Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 6 - Issue 4 - Oct 2019
 1. Türkiye’de Kiraz Üretiminin Yapısal Analizi
  Pages 596 - 607
  Yusuf ÇELİK , Hatice Kübra SARIALTIN
 2. Diyarbakır İlinde Köy Tavukçuluğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Pages 608 - 615
  Hakan İNCİ , Muhammed Ali EKİNCİ , Ersin KARAKAYA , Tugay AYAŞAN , Hava Şeyma YILMAZ
 3. Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Ekonomik Analizi: Kırklareli İli Örneği
  Pages 616 - 623
  Arif SEMERCİ
 4. Use of Remote Sensing and Geographic Information Systems in Irrigation Performance: A Case Study of Atabey Irrigation Scheme
  Pages 624 - 635
  Ayşegül PARLADIR KARCI , Yusuf UÇAR
 5. Kırşehir İlindeki Bazı Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 636 - 647
  Ahu Alev ABACI BAYAR , Murat ÇINARLI , Gamze BAKIR GÜVEN
 6. Effects on Growth Performance of Some Chick Quality Measurements in Broilers
  Pages 648 - 654
  Turgay ŞENGÜL , Mustafa ERÜKÇÜ
 7. Diyarbakır İli Ergani İlçesinde Bulunan Bazı Meraların Ot Verimi, Ot Kalitesi ve Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi
  Pages 655 - 660
  Adem Doğan KARAHAN , Veysel SARUHAN
 8. Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) Hastalığına Dayanıklı Makarnalık Buğday Hatlarının Geliştirilmesi
  Pages 661 - 670
  Kadir AKAN
 9. Karaoğlan (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Şarap Fermantasyon Sürecinde Fenolik Bileşik ve Antioksidan İçeriğinin Belirlenmesi
  Pages 671 - 677
  Hande TAHMAZ , Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
 10. Avrupa Grubu (Prunus domestica) Bazı Erik Çeşitlerinin Malatya Ekolojisindeki Performansı
  Pages 678 - 684
  Erdoğan ÇÖÇEN , Adnan CANBAY , Çiğdem YAVUZ , Yüksel SARITEPE , Mehmet ÖZELÇİ , Oktay Turgay ALTUN
 11. Eutogenes frater Volgin (Acari, Cheyletidae): A New Member of the Acarofauna in Turkey
  Pages 685 - 695
  Salih DOĞAN , Sibel DOĞAN , Orhan ERMAN
 12. Ege Bölgesinde Zeytin İşletmelerinin Maliyetleri ve Sorunları
  Pages 696 - 709
  Faruk ADIGÜZEL , Nuray KIZILASLAN
 13. Türkiye’de Endemik Olarak Yetişen Ferulago mughlae Peşmen ve Ferulago sandrasica Peşmen ve Quezel Türlerinin Antibakteriyel ve Antifungal Etkileri
  Pages 710 - 714
  Songül KARAKAYA , Fatmagül DELİMUSTAFAOĞLU BOSTANLIK , Nilay ILDIZ , Ceyda Sibel KILIÇ
 14. Cortodera flavimana (Waltl, 1838) ve Chlorophorus varius (Müller, 1766) (Coleoptera: Cerambycidae) Türlerinin İlk Kromozom Kayıtları
  Pages 715 - 719
  Miyase ASLANTAŞ , Atılay Yağmur OKUTANER
 15. Siirt İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler
  Pages 720 - 728
  Mustafa KİBAR , Nazire MİKAİL , Ayhan YILMAZ
 16. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Ekim Sıklığının Tane İriliği ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 729 - 736
  Ali Cevat SÖNMEZ , Murat OLGUN
 17. Rangeland Health, Condition and Biodiversity in Kırşehir Province
  Pages 737 - 744
  Ziya MUTLU , Sabahaddin ÜNAL , Ali MERMER , Öztekin URLA , Bilal ŞAHİN , Serdar ASLAN
 18. Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Nohut Geveni (Astragalus cicer L.) Otunun Besleme Değerinin Saptanması
  Pages 745 - 752
  Ahmet UZATICI
 19. Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Su Kısıntılarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri
  Pages 753 - 758
  Erdal GÖNÜLAL , Süleyman SOYLU
 20. Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District
  Pages 759 - 765
  Damla ÖZSAYIN
 21. Tokat Kenti -Yeşilırmak Yakın Çevresinde Bulunan Rekreasyonel Alanlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi
  Pages 766 - 776
  Kübra YAZICI , Aslı ARSLANTAŞ SAĞLAMER
 22. Durum Buğdayın Başaklanma Dönemine ait Bazı Fizyolojik Ölçümlerin Verim ve Kalite Özellikleriyle İlişkilerinin Belirlenmesi
  Pages 777 - 785
  Ferhat KIZILGEÇİ , Mehmet YILDIRIM
 23. Lahana Beyazsineği Aleyrodes proletella Linnaeus (Hemiptera: Aleyrodidae)’nın Karayaprak Lahanasında Popülasyon Oluşturmasında Yabancı ot, Lapsana communis L. (Bieb. Hayek)’in Etkisi
  Pages 786 - 791
  Abdurrahman Sami KOCA , Halil KÜTÜK
 24. Effect of Planting Date on Germination Indices of Erflor cultivar of Sunflower Seeds
  Pages 792 - 797
  Sassan REZADUST , Sam MOKHTARZADEH
 25. Occurrence and Characterization of Coat Protein Gene of Zucchini yellow mosaic potyvirus (ZYMV) Isolate Infecting Pumpkin (Cucurbita pepo L.) in Bingol Province (Turkey)
  Pages 798 - 807
  Abdullah GÜLLER , Mustafa USTA
 26. Denizli ve Manisa İlleri Kekik (Origanum onites) Fideliklerinde Bulunan Yabancı Ot Türleri, Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıkları
  Pages 808 - 813
  Yıldız SOKAT
 27. The Share of Subsidies in Income of Cereals’ Farmers in Turkey
  Pages 814 - 821
  Günay KELEŞ , Serpil YILMAZ
 28. A Study on Vase Life of Dry Bundle Flower in Lavender
  Pages 822 - 825
  Nimet KARA , Gökhan GÜRBÜZER , Hasan BAYDAR
 29. Farklı Sıcaklık ve pH’ın Rotala rotundifolia (Buch-Ham. ex Roxb) Koehne’nın Aksillar Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkisi
  Pages 826 - 834
  Muhammet DOGAN
 30. Pazarlama Dışı Olan Karpuzlardan (Citrullus lanatus) Hayvan Beslemede Kullanılabilecek Yan Ürünlerin Elde Edilmesi, Depolanması, Bazı Besin Madde ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 835 - 844
  Fatma TERLEMEZ , İbrahim Halil ÇERÇİ
 31. Hatay İlinde Domates Bitkilerinden Elde Edilen Pyrenochaeta lycopersici izolatlarının Virülens Düzeyleri ve Moleküler Tiplerinin Belirlenmesi
  Pages 845 - 850
  Fatih Mehmet TOK
 32. Tarımsal Uygulamalarda Üreticilerin Çevre Algısının Analizi: Edirne İli Örneği
  Pages 851 - 858
  Başak AYDIN , Ozan ÖZTÜRK , Selçuk ÖZER , Ülviye ÇEBİ , Erol ÖZKAN
 33. Morchella esculanta Protein Hidrolizatlarında Anjiotensin Dönüştürücü Enzim I’in Peptid İnhibitörlerinin Araştırılması
  Pages 859 - 869
  Ali ZEYTÜNLÜOĞLU
 34. Yerel Mercimek Genotiplerinin Verime Etki Eden Bazı Karakterleri İçin Genotipik ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesi
  Pages 870 - 877
  Ufuk KARADAVUT , Ömer SÖZEN
 35. Ordu Topraklarının Potasyum Durumu ve Potasyum Fiksasyonunun Belirlenmesi
  Pages 878 - 886
  Menekşenur KARAOLUK ESENÇAYI , Kürşat KORKMAZ
 36. Yumurtacı Bıldırcınlarda Sıcaklık Stresine Karşı Probiyotik Kullanımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
  Pages 887 - 892
  Hakan İNCİ
 37. Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Nohut Bitkilerinin Kök Büyümesinin Weibull Modeli ile Tahmini
  Pages 893 - 903
  Ufuk KARADAVUT , Ömer SÖZEN , Mehmet YAĞMUR
 38. Uzaktan Algılama ile Belirlenen Baraj Gölü Alanının Zamansal Değişiminin Meteorolojik Kuraklık ile Değerlendirilmesi: Atikhisar Barajı (Çanakkale) Örneği
  Pages 904 - 916
  Emre ÖZELKAN
 39. Bingöl İlinin Servi Yöresinde Geleneksel Yollarla ile Üretilen Ak Dut Pekmezlerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 917 - 924
  Muharrem ERGUN , Cafer KALAN , Zahide SÜSLÜOĞLU
 40. Mardin İli Artuklu ve Kızıltepe İlçelerinde Yetiştirilen Yerel Nar (Punica granatum L.) Genotiplerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 925 - 931
  İlyas ÖZTÜRK , Mine PAKYÜREK , Ferit ÇELİK
Indexes and Platforms
Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck

COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK