Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 7 - Issue 4 - Oct 20, 2020
 1. Vakum kurutucu ve Akışkan Yatak Kurutucu Kullanılarak Kurutulmuş Avokadoların Kalite Karakteristiklerinin Kıyaslanması
  Pages 814 - 822
  Sibel BÖLEK
 2. Süs Lahanasının (Brassica oleracea L. var. Acephala) Yozgat Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu
  Pages 823 - 832
  Tuğba KILIÇ , Selin TEMİZEL , Yaşar KARADAĞ
 3. Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Genotiplerinde Farklı Biçim Zamanlarının Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 833 - 847
  Hazım Serkan TENİKECİER , Adnan ORAK , Ali Servet TEKELİ , Birol GÜLTEKİN
 4. Effects of different drying methods on the chemical properties and antioxidant activity of edible algae Cystoseira barbata
  Pages 848 - 854
  Sibel BÖLEK
 5. Stolbur and Clover Proliferation Phytoplasma Infections in Tomato from Bingöl province, Turkey
  Pages 855 - 866
  Abdullah GÜLLER , Mustafa USTA
 6. Bingöl İlinde Yaşanan Koloni Kayıpları (Arı Ölümleri), Nedenleri ve Öneriler
  Pages 867 - 873
  Mehmet Ali KUTLU
 7. Göç Sonrası Yeşil Kültürün Taşınmasına Kırsal Peyzaj Açısından Bir Bakış
  Pages 874 - 884
  Mehmet Emin DAŞ , Mehmet Akif IRMAK
 8. Ekinezyada (Echinacea pallida) Farklı Eksplant Tiplerinden İndirekt Sürgün Rejenerasyonu
  Pages 885 - 895
  Münüre TANUR ERKOYUNCU, Mustafa YORGANCILAR
 9. Ekmeklik Buğday Üretiminde Enerji Kullanımı ve Etkinlik Analizi: Kahramanmaraş İli Örneği
  Pages 896 - 903
  Serhan CANDEMİR
 10. Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Nohut Bitkilerinin (Cicerarietinum L.) Bazı Agronomik ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 904 - 912
  Ufuk KARADAVUT , Ömer SÖZEN
 11. Kırşehir İlinde Elma için Soğuklama Gereksinimi ve Etkili Sıcaklık Toplamı İsteğinin Belirlenmesi
  Pages 913 - 919
  Selma BOYACI
 12. Bazı Kimyasal Uygulamaların Siyah Mürver (Sambucus nigra L.) Tohumlarında Dormansinin Kırılması ve Çimlenme Üzerine Etkisi
  Pages 920 - 927
  Sedanur ODABAŞ , Şevket Metin KARA , Mehmet Muharrem ÖZCAN
 13. Bal Arısı Kolonilerinde Varroa Mücadelesinde Mersin Bitkisinin (Myritus communis L.) Kullanılma İmkânları
  Pages 928 - 939
  Münire TURHAN , Turgay ŞENGÜL
 14. Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yetişen bazı baklagil ağaç yapraklarının yem değerleri ve in vitro fermentasyon özellikleri
  Pages 940 - 947
  Atilla BAŞER , Adem KAMALAK
 15. Occurrence of Cucumber mosaic cucumovirus and Watermelon mosaic potyvirus on Melon exhibiting viral symptoms in Bingöl province of Turkey and Their Phylogenetic Affinities
  Pages 948 - 958
  Abdullah GÜLLER , Mustafa USTA
 16. Üreticilerin Damla Sulama Yöntemi Üzerine Yargılarının Karşılaştırmalı Analizi: Edirne İli Örneği
  Pages 959 - 971
  Başak AYDIN , Ozan ÖZTÜRK , Selçuk ÖZER , Ulviye ÇEBİ , Erol ÖZKAN
 17. Comparison of Some Quality Properties of Erzincan Tulum Cheeses Produced from Raw and Pasteurized Akkaraman Sheep Milk
  Pages 972 - 982
  Yusuf ÇAKIR , Songül ÇAKMAKÇI
 18. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss) Kadmiyum Toksisitesi: Kalp ve Kas Üzerine Bir Araştırma
  Pages 983 - 987
  Mehmet Reşit TAYSI , Muammer KIRICI , Mahinur KIRICI , Bünyamin SÖGÜT , Mehmet Akif BOZDAYI , Seyithan TAYSI
 19. Limon Üreticilerinin Risk Karşısındaki Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Mersin İli Erdemli İlçesi Örneği
  Pages 988 - 996
  Dilek ÖZER , Emine İKİKAT TÜMER
 20. TRA I Bölgesinde Bitkisel Üretimi Etkileyen Risk Kaynakları ve Stratejileri
  Pages 997 - 1009
  Emine İKİKAT TÜMER , Avni BİRİNCİ
 21. Farklı Tuz Uygulamalarının Makarnalık (Triticum duum L.) Buğdayda Kadmiyum ve Çinko Alımı Üzerine Etkisi
  Pages 1010 - 1017
  Faruk ÖZKUTLU
 22. Pekin Ördeği Semeninin Farklı Sulandırıcılarda +5 ° C' de in vitro Saklanması
  Pages 1018 - 1025
  Atilla TASKİN , Fatma ERGÜN , Ufuk KARADAVUT , Demirel ERGÜN
 23. Mardin’deki İçme Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeyleri, Türkiye
  Pages 1026 - 1030
  Semra GÜRBÜZ , Asli ÇELİKEL GÜNGÖR
 24. Kısıtlı Sulama Koşullarında Yetiştirilen Hıyarın Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Waterpad Polimer Uygulamasının Etkisi
  Pages 1031 - 1042
  Selçuk SÖYLEMEZ , Ayşe PAKYÜREK , Şükrü ESİN
 25. Lolium perenne'de Fosfat Eksikliği Stresinde miRNA408’in Rolü: Üç Yıllık Tarla Çalışması
  Pages 1043 - 1048
  Gürkan DEMİRKOL
 26. Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı
  Pages 1049 - 1056
  Nurten AYDOĞDU , Adem ALEMDAR , Hatice TORCU KOÇ KOÇ, Zeliha ERDOĞAN
 27. Effects of Some Plant Growth Regulators and Phloroglucinol on Micropropagation of SP-2 (Prunus spinosa) Clonal Rootstock
  Pages 1057 - 1064
  Esra BULUNUZ PALAZ
 28. Türkiye’de Yem Bitkileri Üretiminin Bölgelere Göre Karşılaştırılması
  Pages 1065 - 1071
  Ozan ÖZTÜRK
 29. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 1072 - 1077
  Özkan TAVŞAN , Alper DARDENİZ , Esra ŞAHİN
 30. Çeltik Üretiminde Maliyet Faktörlerinin Farklılık Analizleri: Çanakkale İli Örneği (*)
  Pages 1078 - 1086
  Arif SEMERCİ
 31. Pompajla Su Temin Eden Bazı Sulama Birliklerinin Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi
  Pages 1087 - 1097
  Murat TEKİNER
 32. Response of sunflower (Helianthus annuus L.) at early growth stage to cadmium exposure
  Pages 1098 - 1107
  Yakup ÇIKILI , Halil SAMET , Nuray ÇİÇEK
 33. Comparing The Performances of Sunflower Hybrids in Semi-Arid Condition
  Pages 1108 - 1115
  İ̇smail DEMİR
 34. Input Usage and Discriminant Analysis in Cotton Production: A Case Study of the Hatay Region-Turkey
  Pages 1116 - 1126
  Ahmet Duran ÇELİK , Arif SEMERCİ
 35. Sakız Fasulyesi (Cyamopsis tetragonolaba (L.) Taub.)’nin Yaprak ve Tohum Ekstraktlarının Oksidatif DNA Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi
  Pages 1127 - 1132
  Ceren SARAN , Neslihan DEMİR , Hanife GENÇ
 36. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde (4.Bölge) Avcılığı Yapılan Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması
  Pages 1133 - 1138
  Burcu AKTÜRK , Engin ŞEKER , Ayşegül PALA
 37. Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerinin Mısırın Fide Gelişimine Etkileri
  Pages 1139 - 1147
  Yalçın COŞKUN , İ̇smail TAS , Mevlüt AKÇURA , Ayhan ORAL , Tülay TÜTENOCAKLI , Tuğba YETER
 38. Güneydoğu Anadolu’da Arıcılık Faaliyetlerinin ve Bal Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
  Pages 1148 - 1158
  Şahin KARAHAN , Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
 39. Nevşehir İlinde Patates (Solanum tuberasum L.) Yetiştiriciliğinin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Araştırılması
  Pages 1159 - 1170
  Dilek YÜCEL , Halil İ̇brahim OĞUZ
 40. Farklı Azotlu Gübre Uygulamalarının Dahlia sp’nın Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 1171 - 1177
  Kübra YAZİCİ , Selma ÖZTEKİN , Semih GÜNEŞ
 41. Erzincan İli Bağ Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1178 - 1185
  Özkan KAYA
 42. Kahramanmaraş Yöresine Ait Yerel Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Verim Ve Fizyolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi
  Pages 1186 - 1204
  Rukiye KARA , Aydın AKKAYA
 43. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kuru Fasulye Genotiplerinin (Phaseolus Vulgaris L.) Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1205 - 1217
  Ömer SÖZEN , Ufuk KARADAVUT
 44. Bazı Tıbbi Bitki Ekstraktlarının Mısır, Soya ve Ayçiçeği Tohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Allelopatik Etkisi
  Pages 1218 - 1226
  Esra YILDIZ , Şevket Metin KARA , Mehmet Muharrem ÖZCAN
Indexes and Platforms
COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK

Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck