Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 4, Sayfalar 545 - 550 2018-10-18

Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Producers’ Satisfaction in Broiler Production

Emine İKİKAT TÜMER [1] , Hasan Burak AĞIR [2] , Deniz GÜRLER [3]


Üretim süresinin kısa, az işgücüne ihtiyaç duyması, iyi bir hayvansal protein kaynağı ve kırmızı etten daha ucuz olması gibi nedenlerden dolayı broiler üretimi kanatlı üretimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada üreticilerin broiler üretim memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini Mersin ili Tarsus ilçesinde toplam 87 üretici ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırmada üretici memnuniyetini etkileyen faktörlerin analizinde probit regresyon kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre üreticilerin yaşı ortalama 45.39, deneyimi 20.36 ve eğitim düzeyi 6.16 yıl olarak hesaplanmıştır. Probit regresyon sonuçlarına göre; üretici yaşı, tecrübe ve üretici gelirinin memnuniyet üzerinde pozitif etkisinin olduğu saptanmıştır. Aile birey sayısı, broiler cinsi, tedarikçi firmaya uzaklık ve ölüm oranının üretici memnuniyeti üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Due to the reasons such as the duration of production is very short, needs less labor, cheaper than red meat and a good source of protein in terms of nutritional value, broiler production is very important in poultry sector. In this study it is aimed to determine the factors that affecting producers’ satisfaction from broiler production. The main material of this study was collected from 87 broiler producers by face to face survey in Tarsus district of Mersin. Probit regression model was used to determine the factors affecting producers’ satisfaction. According to the results, it is found that the mean of producers’ age is 45.39, producers’ experience is 20.36 and education level is 6.16 years.  According to the probit regression results it is determined that producers’ age, experience and income has a positive effect on producers’ satisfaction. The number of individuals in family, type of chicken, distance of farm and chicken mortality rate has negative effect on producers’ satisfaction.

 • Abdurofi, I., Ismail M.M, Kamal, H.A.W., Gabdo, BH. 2017. Economic analysis of broiler production in Peninsular Malaysia. International Food Research Journal, 24 (2): 761-766.
 • Areerat, T., Hiroshi, K., Kamol, N., Kohen Y. 2012. Contract broiler farming. American Journal of Economics and Business Administration, 4 (3): 166-171.
 • Arı, A. ve Önder, H. 2013. Farklı veri yapılarında kullanılabilecek regresyon yöntemleri. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 28 (3): 168-174.
 • Cebeci, İ. 2012. Krizleri incelemede kullanılan nitel tercih modelleri: Türkiye için bir probit model uygulaması: (1988-2009). İstanbul İktisat Dergisi, 62 (1): 127-146.
 • Çiçek, H. ve Tandoğan, M. 2007. Türkiye’de piliç eti fiyatları ve etkili faktörler. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7 (1): 52-57.
 • Çobanoğlu, F., Konak, K. ve Bozkurt, M. 2003. Türkiye etlik piliç sektörünün mevcut durumu ve dünya genelindeki gelişmeler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (2): 127-133.
 • Cobanoglu, F., Kucukyilmaz, K., Cinar, M., Bozkurt, M., Catli, A.U., Bintas, E. 2014. Comparing the profitability of organic and conventional broiler production. Brazilian Journal of Poultry Science, 16 (1): 89-96.
 • Ertürk, Y.E., 2001. Ankara İli Kızılcahamam İlçesinde Köy-Tür’e bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Broiler İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Gençer, Ö. 2016. Alkol-Tütün Kullanımını Etkileyen Değişkenlerin Bivariate Probit Regresyon ile Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Erzurum.
 • FAO, 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistical Data Base. (http://www.fao.org/faostat/en/#home, Erişim tarihi: 22.01.2018).
 • İnci, H., Karakaya, E., Şengül, T. ve Söğüt, B. 2014. Bingöl ilinde kanatlı eti tüketiminin yapısı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (1): 17-24.
 • Karakaya, E., İnci, H. 2014. Bingöl ili merkez ilçesi hane halkının kanatlı eti tüketim tercihleri. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 28 (1): 53-64.
 • Kwadzo, G.T.M., Dadzie, F., Osei-Asare, Y.B., Kuwornu J.K. 2013. Consumer preference for broiler meat in Ghana: a conjoint analysis approach. International Journal of Marketing Studies, 5 (2):66-73.
 • Kumar, S., Panikrahy, S.R. 2016. Farmers’ perspective towards existing poultry contract farming model in Anand district of Gujarat. Economic Affairs, 61 (4): 741-746.
 • Maikasuwa, M.A., Jabo M.S.M. 2011. Profitability of backyard poultry farming in Sokoto Metropolis, Sokoto State, North-West, Nigeria. Nigerian Journal of Basic and Applied Science, 19 (1): 111-115.
 • Mohannaj, R. ve Mahivannan, L. 2012. Study on satisfaction level and problems faced by poultry farm owners’ with special reference To Namakkal District, Tamilnadu. IJMIE, 2 (3): 1-34.
 • Muldano, M., Thieme, O. 2009. Consumer Preferences for Poultry Products in Indonesia. GCP/RAS/228/GER. Working Paper No. 12. Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall, New Jersey.
 • Ngozi, M.M., Chinonso, E.N. 2013. Economic analysis of broiler production (A case study of Orumba South L.G.A of Anambra State, Nigeria). American-Eurasian Journal of Agronomy, 6 (2): 25-31.
 • Rajendran, K., Mohan, B., Viswanathan, K., Edwin, S.C. 2008. A Study on cost of production of broiler at Market Age at Palladam Area Tamilnadu. Journal of Veterinary & Animal Sciences, 4 (2): 69-70.
 • Singh, V.P., Sharma, V.K., Sidhu, M.S., Kingra, H.S. 2010. Broiler production In Punjab-An economic analysis. Agricultural Economics Research Review, 23: 315-324.
 • Tandoğan, M., 2014. Balıkesir, Bolu ve Sakarya İllerinde Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Ekonomik ve Ekonometrik Analizi. Doktora Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Yeni, A. 2012. Türkiye Broyler Sektöründe Üretim Kümeslerinin Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Analizi: Doğu Marmara Bölgesi Örneği. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
 • Zatter, O.M.M., Abou-Amwou, F.F., EL-Wardani, M.A. 2011. Productivity and economic efficiency of broiler chickens municipal enhanced (Saso) (Case Study of Gharbia Governorate). Egyptian Poultry Science, 31 (2): 579-612.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Emine İKİKAT TÜMER

Yazar: Hasan Burak AĞIR (Sorumlu Yazar)

Yazar: Deniz GÜRLER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans471339, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {545 - 550}, doi = {10.30910/turkjans.471339}, title = {Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {İKİKAT TÜMER, Emine and AĞIR, Hasan Burak and GÜRLER, Deniz} }
APA İKİKAT TÜMER, E , AĞIR, H , GÜRLER, D . (2018). Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 5 (4) , 545-550 . DOI: 10.30910/turkjans.471339
MLA İKİKAT TÜMER, E , AĞIR, H , GÜRLER, D . "Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 545-550 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/39809/471339>
Chicago İKİKAT TÜMER, E , AĞIR, H , GÜRLER, D . "Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 545-550
RIS TY - JOUR T1 - Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler AU - Emine İKİKAT TÜMER , Hasan Burak AĞIR , Deniz GÜRLER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.471339 DO - 10.30910/turkjans.471339 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 545 EP - 550 VL - 5 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.471339 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.471339 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler %A Emine İKİKAT TÜMER , Hasan Burak AĞIR , Deniz GÜRLER %T Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.471339 %U 10.30910/turkjans.471339
ISNAD İKİKAT TÜMER, Emine , AĞIR, Hasan Burak , GÜRLER, Deniz . "Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 4 (Ekim 2018): 545-550 . https://doi.org/10.30910/turkjans.471339
AMA İKİKAT TÜMER E , AĞIR H , GÜRLER D . Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. TTDBD. 2018; 5(4): 545-550.
Vancouver İKİKAT TÜMER E , AĞIR H , GÜRLER D . Broiler Üretiminde Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2018; 5(4): 550-545.