Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

ISSN 2148-3647 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Mevlüt AKÇURA |
Cover Image


 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS) is an international, double-blind peer-reviewed, an open-access academic journal that publishes original research papers in the fields of agriculture and natural sciences.
 • Articles are published in Turkish and English languages.
 • The journal is published four issues (January, April, July and October) a year.
 • Manuscripts submitted to Turkish Journal of Agriculture and Natural Science (TURKJANS) should pass the similarity check.  via the iThenticate plagiarism detection software. If Similarity Index (SI) of the article is above 20% (excluding reference list), it is sent back to the corresponding author to revise it and bring its SI below 20%, failure of which will result in rejection of the manuscript.
 • Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences is an Open Access Journal and does not charge any printing costs from authors, during article delivery, assessment and printing stages.
Volume 8 - Issue 3 - Jul 26, 2021
 1. Aktarlardaki Bitkisel Droglar ve Kullanımları: Isparta Örneği
  Pages 540 - 546
  Nimet KARA, Halil ALTINTAŞ, Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ, Mevlüt GÜL
 2. Artırılmış Karbondioksit ve Sıcaklığın Reyhan Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 547 - 556
  Özlem TURSUN, Veli UYGUR, İsa TELCİ
 3. Bor ve Çinko İçerikli Yaprak Gübresi Uygulamalarının Kiraz (Prunus avium L.) Meyvelerinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 557 - 566
  Ali İKİNCİ, Şükran ALDANMAZ, İbrahim BOLAT
 4. Ceyhan Havzasındaki Suların Bazı Özelliklerinin Faktör Analizi ile İncelenmesi
  Pages 567 - 575
  Ali Rıza DEMİRKIRAN, Şenol ÇELİK
 5. Çanakkale İlinde Çeltik Üretiminin Ekonometrik Analizi
  Pages 576 - 584
  Arif SEMERCİ, Bengü EVEREST
 6. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenme Durumu: Van İli Örneği
  Pages 585 - 593
  Mustafa TERİN, Melike CEYLAN, Kenan ÇİFTÇİ, İbrahim YILDIRIM
 7. Effect of Co-Inoculation of Multi-Traits Bacteria Based Bio-Formulations on the Growth, Yield and Enzyme Activities of Tea
  Pages 594 - 604
  Ramazan CAKMAKCI, Sevim AKÇURA, Mustafa ERAT
 8. Effects of Supplementation With Iron, Selenium and Magnesium on Galleria mellonella Cell-Mediated Immune Responses
  Pages 605 - 614
  Serhat KAYA, Bülent GÜNDÜZ
 9. Age-Stage, Two-Sex Life Table of The Diamondback Moth, Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae) on Different Brassicaeous Plants
  Pages 615 - 628
  Ceren SARAN, Hanife GENÇ
 10. Ereğli-Bor Alt Havzasında Arazi Kullanımı/Örtüsü'nün Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Zamansal Değişimi
  Pages 629 - 641
  Taha Kağan AYDIN, Süleyman Savaş DURDURAN
 11. Erzincan ve Gümüşhane İlleri Kayısı Ağaçlarında Saptanan Zararlı ve Faydalı Türler ve Önemli Olan Zararlı Türlerin Doğada Bulunma Zamanı
  Pages 642 - 654
  İsmail ALASERHAT, Özkan BOZBEK
 12. GAP Bölgesi Koşullarında Atdişi Hibrit Mısır Çeşidine (Zea mays L.) Uygulanan Farklı Azot Gübresi Seviyelerinin Tane Verimi ve Kalite ile Klorofil İçeriklerine Etkisi
  Pages 655 - 665
  Timuçin TAŞ
 13. Gerçek Patates (Solanum tuberosum L.) Tohumu 101 (Nif) ve Farklı Melezlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri
  Pages 666 - 670
  Zeynep DUMANOĞLU, Gülsüm ÖZTÜRK
 14. Hanelerin Balık Tüketim Sıklığına Etki Eden Faktörlerin Sıralı Probit Model ile Analizi
  Pages 671 - 679
  Seda TERİN, Atilla KESKİN
 15. Identification and phylogenetic differences of newly isolated Streptomyces sp.
  Pages 680 - 685
  Şükrü ÖNALAN, Hamdullah SEÇKİN
 16. Kahramanmaraş Ekolojik Şartlarında Karadutun (Urmu dut) Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 686 - 692
  Mehmet SÜTYEMEZ
 17. Kırşehir’de Yetiştirilen Cemele Biberinin Biyoaktif Bileşenlerinin ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
  Pages 693 - 701
  Fatma ERGÜN
 18. Portakal Kabuğu Yağı ve Nar Çekirdeği Yağı ile Zenginleştirilen Diyetlerin Bıldırcınların Verim Performansı, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
  Pages 702 - 719
  Şebnem SELÇUK, Turgay ŞENGÜL
 19. Posof Yöresi Elmalarında Periyodisiteye Kısmen Eğilim Gösteren Tipler
  Pages 720 - 728
  Abdullah OSMANOĞLU, Fikri BALTA
 20. Quince A Anacının Çöğür Anacı Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 729 - 735
  Müge ŞAHİN
 21. Sulu ve Kuru Tarım Alanlarında Buğday Verim Tahmininde Bitki Örtüsü İndekslerinin Kullanımı
  Pages 736 - 746
  Yunus KAYA, Nizar POLAT
 22. Türkiye'deki Altın Kist Nematodu (Globodera rostochiensis) Popülasyonlarının Morfolojik Tanımlanması
  Pages 747 - 758
  Emre EVLİCE, Gökhan YATKIN, Atilla ÖCAL, Civan GÜVEL, Halil TOKTAY
 23. Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Mersin İli Örneği
  Pages 759 - 771
  Osman UYSAL, Başak AYDIN, O. Sedat SUBAŞI, Erkan AKTAŞ
 24. Üreticilerin Sulama Öncesi Bilgilerinin Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi: Suruç Ovası Örneği
  Pages 772 - 783
  Fatma ÖCAL KARA, Turan BİNİCİ
 25. Yemeklik Baklagil Tohumlarıyla Taşınan Bazı Virüslerin Tespiti, Biyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
  Pages 784 - 799
  Mehmet Zeki KIZMAZ, Mustafa GÜMÜŞ
 26. Yonga Levha Üretiminde Çok Katlı Sıcak Pres Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi
  Pages 800 - 807
  Osman ÇAMLIBEL
 27. Yulaf Genetik Haritalama Popülasyonu Ogle1040/Tam O-301’in Yağ İçeriği ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi
  Pages 808 - 816
  Hilal KARAKUZULU, Ali TEKİN, Ziya DUMLUPINAR
 28. Bingöl-Guldar Domatesinin Besin Elementi İçeriklerinin Karşılaştırılması
  Pages 817 - 823
  Ali Rıza DEMİRKIRAN
 29. In Silico Screening of the Phenolic Compound Oleuropein and Its Hydrolysis Product 3-Hydroxytyrosol Against Certain Structural and Non-Structural Proteins of SARS-CoV- 2
  Pages 824 - 833
  Erman Salih İSTİFLİ
 30. Hatay İli Dörtyol İlçesinde Portakal Üretim ve Pazarlaması
  Pages 834 - 846
  Hüseyin Fatih ATLI, Ahmet SAHİN
 31. Hastane Çevresinde Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi: Bursa Örneği
  Pages 847 - 856
  Melike YALILI KILIÇ, Sümeyye ADALI, İlker KILIÇ
 32. Root System Interactions of Common Vetch (Vicia Sativa L.) and Triticale (Xtriticosecale Wittmack) Under Intercropping Conditions
  Pages 857 - 865
  Semih AÇIKBAŞ, Mehmet Arif ÖZYAZICI, Harun BEKTAŞ
 33. 2,4-D Diklorofenoksi Asetik Asit Maruziyeti Sonrasında Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi
  Pages 866 - 873
  Naime Filiz KARADAS, Veysel PARLAK, Muhammed ATAMANALP
 34. Memeli Cinsiyet Hormonlarının in-vitro Şartlarda Bazı Hıyar (Cucumis sativus L.) Çeşitlerinin Rejenerasyonuna Etkisi
  Pages 874 - 882
  Hilal YILDIZ, Ahmet EŞİTKEN, Özkan KAYA
 35. Kuşaklar Arası E-Ticareti Etkileyen Faktörler
  Pages 883 - 890
  Seda GÜRÜN, Emine İKİKAT TÜMER
 36. Katı Atık Emisyonlarının Azaltılmasında Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Toprakaltı Drenaj Sistemlerinde Zarf Malzemesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
  Pages 891 - 897
  Gökçe BÜYÜKÇEKİÇ KÜFÜDÜR, Dursun BÜYÜKTAŞ, Cihan KARACA, Ruhi BAŞTUĞ
Indexes and Platforms
COPYRIGHT RELEASE FORM

COPYRIGHT RELEASE FORM PLEASE CLICK

Writing Rules
The Journal is indexed or abstracted by the following:

Indexed Please Clıck