Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2, 332 - 342, 22.04.2019
https://doi.org/10.30910/turkjans.557129

Öz

Sulama programlanması ve bitki su tüketimi tahmini su stresinin değerlendirilmesinde ve su kaynaklarının etkin yönetilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bitki su tüketimi hesaplamalarında toprak özellikleri, iklim parametreleri ve bitki özellikleri kullanılarak hesaplanabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde bu işlemleri bilgisayar modelleri kullanarak hızlı ve doğru hesaplamalar yapılabilmektedir. FAO tarafından geliştirilen (Penman Monteith yöntemi) CROPWAT yazılımı kullanılarak bitki su tüketimi ve sulama yönetimi teorik veriler verilmiş ve Tarsus koşullarında 2013 ve 2014 yılları için patlıcan bitkisine ilişkin günlük ETc hesaplamaları yapılmış, en uygun koşullar ve kısıntılı sulama koşulları için sulama programları hazırlanarak verim kaybı tahminleri gerçekleştirilmiştir. Program çıktıları 2013 ve 2014 yıllarında Tarsus koşullarında patlıcan bitkisinde yürütülen bir arazi denemesinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Arazi çalışması ile CROPWAT programı 2013 yılı için 3 ve 6 gün sulama aralığında sulama suyu miktarları karşılaştırıldığında sırasıyla 496, 446 ve 432, 394 mm elde edilmiştir. 2014 yılı karşılaştırıldığında ise 3 ve 6 gün sulama aralığında sulama suyu miktarları sırasıyla 444, 396 ve 428, 379 mm elde edilmiştir. Sonuçlara göre CROPWAT programı kullanılarak Tarsus bölgesinde patlıcan bitki su tüketimi ve sulama yönetimi teorik olarak elde edilen sonuçlarla uyum içerisinde olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper 56. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Anonim, 2017. Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimleri. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. ISBN:978-605-9175-3-7, 74 s.
 • Balçın, M., Güleç, H. 1997. IRSIS ve CROPWAT paket programından elde edilen sulama programlarının tarla sartlarında elde edilen sulama programları ile karşılaştırılması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Kirazlıyayla- Bursa.
 • Bozkurt Çolak, Y., Yazar, A., Sesveren, S., Colak, I. 2017. Evaluation of yield and leaf water potential (LWP) for eggplant under varying irrigation regimes using surface and subsurface drip systems. Scientia Horticulturae, 219: 10-21.
 • Burman, R.D., Nixon, P.R., Wright, J.L., Pruitt, W.O. 1983. Water Requirements Design and Operation of Farm Irrigation Systems. 829 p.
 • Çakmak, B., Kendirli, B. 2001. Gediz Havzası’nda Zeytinin Sulanması ve Ekonomik Yönü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
 • Cai, J., Liu, Y., Lei, T., Pereira, L.S. 2007. Estimating reference evapotranspiration with the FAO Penman-Monteith equation using Daily weather forecast messages. Agr.Forest Meteorol., 145: 22-35.
 • ÇŞB, 2011. Türkiye Çevre Durum Raporu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011, Ankara.
 • Dong, Q. 2018. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 394 022037, pp.1-6.
 • Doorenbos, J., Pruitt, W.O. 1977. Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, No: 24.
 • Güngör, Y., Yıldırım, O. 1989. Tarla Sulama Sistemleri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları, No: 155, 371 s., Ankara.
 • Gürgülü, H. , Ul, M.A. 2009. Manisa ve İzmir’e ait referans bitki su tüketimi değerlerinden yararlanarak bağ için maksimum bitki su tüketiminin hesaplanması. 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009, Poster Bildiri, s. 78, Salihli-Manisa.
 • İstanbulluoğlu, A., Şişman, C.B. 2004. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım arazilerinin sulama zamanının model yaklaşımı ile planlanması. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1): 35-41.
 • Jensen, M.E. 1974. Consumptive Use of Water and Irrigation Water Requirements. ASCE, New York, USA, 215 p. Kitabı: 493.
 • Kodal, S., Yıldırım, E., Dağdelen, N. 1993. Tarımsal Kuraklık ve Sulama İhtiyacı. Kuraklık ve Sulama Sempozyumu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 27 Nisan 1993, Yayın No: 172, Ankara.
 • López-Urreaa, R., Montoroa, A., Ma˜nasa, F., López-Fustera, P., Fereres, E. 2012 Evapotranspiration and crop coefficients from lysimeter measurements of mature ‘Tempranillo’ wine grapes. Agric. Water Manage., 112: 13-20.
 • Memon, A.V., Jamsa, S., 2018. Crop water requirement and irrigation scheduling of soybean and tomato crop using CROPWAT 8.0. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) e-ISSN: 2395-0056, 5(9): 669-671.
 • Orta, A.H., Yüksel, A.N., Erdem, T. 2000. Tekirdağ Koşullarında farklı sulama yöntemlerinin elma ağaçlarının su tüketimine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(3): 109-115.

Using CROPWAT Program for Irrigation Scheduling of Eggplant in Tarsus Region

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2, 332 - 342, 22.04.2019
https://doi.org/10.30910/turkjans.557129

Öz

Irrigation programming and evapotranspiration of importance in estimating water stress and efficient management of water resources.  These calculations include complex processes based on data related to climate, soil, crop and water resources. These operations can be done quickly and accurately by using computer models in the world and our country. Our used CROPWAT software developed by FAO (Penman Monteith method), the theoretical data of evapotranspiration and irrigation management were given and daily ETc calculations for eggplant plant were made in Tarsus conditions in 2013 and 2014, and irrigation programs were prepared for optimum conditions and short irrigation conditions. The outcomes of the program were compared with the results obtained from a field trial conducted in Tarsus conditions in 2013 and 2014 in eggplant. When the irrigation water requirements of the CROPWAT program were compared with the field of irrigation water requirements in 3 and 6 days, it was found that the values of 496, 446 and 432, 394 mm respectively in 2013. When the irrigation water requirements of the CROPWAT program were compared with the field of irrigation water requirements in 3 and 6 days, it was found that the values of 444, 396 and 428, 379 mm respectively in 2014. According to the results, CROPWAT program is in harmony with the results obtained from evapotranspiration and irrigation management.

Kaynakça

 • Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper 56. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Anonim, 2017. Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimleri. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. ISBN:978-605-9175-3-7, 74 s.
 • Balçın, M., Güleç, H. 1997. IRSIS ve CROPWAT paket programından elde edilen sulama programlarının tarla sartlarında elde edilen sulama programları ile karşılaştırılması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Kirazlıyayla- Bursa.
 • Bozkurt Çolak, Y., Yazar, A., Sesveren, S., Colak, I. 2017. Evaluation of yield and leaf water potential (LWP) for eggplant under varying irrigation regimes using surface and subsurface drip systems. Scientia Horticulturae, 219: 10-21.
 • Burman, R.D., Nixon, P.R., Wright, J.L., Pruitt, W.O. 1983. Water Requirements Design and Operation of Farm Irrigation Systems. 829 p.
 • Çakmak, B., Kendirli, B. 2001. Gediz Havzası’nda Zeytinin Sulanması ve Ekonomik Yönü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
 • Cai, J., Liu, Y., Lei, T., Pereira, L.S. 2007. Estimating reference evapotranspiration with the FAO Penman-Monteith equation using Daily weather forecast messages. Agr.Forest Meteorol., 145: 22-35.
 • ÇŞB, 2011. Türkiye Çevre Durum Raporu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011, Ankara.
 • Dong, Q. 2018. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 394 022037, pp.1-6.
 • Doorenbos, J., Pruitt, W.O. 1977. Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, No: 24.
 • Güngör, Y., Yıldırım, O. 1989. Tarla Sulama Sistemleri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları, No: 155, 371 s., Ankara.
 • Gürgülü, H. , Ul, M.A. 2009. Manisa ve İzmir’e ait referans bitki su tüketimi değerlerinden yararlanarak bağ için maksimum bitki su tüketiminin hesaplanması. 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009, Poster Bildiri, s. 78, Salihli-Manisa.
 • İstanbulluoğlu, A., Şişman, C.B. 2004. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım arazilerinin sulama zamanının model yaklaşımı ile planlanması. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1): 35-41.
 • Jensen, M.E. 1974. Consumptive Use of Water and Irrigation Water Requirements. ASCE, New York, USA, 215 p. Kitabı: 493.
 • Kodal, S., Yıldırım, E., Dağdelen, N. 1993. Tarımsal Kuraklık ve Sulama İhtiyacı. Kuraklık ve Sulama Sempozyumu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 27 Nisan 1993, Yayın No: 172, Ankara.
 • López-Urreaa, R., Montoroa, A., Ma˜nasa, F., López-Fustera, P., Fereres, E. 2012 Evapotranspiration and crop coefficients from lysimeter measurements of mature ‘Tempranillo’ wine grapes. Agric. Water Manage., 112: 13-20.
 • Memon, A.V., Jamsa, S., 2018. Crop water requirement and irrigation scheduling of soybean and tomato crop using CROPWAT 8.0. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) e-ISSN: 2395-0056, 5(9): 669-671.
 • Orta, A.H., Yüksel, A.N., Erdem, T. 2000. Tekirdağ Koşullarında farklı sulama yöntemlerinin elma ağaçlarının su tüketimine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(3): 109-115.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sinan KARTAL Bu kişi benim


Yeşim BOZKURT ÇOLAK Bu kişi benim


Engin GÖNEN Bu kişi benim


Mete ÖZFİDANER
0000-0002-8453-8136

Yayımlanma Tarihi 22 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans557129, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {332 - 342}, doi = {10.30910/turkjans.557129}, title = {Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması}, key = {cite}, author = {Kartal, Sinan and Bozkurt Çolak, Yeşim and Gönen, Engin and Özfidaner, Mete} }
APA Kartal, S. , Bozkurt Çolak, Y. , Gönen, E. & Özfidaner, M. (2019). Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 332-342 . DOI: 10.30910/turkjans.557129
MLA Kartal, S. , Bozkurt Çolak, Y. , Gönen, E. , Özfidaner, M. "Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması" . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 332-342 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/44787/557129>
Chicago Kartal, S. , Bozkurt Çolak, Y. , Gönen, E. , Özfidaner, M. "Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 332-342
RIS TY - JOUR T1 - Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması AU - Sinan Kartal , Yeşim Bozkurt Çolak , Engin Gönen , Mete Özfidaner Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30910/turkjans.557129 DO - 10.30910/turkjans.557129 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 332 EP - 342 VL - 6 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.557129 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.557129 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması %A Sinan Kartal , Yeşim Bozkurt Çolak , Engin Gönen , Mete Özfidaner %T Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması %D 2019 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 6 %N 2 %R doi: 10.30910/turkjans.557129 %U 10.30910/turkjans.557129
ISNAD Kartal, Sinan , Bozkurt Çolak, Yeşim , Gönen, Engin , Özfidaner, Mete . "Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 / 2 (Nisan 2019): 332-342 . https://doi.org/10.30910/turkjans.557129
AMA Kartal S. , Bozkurt Çolak Y. , Gönen E. , Özfidaner M. Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması. TTDBD. 2019; 6(2): 332-342.
Vancouver Kartal S. , Bozkurt Çolak Y. , Gönen E. , Özfidaner M. Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2019; 6(2): 332-342.
IEEE S. Kartal , Y. Bozkurt Çolak , E. Gönen ve M. Özfidaner , "Tarsus Bölgesinde Patlıcan Bitkisinin Sulama Programının CROPWAT 8.0 Programı Kullanarak Oluşturulması", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 332-342, Nis. 2019, doi:10.30910/turkjans.557129