Yıl 2017, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 22 - 29 2017-01-06

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kenan ALPASLAN [1] , Gökhan KARAKAYA [2] , Fatih GÜNDÜZ [3] , Mehmet Ali Turan KOÇER [4]


Bu çalışma, Malatya il sınırları içerisinde yer alan Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’nün su kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında yürütülmüş ve üç örnekleme noktasından aylık olarak yüzey ve farklı derinliklerden su örnekleri alınmıştır. Su örneklerinde sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, secchi diski derinliği, askıda katı madde, toplam alkalinite, toplam sertlik, biyolojik oksijen ihtiyacı, çözünmüş anyon (Sülfat, Fosfat, Bromür, Klorür, Nitrat, Nitrit) ve katyonlar (Sodyum, Amonyum, Potasyum, Magnezyum, Kalsiyum), toplam azot, toplam fosfor ve klorofil a ölçümleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda gölde yalnızca yüzey suyu ölçümlerinin kullanımı dikkate alınması durumunda, Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü’nün “Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (Anonim, 2012) Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterlerine” göre genel şartlar bakımından I.Sınıf, oksijenlendirme parametreleri ve nutrient parametreleri bakımından II. Sınıf su kalitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde II. Sınıf su kalitesine sahip olan Baraj Gölü suyunun iyi durumda olduğu ve rekreasyon, alabalık dışında diğer balık türlerinin yetiştiriciliğinde ve sulama suyu olarak kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü; su kalitesi, Malatya
  • Alpaslan, K., Sesli, A., Tepe, R., Özbey, N., Birici, N., Şeker, T. and Koçer, M.A.T. 2012. Vertical and seasonal changes of water quality in Keban Dam Reservoir, Journal of fisheries Sciences. Vol. 6 (3): 252-262.
  • Alpaslan K., Karakaya, G., Koçer, M.A.T. ve Yıldız, N. 2013. Güzelyurt (Malatya) Su kalitesinin belirlenmesi, Araştırma Makalesi Bitlis Eren Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Journal of Science Cilt 2 Sayı 1, 2013. ISSN 2147-3129.
  • Alpaslan, K., Karakaya, G., Küçükyılmaz, M. ve Koçer, M.A.T. 2015. Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) kıyı bölgesinde su kalitesinin mevsimsel değişimi, Yunus Araştırma Dergisi, (1): 3-10.
  • Alp, M.T., Koçer, M.A T., Şen, B. and Özbay, Ö. 2010. Water Quality of surface waters in Lower Euphrates Basin (Southeastern Anatolia, Turkey), Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(18): 2412-2421.
  • Anonim, 2012. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği 30 Kasım 2012 tarih 28483 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
  • APHA, 1995. Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th edition. America Public Health Association, Washington, DC. 1075 pp.
  • Boztuğ, D., Dere, T., Tayhan, N., Yıldırım, N., Danabaş, D., Yıldırım, N.C., Önal, A.Ö., Danabaş, S., Ergin, C. ve Uslu, G. Ünlü E., 2012. Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-kimyasal özellikleri ve su kalitesinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (293-106).
  • EİE, 2003. Türkiye Akarsularında Su Kalitesi Gözlemleri. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • ISO, 1986. Water Quality. Determination of Nitrate, Part 1: 2,6-Dimethylphenol Spectrometric Method, International Organization for Standardization, ISO 7890-1, Geneva.
  • Karakaya, G., Şen, B., Gölbaşı, S. ve Gölbaşı, Ö.G. 2014. Atatürk Baraj Gölünde Sıcaklık ve çözünmüş oksijenin derinliğe bağlı değişimleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2) 82-90.
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Kenan ALPASLAN
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan KARAKAYA

Yazar: Fatih GÜNDÜZ

Yazar: Mehmet Ali Turan KOÇER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ocak 2017

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans285846, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {22 - 29}, doi = {}, title = {Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ALPASLAN, Kenan and KARAKAYA, Gökhan and GÜNDÜZ, Fatih and KOÇER, Mehmet Ali Turan} }
APA ALPASLAN, K , KARAKAYA, G , GÜNDÜZ, F , KOÇER, M . (2017). Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 22-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/27165/285846
MLA ALPASLAN, K , KARAKAYA, G , GÜNDÜZ, F , KOÇER, M . "Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017 ): 22-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/27165/285846>
Chicago ALPASLAN, K , KARAKAYA, G , GÜNDÜZ, F , KOÇER, M . "Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017 ): 22-29
RIS TY - JOUR T1 - Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi AU - Kenan ALPASLAN , Gökhan KARAKAYA , Fatih GÜNDÜZ , Mehmet Ali Turan KOÇER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 29 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi %A Kenan ALPASLAN , Gökhan KARAKAYA , Fatih GÜNDÜZ , Mehmet Ali Turan KOÇER %T Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ALPASLAN, Kenan , KARAKAYA, Gökhan , GÜNDÜZ, Fatih , KOÇER, Mehmet Ali Turan . "Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Ocak 2017): 22-29 .
AMA ALPASLAN K , KARAKAYA G , GÜNDÜZ F , KOÇER M . Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. TTDBD. 2017; 4(1): 22-29.
Vancouver ALPASLAN K , KARAKAYA G , GÜNDÜZ F , KOÇER M . Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 4(1): 29-22.