Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kırsalda çalışan öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında mentorluk ihtiyaçları

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 30 - 40, 31.01.2017
https://doi.org/10.19128/turje.284833

Öz

Bu çalışma ile Türk eğitim sisteminde kırsalda görevli öğretmenlerin bilgi ve deneyim eksikliği yaşadıkları dönemlerde yaşadıkları sorunların belirlenerek, mentorluk hizmetine olan gereksinimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veriler görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve araştırmaya kırsal bölgelerde çalışan 11 öğretmen gönüllük esasına göre katılmışlardır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular; kırsalda görevli öğretmenlerin görevlerinin ilk yıllarında zaman yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşadığı, aile katılımının yetersiz oluşu ile öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin düşük olması ve okulun fizik şartlarının yetersizliği ile öğretim materyallerinin eksik oluşu birleşince öğretim içeriğinin sunumunda verimliliğin azaldığı belirlenmiştir. İdari işlerin yürütülmesinde, resmi yazışmalarda sorun yaşandığı tespit edilmiştir. Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi açısından etkin hizmetiçi eğitim etkinliklerin düzenlenmesi ve kırsalda görevli öğretmenlerin görevlerinin ilk yıllarında deneyimi az öğretmenlere yol gösterici ya da bir mentorun rehberlik etmesi mentorluk hizmetinin sunulması önemli görülmektedir.

Kaynakça

 • Sosik, J. J. & Lee, D., (2005). Context and Mentoring: Examining Formal and Informal Relationships in High Tech Firms and K-12 Schools. Journal of Leadership and Organizational Studies, 12 (2), 94-108.
 • Strong, M. (2009). Effective teacher induction and mentoring: Assessing the evidence. New York: Teachers College Press.
 • Tenenbaum, H. R., Crosby, F. J. & Gliner, M. D. (2001). Mentoring relationships in graduate school. Journal of Vocational Behavior, 59(3), 326-341.
 • Underhill, C. M. (2006). The effectiveness of mentoring programs in corporate settings: A meta-analytical review of the literature. Journal of Vocational Behavior, 68, 292–307.
 • Whitaker, S. D. (2000). Mentoring beginning special education teachers and the relationship to attrition. Exceptional Children, 66, 546–566.
 • Wood, E. D. (2007). E-mentoring as a means to develop and retain expatriate managers. http://eric.ed.gov/?q=E-mentoring+as+a+means+to+develop+and+retain+expatriate+managers&id=ED504860 Accessed on 09.09.2016
 • Yin, R. K. (2010). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.
 • Yirci, R. & Kocabas, I. (2010). The importance of mentoring for school principals: A conceptual analysis. International Journal of Educational Leadership Preparation, 5(2), 1-7.
 • Yirci, R., Karakose, T., Uygun, H. & Ozdemir, T. Y. (2016). Turkish Adaptation of the Mentorship Effectiveness Scale: A validity and Reliability Study. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(4), 821-832.
 • Young, A. M., & Perrewe, P. L. (2000). What did you expect? An examination of career-related support and social support among mentors and protégés. Journal of Management, 26(4), 611-632.

Mentorship needs of early career teachers working in rural regions

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 30 - 40, 31.01.2017
https://doi.org/10.19128/turje.284833

Öz

The purpose of this study is to identify the problems that teachers working in rural regions encounter concerning the Turkish educational system during the years they lack knowledge and experience and to determine their needs for mentorship services. The data was collected through an interview form and 11 teachers who works in rural regions participated into the research voluntarily.  The study group was defined using purposeful sampling method. The data were analyzed through the content analysis processes. According to the findings of the study; teachers working in rural regions encounter serious problems in time management during the early years of their profession and that the effectiveness of presenting teaching contents decrease due to lack of family participation, low level of student academic achievement, poor physical conditions of the school and insufficient amount of teaching materials. It was also observed that they had problems in administrative issues and official correspondence. Arranging effective in-service training activities and offering mentorship services for inexperienced teachers in rural regions may help to resolve these problems.

Kaynakça

 • Sosik, J. J. & Lee, D., (2005). Context and Mentoring: Examining Formal and Informal Relationships in High Tech Firms and K-12 Schools. Journal of Leadership and Organizational Studies, 12 (2), 94-108.
 • Strong, M. (2009). Effective teacher induction and mentoring: Assessing the evidence. New York: Teachers College Press.
 • Tenenbaum, H. R., Crosby, F. J. & Gliner, M. D. (2001). Mentoring relationships in graduate school. Journal of Vocational Behavior, 59(3), 326-341.
 • Underhill, C. M. (2006). The effectiveness of mentoring programs in corporate settings: A meta-analytical review of the literature. Journal of Vocational Behavior, 68, 292–307.
 • Whitaker, S. D. (2000). Mentoring beginning special education teachers and the relationship to attrition. Exceptional Children, 66, 546–566.
 • Wood, E. D. (2007). E-mentoring as a means to develop and retain expatriate managers. http://eric.ed.gov/?q=E-mentoring+as+a+means+to+develop+and+retain+expatriate+managers&id=ED504860 Accessed on 09.09.2016
 • Yin, R. K. (2010). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.
 • Yirci, R. & Kocabas, I. (2010). The importance of mentoring for school principals: A conceptual analysis. International Journal of Educational Leadership Preparation, 5(2), 1-7.
 • Yirci, R., Karakose, T., Uygun, H. & Ozdemir, T. Y. (2016). Turkish Adaptation of the Mentorship Effectiveness Scale: A validity and Reliability Study. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(4), 821-832.
 • Young, A. M., & Perrewe, P. L. (2000). What did you expect? An examination of career-related support and social support among mentors and protégés. Journal of Management, 26(4), 611-632.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seçil Eda KARTAL
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Tuncay Yavuz ÖZDEMİR
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ


Ramazan YİRCİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4696-7420

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kartal, S. E. , Özdemir, T. Y. & Yirci, R. (2017). Mentorship needs of early career teachers working in rural regions . Turkish Journal of Education , 6 (1) , 30-40 . DOI: 10.19128/turje.284833

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.