Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 7 - Issue 3 - Jul 20, 2020
 1. Yalın ve Farklı Oranlarda Yonca, Korunga ile Ryegrass Hâsıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisinin Araştırılması
  Pages 526 - 532
  Nizamettin TURAN , Seyithan SEYDOŞOĞLU
 2. Yüzey Aktif Madde ile Modifiye Edilmiş Atık Yer Fıstığı Kabuğunun Tekstil Boyası Biyosorpsiyonu Kapasitesinin Belirlenmesi
  Pages 533 - 539
  Ülküye Dudu GÜL , Yüksel YILDIZ
 3. Rize İlinde Yetişen Cennet Hurması Örneklerinde Doğal ve Yapay Radyonüklitlerin Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Yıllık Etkin Doz Değerleri
  Pages 540 - 554
  Nilay AKÇAY
 4. Tavuk Nugget Formülasyonlarında Buğday Unu Yerine Bal Kabağı Tozu Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 555 - 565
  Burcu ÖZTÜRK KERİMOĞLU , Meltem SERDAROĞLU
 5. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Tarımsal Özellikleri
  Pages 566 - 575
  Mustafa DENİZ , Serap KIZIL AYDEMİR , Elvin ALGAN , Duran Ümit YERLİKAYA , Ayşen UZUN
 6. Iğdır Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil-Baklagil Tür ve Karışımların Kalite Performansları
  Pages 576 - 585
  Seda AKBAY TOHUMCU , Süleyman TEMEL
 7. Türkiye’nin Göller Bölgesi’nde Yetiştirilen Farklı Buğday Çeşitlerinin Bazı Kalite Özellikleri
  Pages 586 - 595
  Hülya GÜL , Burhan KARA , Sultan ACUN , Ayşe ÖZTÜRK , Sinem TÜRK ASLAN
 8. Türkiye’de Kültürü Yapılan Salvia Türlerine (Salvia hispanica L., Salvia tomentosa L. ve Salvia verticillata L.) Ait Tohumların Bazı Fiziksel Özellikleri
  Pages 596 - 602
  Zeynep DUMANOĞLU , Sam MOKHTARZADEH
 9. Farklı Kavuzsuz Arpa (Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. f.) Genotiplerinin İlk Gelişme Dönemindeki Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 603 - 611
  Soner YÜKSEL , Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA
 10. Biberde (Capsicum annuum L.) Humik Asit ve Çinko Uygulamasının Yeşil Aksamda Kuru Madde ve Çinko Miktarına Etkisi
  Pages 612 - 617
  Mahmut İSTANBULLU , Özlem ETE AYDEMİR , Mehmet AKGÜN , Faruk ÖZKUTLU
 11. İn Vivo Ve İn Vitro Koşullarında Bazı Alkanna Taksonların Sekonder Metabolit İçerikleri Ve Antioksidan Aktiviteleri
  Pages 618 - 626
  Cennet YAMAN , Serkan URANBEY , Muhammet ER , Dilek BAŞALMA
 12. Sarımsak Üretiminin Ekonomik Durumu ve Taşköprü İlçesi Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 627 - 636
  Selen AKAN , Fatma İlknur ÜNÜVAR
 13. Samsun İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri
  Pages 637 - 645
  Osman KILIÇ , Gamze AYDIN ERYILMAZ
 14. Zeytin (Olea europaea) yaprağı ekstraktlarının model organizma Galleria mellonella hemosit ve hemosit aracılı bağışıklık tepkileri üzerine etkileri
  Pages 646 - 653
  Serhat KAYA , Neslihan DEMİR
 15. Design of an Arduino Based Low-Cost Air Conditioning Automation Device Using Temperature Humidity Index (THI)
  Pages 654 - 662
  Ünal KIZIL , Sefa AKSU , A. Cumhur KINACI , Doğa Barış ÖZDEMİR , Levent GENÇ
 16. Üzeri Açık Bir Alışveriş Merkezinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Kocaeli İli Örneği
  Pages 663 - 671
  Melike YALILI KILIÇ , Tuba TULUÇ
 17. Doğu Anadolu Bölgesindeki Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Atıklarının Biyogaz Potansiyelinin İncelenmesi
  Pages 672 - 681
  Gizem Hazan ÇAĞLAYAN
 18. Konya İli Çumra İlçesinde Yağlık Ayçiçeği Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
  Pages 682 - 690
  Hüseyin Yasin DÜĞMECİ , Yusuf CELİK
 19. Tarsus Bağ Alanlarında Neofusicoccum parvum’un Yaygınlığı ve Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Patojene Duyarlılıkları
  Pages 691 - 698
  Dilara GÜLER , Davut Soner AKGÜL
 20. Konya Kapalı Havzası İçin Gelecekteki Olası Hidrolojik Kurak Dönemle
  Pages 699 - 709
  İ̇smail TAS , Yusuf Ersoy YILDIRIM , İsmail ARAS
 21. Eskişehir İli Sera Koşullarında Yetiştirilen Biberin Sulama Programı
  Pages 710 - 719
  Mevlüt YILMAZ , İsmail TAS
 22. Yetiştirme Sistemlerinin Beyaz Hindilerin Karkas verimlerine ve Hindi Etinin Genel Beğeni Düzeylerine Etkileri
  Pages 720 - 726
  Hakan İNCİ
 23. Sulama Suyu Tuzluluğunun Sakız Fasulyesinin Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi
  Pages 727 - 736
  Neslihan AKÇAMAN , İ̇smail TAS
 24. Comparison of the Morphometric Characteristics of Four Species of the Genus Microtus Schrank, 1798 (Mammalia: Rodentia) in the Central Anatolia Region of Turkey
  Pages 737 - 748
  Serdar GÖZÜTOK , İ̇rfan ALBAYRAK
 25. Bazı Bakla (Vicia faba L.) Çeşitlerinde Gübre Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
  Pages 749 - 756
  Fatma BAŞDEMİR , Zübeyir TÜRK , Sibel İPEKEŞEN , Murat TUNÇ , Seval ELİŞ , Behiye BİCER
 26. Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot verimleri
  Pages 757 - 764
  Bilal KESKİN , Süleyman TEMEL , Barış EREN
 27. Tortum Gölü Zooplakton Faunasının Mevsimsel Değişimi Araştırılması
  Pages 765 - 774
  Muhammet ARDAHANLI , Özden FAKIOĞLU
 28. Nonpatojen Fusarium spp.'lerinin Nohutta Fusarium Solgunluğuna Karşı in vitro Koşullarda Antagonist Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 775 - 792
  Merve DİLMAÇ , Havva DİNLER , Barış KAKİ
 29. Allelopathic Effect of Jimson Weed (Datura stramonium L.) on Seed Germination
  Pages 793 - 797
  Mustafa YORULMAZ , Reyyan YERGİN ÖZKAN
 30. Yemeklik Sakız Fasulyesinde Bitki Tane Verimi Yönünden Genotip x Çevre İnteraksiyonunun Farklı Yöntemler ile İncelenmesi
  Pages 798 - 805
  Mevlüt AKÇURA , Ahmet TURAN
 31. Tarım Arazilerindeki Zikzaklı Sınırların Kutupsal Ölçmelerle Düzgünleştirilmesi
  Pages 806 - 813
  Hüseyin İNCE , Nuri ERDEM , Yener TÜREN , Fazlı Engin TOMBUŞ , İ̇brahim Murat OZULU
Indexes and Platforms
COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK

Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck