Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 158 - 168 2017-10-12

Use of multidisciplinary analysis programs in the design process and its importance in terms of design education
Tasarım sürecinde multidisipliner analiz programlarının kullanımı ve tasarım eğitimi açısından önemi

Selçuk KEÇEL [1] , Abdullah TOĞAY [2]


Product design is a sophisticated cyclical process involving different stages, beginning from the problem state to the product end, nested in the process. Also, in the process of design education, the form created by the designer is subjected to various criticisms and is undergoing a change with function relation. The multidimensional thinking skills have been gained to the students during design education cause unique changes on the product. Depending on the dynamic developments, the self-renewing product forms deem it necessary for the designer to be prompted from different sources. Although the factors such as areas of expertise, user needs, production techniques, material choice, and form concern are effective in determining the product identity, the designer presents innovative ideas and solutions to create a “magic touch.” This magic touch would contribute identity to the product within this framework. These programs, which contribute to the designers' abilities along with the development of design and analysis programs, are positioned at different intersections in the product design cycle. This situation also has a significant impact on design education. In this study, the effects of these programs, used at different stages of the product design education, on the form were investigated. Moreover, strength examination of the design of the table foot and flow simulation on the hair dryer end apparatus were determined. In two separate multidisciplinary analysis studies, the change in characteristics of the product function with physical interactions was shown. Along with the findings of this research, the contributions of analysis programs on the design process, and the effects to product identity are explained through examples.

Ürün tasarımı problem durumundan başlanarak ürün sonucuna kadar süren aşamada iç içe geçmiş birbirinden farklı aşamalar içeren karmaşık bir döngüsel süreçtir. Tasarım eğitimi sürecinde de tasarımcı tarafından oluşturulan form fonksiyon ilişkisiyle beraber çeşitli eleştirilere tabi tutulmakta ve değişime uğramaktadır. Tasarım eğitimi süresince öğrencilere kazandırılan çok boyutlu düşünme becerisi ürün üzerinde özgün değişimlere sebep olmaktadır. Dinamik gelişmelere bağlı olarak kendini yenileyen ürün formları, tasarımcının değişik kaynaklardan beslenme zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Uzmanlık alanları, kullanıcı ihtiyaçları, üretim teknikleri, malzeme seçimleri, form çabası gibi etmenler ürün kimliğini belirlemede etkili olurken, tasarımcı bu sınırlar çerçevesinde ürüne kimlik katacak sihirli dokunuşlara imza atma çabasıyla yenilikçi fikirler ve çözümlemeler sunmaktadır. Tasarım ve analiz programlarının gelişmesiyle birlikte tasarımcının yeteneklerine de katkı sağlayan bu programlar ürün tasarımı döngüsünde farklı kesişimlerin içinde yer almaktadır. Bu durum tasarım eğitiminde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada ürün tasarımı eğitiminde oluşturulan döngünün farklı aşamalarında kullanılan programların form üzerinde oluşturduğu etki incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada masa ayağı tasarımında dayanım incelemesi, saç kurutma makinası uç aparatında ise akış simülasyonu yapılmıştır. İki ayrı multidisipliner analiz çalışmasında ürünün fonksiyonunu gerçekleştirecek özelliklerin fiziksel etkileşimlerle nasıl değişime uğradığı gösterilmiştir. Bulgular doğrultusunda analiz programlarının tasarım sürecine sağlayacağı katkılar ve ürün kimliğine etkileri örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

 • Ambrosio J., A.C. & Eberhard P. (2009). Advance Design of Mechanical Systems: From Analysis to Optimization, Springer Wien, New York, 303-314.
 • ANSYS, Inc. (2011). Fluent Theory Guide, South pointe 275 Technology Drive Canonsburg, USA November, 57-65.
 • Bayazıt, N. (2004). Design Theories and Methods, Birsen Publishing House, İstanbul, 60-65.
 • Christensen P., W. & Klarbing A. (2009). An Introduction to Structural Optimization, Springer, Sweden, 179-193.
 • Conle, F. A. & Chu, C. C. (1997). fatigue analysis and the local stress-strain approach in complex vehicular structures, International Journal of Fatigue, 19(1), 317-323.
 • Çengel Y. & Cimbala J.M. (2008). Fluid Mechanics Basics and Applications, Güven Scientific, İzmir, 15-345.
 • Fatemi, A. & Kurath, P. (1988). Multiaxial fatigue life predictions under the influence of mean stresses, J. Engn Mater. Techn., 110, 380-388.
 • Karamangil, M.I. (2007). Fatigue analysis of the rear axle of a car with finite element method, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 13 (3), 311-318.
 • Keçel S. & Toğay A. (2017). Using finite volumes method in product design - fan to surface cleaning device, Online Journal of Art and Design, 5(3), 22-37.
 • Keçel S. & Toğay A. (2017). Analysis Based Evolutionary Design: Surface Cleaning Device Example, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7(2), 163-174. DOI:10.7456/10702100/002
 • Küçükerman, Ö. (1996). Industrial Design, Creativity in Product Design for Industry, Yem publishing, İstanbul,15-22.
 • Robertson, B. F., Walther, J. & Radcliffe, D. F. (2007). Creativity and the use of CAD tools: lessons for engineering design education from industry, ASME. Journal of Mechanical Design, 129(7), 753-760.
 • Tekerek, M, Tekerek, B. (2017). Emotional intelligence in engineering education. Turkish Journal of Education, 6 (2), 88-95. DOI: 10.19128/turje.306499
 • Taylor, D., Bologna, P. & Knani K. B. (2000). Prediction of fatigue failure location on a component using a critical distance method, International Journal of Fatigue, 22, 735-742.
 • Versteeg H.K. & Malalasekera W. (2007). An Introduction to Computational Fluid Dynamics the Finite Volume Method, Pearson Prentice Hall Second edition, 16-200.
 • Vural U. (2009). Analysis of Distortions After Welded Manufacturing by Finite Element Method, (Unpublished master’s thesis), ITU Institute of Science and Technology, İstanbul, 29-32.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-9883-0771
Yazar: Selçuk KEÇEL
Kurum: Gazi University
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-8703-4881
Yazar: Abdullah TOĞAY
Kurum: Gazi University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Ekim 2017

APA Keçel, S , Toğay, A . (2017). Use of multidisciplinary analysis programs in the design process and its importance in terms of design education . Turkish Journal of Education , 6 (4) , 158-168 . DOI: 10.19128/turje.331727