Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 8 - Issue 2 - Apr 23, 2021
 1. Potential Use of Some Preplant Herbicides for Controlling Broadleaf Weeds Before Transplanting Tomato Seedlings
  Pages 241 - 249
  Fırat PALA, Zeki KARİPÇİN
 2. Ratlarda Kurşun Asetat Kaynaklı Karaciğer Hasarı Üzerine Chrysin’ in Etkilerinin Araştırılması
  Pages 250 - 261
  Pınar COŞKUN, Fulya BENZER, Fatih KANDEMİR, Serkan YILDIRIM, Sefa KÜÇÜKLER
 3. Mutasyon Islahı ile Geliştirilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal Performansları
  Pages 262 - 273
  Arzu KÖSE, Ferda ÇELİKOĞLU KOŞAR, Özlem BİLİR
 4. Agelescape levyi Guseinov, Marusik & Koponen, 2005, (Araneae: Agelenidae) Türünün Sitogenetik Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 274 - 279
  Şeyma CİVAN, Ümit KUMBIÇAK, Zübeyde KUMBIÇAK
 5. Çorum Çevresindeki Yayla Topraklarından İzole Edilen Actinobacteria Üyelerinin Biyosentetik Genlerinin Taranması
  Pages 280 - 285
  Demet TATAR, Aysel VEYİSOĞLU
 6. Uluabat Gölü Ramsar Alanının Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 286 - 294
  Ayşenur AKBANA, Yahya BULUT
 7. Vetiver Ve Soya Karışım Silajının Fermantasyon Kalitesi, Besleme Özellikler İle Gaz Ve Metan Üretiminin Değerlendirilmesi
  Pages 295 - 300
  Beyza ÇİFTÇİ, Sevim AKÇURA, Turhan DORAN, Onur OKUMUŞ, Ahmet TURAN, Mahmut KAPLAN, Adem KAMALAK
 8. Tuz Stresinin Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum L.)’de Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi
  Pages 301 - 307
  Ayşe Özge ŞİMŞEK SOYSAL, Gürkan DEMİRKOL, Özlem ÖNAL AŞCI, Yeliz KAŞKO ARICI, Zeki ACAR, Nuri YILMAZ
 9. Bitkisel Malç Miktarının Ekmeklik Buğdayda Biyomas, Tane Verimi ve Hasat İndeksi Üzerindeki Lineer ve Kuadratik Etkileri
  Pages 308 - 314
  Muhammed Alim YILMAZ, Cengiz YÜRÜRDURMAZ, Rukiye KARA, Duygu KAZANCI, Songül YILMAZ, Yasemin KEÇECİOĞLU, Aydın AKKAYA
 10. Determination of Minerals and Trace Elements of Some Salvia Species Distributed in Kırşehir
  Pages 315 - 328
  Ahu Alev ABACI-BAYAR
 11. Origanum onites L. ve Rosmarinus officinalis L. Uçucu Yağlarının Kimyasal İçerikleri ve Fusarium solani’ ye Karşı Antifungal Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 329 - 335
  Işıl SARAÇ SİVRİKAYA, Bekir TOSUN, Ersin KARAKAYA
 12. Tıbbi Adaçayının (Salvia Officinalis L) Herbal Çaylarındaki Mineral İçeriği Üzerine Örnek Miktarı ve Uygulama Süresinin Etkisi
  Pages 336 - 343
  Cennet YAMAN
 13. Düşey Hidrolik Yükün Pompa İşletme Karakteristiklerine Etkisi
  Pages 344 - 352
  Nuri ORHAN, Mehmet KURT, Osman ÖZBEK, Ali Yavuz ŞEFLEK
 14. Faunistic Investigation of Diyarbakır Province in Terms of Hydrophilidae and Helophoridae (Coleoptera) Families
  Pages 353 - 363
  Abdullah MART, Mehmet İLKAYA
 15. Erkek etlik piliçlerde günlük yaştaki bazı vücut ölçütleri ile altı haftalık canlı ağırlık artışı arasındaki ilişkiler
  Pages 364 - 371
  Turgay ŞENGÜL, Şenol ÇELİK, Mustafa ERÜKÇÜ, Ahmet Yusuf ŞENGÜL
 16. Formalin ile İnaktive Flavobacterium psychrophilum’un Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykkiss)’nın Antioksidan Enzimlerine Etkisi
  Pages 372 - 380
  Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Mehmet Reşit TAYSI, Ünal İSPİR
 17. Doğu Mazısının (Thuja orientalis L.) Embriyo Kültürü İle Çoğaltımı
  Pages 381 - 387
  Mehmet SEZGİN, Mustafa KAHYA
 18. Posof Yöresi Elma Popülasyonunda Periyodisite Göstermeyen Tipler
  Pages 388 - 395
  Abdullah OSMANOĞLU, Fikri BALTA
 19. Tarım İşletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanım Durumunun Analizi
  Pages 396 - 410
  Arif SEMERCİ
 20. Yazlık Olarak Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinde Ot Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi
  Pages 411 - 419
  Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN, Ramazan TOSUN, Selma ÇAKMAKÇI
 21. Meyvecilik Yapan İşletmelerde Kimyasal Gübre ve Tarım İlacı Kullanım Tercihleri ve Bilgi Kaynakları: Zonguldak İli Örneği
  Pages 420 - 426
  Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ, Serdar ÇAKIR
 22. İç mekân Süs Bitkileri Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi; Zonguldak Kenti Örneği
  Pages 427 - 435
  Şüheda Basire AKÇA
 23. The Effects of Harvested Rainwater on the Performance and Some Slaughter Parameters of Broilers
  Pages 436 - 443
  Sabri Arda ERATALAR, Bahadır Cem KAVECİ
 24. Effect of Boron Fertilization on Hollow Stem Development in Broccoli
  Pages 444 - 452
  Haluk Çağlar KAYMAK, Hatice KAZDAL
 25. Isparta ili elma bahçelerinde Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın larva popülasyonun ve vuruklu meyve oranının belirlenmesi
  Pages 453 - 462
  Ali Kemal BİRGÜCÜ, Alime Bayındır Erol
 26. Comparison of the Antioxidant Activity of Garlic Cloves with Garlic Husk and Stem: Determination of Utilization Potential of Garlic Agricultural Wastes
  Pages 463 - 469
  Deren TAHMAS KAHYAOĞLU
 27. TRB1 Bölgesinde Elma Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu (Bingöl, Elazığ Ve Malatya İlleri)
  Pages 470 - 483
  Ersin KARAKAYA, Semiha KIZILOĞLU
 28. Farklı Oranlarda Üre ve Melas Katkılarının Filotu (Miscanthus x giganteus) Silajlarının Fiziksel ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 484 - 491
  Kadir BOLAKAR, Osman YÜKSEL
 29. ‘Guldar’ Domatesinin Coğrafi İşaret Almasına Yönelik Yürütülen Arazi ve Laboratuvar Çalışmaları
  Pages 492 - 500
  Nusret ÖZBAY
 30. Muz Kabuğu: Katı Faz Fermantasyonunda Bacillus licheniformis VO7 tarafından α-Amilaz Üretimi için Potansiyel bir Substrat
  Pages 501 - 510
  Nurullah AKCAN
 31. Bingöl ve Diyarbakır İllerinde Yayılış Gösteren Bazı Dalgıç Böcek (Coleoptera: Dytiscidae) Türlerinin Mitokondrial Sitokrom Oksidaz Alt Ünite 1 Geni (COI) ile Filogenetik Analizi
  Pages 511 - 518
  Ramazan UZEN, Kemal GÜVEN, Medeni AYKUT, İbrahim YILDIRIM, Fatma MATPAN BEKLER
 32. Farklı Bakteri ve Hormon Uygulamalarının Cornus alba ‘Sibirica’ Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri
  Pages 519 - 527
  Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Gürsel ÖZKAN, Melek EKİNCİ, İşik SEZEN, Recep KOTAN
 33. Farklı Mekânsal Enterpolasyon Yöntemleriyle Alansal Yağış Hesaplanması: Kuzey Ege Havza Örneği
  Pages 528 - 539
  Abdul Kadir AKACAK, İsmail TAS
Indexes and Platforms
COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK

Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck