Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 4, Sayfalar 676 - 684 2018-10-18

Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri
The Effects of Dosages of Solid and Liquid Earthworm Fertilizers on Plant Growth of Daffodil (Narcissus cv. 'Royal Connection')

Ferhat BADEMKIRAN [1] , Arzu ÇIĞ [2] , Nalan TÜRKOĞLU [3]


Bu çalışma Siirt ekolojik koşullarında, Narcissus cv. 'Royal Connection' bitkisinin gelişimi üzerine katı ve sıvı solucan gübre dozlarının etkilerini incelemek amacıyla 2016-2017 yıllarında Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait araştırma ve uygulama bahçesinde yürütülmüştür. Her bir soğana katı gübre dozu olarak 25, 50 ve 100 g (K1, K2 ve K3); sıvı gübre dozu olarak ise % 0.5; 1 ve 2 (S1, S2 ve S3) oranları uygulanmıştır. Araştırmada tam çiçeğe gelme ve hasada gelme zamanını belirten morfolojik gözlemler alınırken; yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, bitki boyu, çiçek boyu, çiçek çapı,  çiçek sayısı ve sap kalınlığını belirten morfolojik ölçümler yapılmıştır.  En yüksek bitki boyu ve yaprak uzunluğu sırası ile 343.40 mm (p<0.01) ile S3 ve 238.28 mm (p<0.01) ile S2 uygulamalarında belirlenirken; en yüksek sap kalınlığı ise 8.69 mm (p<0.01) ile S1 uygulamalarında elde edilmiştir. Çalışmanın sonunda, nergis bitkisinden alınabilecek en yüksek performansın sıvı solucan gübresi ile olan uygulamalardan alınabileceği görüşü ortaya çıkmıştır.

This study was carried out in the research and application orchard of Siirt University Faculty of Agriculture in 2016-2017 years in order to examine the growth of Narcissus cv. 'Royal Connection' plant with solid and liquid earthworm fertilizer dosages under Siirt ecological conditions. Solid fertilizer was applicated with 25, 50 and 100 g (K1, K2 and K3); liquid fertilizer was applicated with 0.5; 1 and 2 % (S1, S2 and S3) dosages on each bulbs. In the study while phenological observations such as the full flowering and harvest time were taken; morphological measurements such as number of leaves, leaf length, leaf width, plant height, flower height, flower diameter, number of flowers and stem thickness were made. The highest plant height and leaf length were determined as 343.40 mm (p<0.01) in S3 and 238.28 mm (p<0.01) in S2 application, respectively while the highest stalk thickness as 8.69 mm (p<0.01) were obtained in the S1 applications. At the end of the study, it was found that the highest performance that can be obtained from the daffodil plant can be taken from applications with liquid earthworm fertilizer.

 • Alp, Ş., Aşur, F. 2006. Geofitlerin peyzaj planlama çalışmalarındaki önemi ve genel kullanım esasları. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım, İzmir.
 • Alp, Ş., Zeybekoğlu, E., Salman, A., Özzambak, E. 2017. Ülkemizin doğal ve doğallaşmış nergis türleri ve karşılaştığı sorunlar. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2): 304-308.
 • Anonim, 2017. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü.
 • Anonim, 2018. https://www.ekosol.net/wp-content/uploads/EkosolFarm-Flyer_Brosur-2018.pdf ( Erişim tarihi: 04.08.2018).
 • Arancon, NQ., Edwards, CA. 2005. Effects of vermicomposts on plant growth, International Symposium Workshop on Vermitechnology. 16-18 October, Philippines.
 • Aracnon, NQ., Edward, CA., Bierman, P., Welch, C., Metzger, JD. 2004. The influence of vermicompost applications to strawberries: Part 1. Effects on growth and yield. Bioresour. Technol, 93(2): 145-153.
 • Atasoy, N., 2002. Hasbahçe Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek. Aygaz Yayınları, İstanbul, 365.
 • Atiyeh, RM., Subler, S., Edwards, CA., Bachman, G., Metzger, JD., Shuster, W. 2000. Effects of vermicomposts and composts on plant growth in horticultural container media and soil, Pedo Biologia, 44(5): 579-590.
 • Chamani, E., Joyce, DC., Reihanytabar, A., 2008.Vermicompost effects on the growth and flowering of Petunia hybrida ‘Dream Neon Rose’. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 3(3): 506-512.
 • Düzgünes, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme Metotları, Yayın No: 1021, Ders Kitabı: 295, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 381.
 • Edwards, CA., Burrows, I. 1988. The Potential of Earthworm Composts as Plant Growth Media. pp. 211-220 In: Edwards, C.A. and Neuhauser, E.F., Eds., Earthworms in Waste and Environmental Management, SPB Academic Publishing, The Hague, pp. 211-219.
 • Gajalakshmi, S., Abbasi, SA. 2002. Effect of the application of water hyacinth compost/vermicompost on the growth and flowering of Crossandra undulaefolia, and on several vegetables. Bioresour. Technol, 85(2): 197-199.
 • Hidlago PR, Matta, FB., Harkess, RL. 2006. Physical and chemical properties of substrates containing earthworm castings and effects on marigold growth. Hortscience. 41(6): 1474-1476.
 • Kazaz, S., Erken, K., Karagüzel, Ö., Alp, Ş., Öztürk, M., Kaya, AS., Gülbağ, F., Temel, M., Erken, S., Saraç, YE., Elinç, Z., Salman, A., Hocagil, M. 2015. Süs bitkileri üretiminde değişimler ve yeni arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı-1, 12-16 Ocak, Ankara, s. 645-672.
 • Kebeli, F., Çelikel, FG. 2013. Doğal ve kültür çeşidi nergis soğanında dikim zamanının çiçek kalitesi ve çiçeklenme süresi üzerine etkileri. V. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 06-09 Mayıs, Yalova, s. 823-829.
 • Lazcano, C., Dominguez, J. 2010. Effects of vermicompost as a potting amendment of two commercially-grown ornamental plant species. Spanish Journal of Agricultural Research, 8(4): 1260-1270.
 • Manubha, PB. 2017. Influence of different Potting Media on Growth and Flowering of Pot Chrysanthemum var. ajina purple. Master thesis. Navsari Agricultural University, Navsari-Gujarat State.
 • Pala, F. 2006. Ekonomik Öneme Sahip Bazı Soğanlı Bitkilerin Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Kültür Olanakları, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Pritam, S., Garg, VK., Kaushik, CP. 2010. Growth and yield response of marigold to potting media containing vermicompost produced from different wastes. Environmentalist, 30: 123-130.
 • Sardoei, AS. 2014. Vermicompost effects on the growth and flowering of marigold (Calendula officinalis). European Journal of Experimental Biology, 4(1): 651-655.
 • Türkmen, C., Temel, E., Çatal, G., Sinecen, M., Mısırlıoğlu, M. 2013. Bazı atık ve toprak düzenleyicilerin toprakta solucan davranışlarına etkisi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1): 79-86.
 • Ülker, G., Sökmen, D., Ellialtıoğlu, Ş. 2010. Ankara koşullarında nergis (Narcissus pseudonarcissus) soğanlarının dikim zamanının çiçek oluşumu üzerine etkisi. 4. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim, Erdemli-Mersin, s. 395-404.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ferhat BADEMKIRAN

Yazar: Arzu ÇIĞ

Yazar: Nalan TÜRKOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans471511, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {676 - 684}, doi = {10.30910/turkjans.471511}, title = {Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri}, key = {cite}, author = {BADEMKIRAN, Ferhat and ÇIĞ, Arzu and TÜRKOĞLU, Nalan} }
APA BADEMKIRAN, F , ÇIĞ, A , TÜRKOĞLU, N . (2018). Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 5 (4) , 676-684 . DOI: 10.30910/turkjans.471511
MLA BADEMKIRAN, F , ÇIĞ, A , TÜRKOĞLU, N . "Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 676-684 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/39809/471511>
Chicago BADEMKIRAN, F , ÇIĞ, A , TÜRKOĞLU, N . "Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 676-684
RIS TY - JOUR T1 - Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri AU - Ferhat BADEMKIRAN , Arzu ÇIĞ , Nalan TÜRKOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.471511 DO - 10.30910/turkjans.471511 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 676 EP - 684 VL - 5 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.471511 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.471511 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri %A Ferhat BADEMKIRAN , Arzu ÇIĞ , Nalan TÜRKOĞLU %T Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.471511 %U 10.30910/turkjans.471511
ISNAD BADEMKIRAN, Ferhat , ÇIĞ, Arzu , TÜRKOĞLU, Nalan . "Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 4 (Ekim 2018): 676-684 . https://doi.org/10.30910/turkjans.471511
AMA BADEMKIRAN F , ÇIĞ A , TÜRKOĞLU N . Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri. TTDBD. 2018; 5(4): 676-684.
Vancouver BADEMKIRAN F , ÇIĞ A , TÜRKOĞLU N . Nergis (Narcissus cv. 'Royal Connection') Bitkisinin Gelişimi Üzerine Katı ve Sıvı Solucan Gübresi Dozlarının Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2018; 5(4): 684-676.