Biology 24: 1643-1648.
 • Cardinale, M., Scarcella, G., (2017). Mediterranean Sea: A Failure of the European Fisheries Management System. Frontiers in Marine Science 4:72-72.
 • Özdemir, S., Erdem, E., Aksu, H., Birinci Özdemir, Z., (2010). Çift tekneyle çekilen orta su trolü ile avlanan bazı pelajik türlerin av kompozisyonu ve boy-ağırlık ilişkilerinin belirlenmesi. Journal of FisheriesSciences.com 4: 427-436.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Raykov, V., Mihneva, V., Radu, G., (2011). Length-weight relationships of ten fish species from the Bulgarian Black Sea waters. Turkish Journal of Zoology 35: 265-270.
 • Özdemir, S., Duyar, H.A., (2013). Length-weight relationships for ten fish species collected by trawl surveys from Black Sea coasts, Turkey. International Journal of Chemical, Environmental and Biological Sciences 1: 405-407.
 • Kasapoğlu, N., Düzgüneş, E., (2014). Length-weight relationships of marine species caught by five gears from the Black Sea. Mediterranean Marine Science 15(1): 95-100.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman SAMSUN Bu kişi benim
SINOP UNIVERSITY, FACULTY OF AQUACULTURE, DEPARTMENT OF FISHERIES FISHING AND PROCESSING TECHNOLOGY
Türkiye


Okan AKYOL>
EGE UNIVERSITY, FACULTY OF AQUACULTURE
0000-0001-7738-2156
Türkiye


Tevfik CEYHAN> (Sorumlu Yazar)
EGE UNIVERSITY, FACULTY OF AQUACULTURE
0000-0002-4799-5709
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 7 Haziran 2018
Kabul Tarihi 9 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Samsun, O. , Akyol, O. & Ceyhan, T. (2018). Mortalities and Exploitation Rate of Mediterranean Horse Mackerel, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) in the Central Black Sea . Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences , 4 (2) , 139-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trjmms/issue/40277/485537

Creative Commons Lisansı

This Journal is licensed with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0).