Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 8 - Issue 1 - Jan 23, 2021
 1. Üreticilerin Kuraklığa Yönelik Tutumlarını Etkileyen Temel Faktörlerin Analizi
  Pages 1 - 7
  Muhammed ÇUHADAR, Ela ATIŞ
 2. Toprak Düzenleyicisi Bazı Polimerlerin (Poliakrilamid ve Polivinil Alkol) Kanola (Barassica napus L.) ve Jüt (Corchorus olitorius L.) Bitkilerinin Besin Elementi Alımına Etkisi
  Pages 8 - 16
  Feyziye DAVRAN ÇAĞLAR, Yasin DEMİR
 3. Effect of Different Temperatures on Germination and Early Seedling Growth of Grass Pea (Lathyrus Sativus L.)
  Pages 17 - 22
  Hazım Serkan TENİKECİER, Adnan ORAK, Mithat Gür ÇUBUK, Sude DEVECİ
 4. Adsorption of Malachite Green by An Agricultural Waste: Rice Husk
  Pages 23 - 29
  Nagihan METİN, Serpil SAVCI
 5. Tarımsal Verimliliğin Arttırılmasında Kamusal Ar-Ge Desteklerinin Etkisi: Ab Üyesi Geçiş Ekonomileri Örneği
  Pages 30 - 42
  Semanur SOYYİĞİT, Mehmet AKYOL
 6. Sedir Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 43 - 52
  Fatih Tuncay EFE
 7. Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Pages 53 - 57
  Firat ALATÜRK, Çağlar ÇINAR, Ahmet GÖKKUŞ
 8. ‘Hacıhaliloğlu’ Kayısı Çeşidinde Meyve Gelişimi Sırasındaki Fiziksel, Kimyasal Ve Renk Değişimlerinin Belirlenmesi
  Pages 58 - 65
  Mehmet ÖZELÇİ, Rafet ASLANTAŞ, Duygu ÖZELÇİ, Erdoğan ÇÖÇEN
 9. Toprakta Bazı Bakterilerin Fosfat Çözünürlüğü ile Organik Asit Üretimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Pages 66 - 76
  İdris BEKTAŞ
 10. Kadmiyum (Cd) ve NaCl Uygulamalarının Brokolide (Brassica oleracea var. italica) Kuru Madde Miktarı ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi
  Pages 77 - 84
  Faruk ÖZKUTLU
 11. Serapias orientalis (Greuter) Bauman & Künkele (Orchidaceae) Tohumlarının İn Vitro Çimlenmesi
  Pages 85 - 93
  Vildan AKIN MUTLU, Yasemin ÖZDENER KÖMPE
 12. The Effects of Different Forage Types on Feed Values and Digestibilities in Some Brassica Fodder Crops
  Pages 94 - 102
  Ünal KILIÇ, Abdulkadir ERİŞEK, Ali GARİPOĞLU, İlknur AYAN, Hasan ÖNDER
 13. Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi
  Pages 103 - 115
  Yasemin KEÇECİOĞLU, Rukiye KARA, Tevrican DOKUYUCU
 14. Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği
  Pages 116 - 129
  Celal DEMİRKOL, Başak AYDIN
 15. Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
  Pages 130 - 143
  Yildiz SOKAT
 16. Aras vadisi Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde biyolojik ve biyocoğrafik notlar
  Pages 144 - 153
  Neslihan GÜLTEKİN, Celalettin GÖZÜAÇIK, Levent GÜLTEKİN, Boris KOROTYAEV
 17. Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Değerlendirilmesi
  Pages 154 - 164
  Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN, Hüccet VURAL
 18. Tokat'tan Toplanan İki Yenen Doğal Mantar (Pleurotus eryngii ve Lepista nuda) Örneklerindeki Ağır Metal Seviyeleri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 165 - 170
  Hakan IŞIK, A. Şükrü BENGÜ, Handan ÇINAR YILMAZ, İbrahim TÜRKEKUL
 19. Molecular Phylogenetic Analysis Of Morkaraman Sheeps In Bingol Region
  Pages 171 - 178
  Oğuz AĞYAR, Emin ÖZKÖSE, Mehmet Sait EKİNCİ, İsmail AKYOL
 20. Şanlıurfa Yöresi Akkaraman ve İvesi Koyunlarında Mitokondriyal Sitokrom b (Cyt b) Gen Dizisine Göre Filogenetik Analizler
  Pages 179 - 187
  Selahaddin KİRAZ, Mehmet EKİNCİ, Seyrani KONCAGÜL
 21. Konservelik Bezelyede Bazı Kalite Özelliklerinin Kalıtımı
  Pages 188 - 195
  Ercan CEYHAN, Duran ŞİMŞEK
 22. Yaşam Tarzlarına Göre Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürün Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Süt ve Süt Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 196 - 206
  Yusuf SEKMAN, Melike ÖNCÜL, Filiz KINIKLI, Metin ARTUKOĞLU
 23. Yazlık Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum l.) İleri Hatlarının Antalya Koşullarında Bazı Morfolojik Özellikleri ve Verim Performansı
  Pages 207 - 214
  Çetin SAYILĞAN, Ali KOÇ
 24. Fasulyede Tarımsal Özelliklerin Kalıtımlarının Çoklu Dizi Analiz Metoduyla Belirlenmesi
  Pages 215 - 225
  Ercan CEYHAN, Duran ŞİMŞEK
 25. Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği
  Pages 226 - 234
  Ela ERTUNÇ, Jaroslaw JANUS
 26. Demographic factors affecting Regular Bottled Water Consumption: Adana Province/Turkey
  Pages 235 - 240
  Arzu SEÇER, Mutlu BULUT
Indexes and Platforms
COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK

Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck