Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 1072 - 1077 2020-10-20

Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi

Özkan TAVŞAN [1] , Alper DARDENİZ [2] , Esra ŞAHİN [3]


Bu araştırma, Denizli ilinin Honaz ilçesindeki 41B Amerikan asma anacı üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi bağlarında, 2018 yılında yürütülmüştür. Araştırmada, Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı GA3 uygulamalarının (kontrol, 15–60 ppm GA3, 20–80 ppm GA3, 80–100 ppm GA3 + 20 ppm Forchlorfenuron) üzüm verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde yapılan farklı uygulamalar, kontrole kıyasla üzüm verim ve kalitesinde önemli artışlara neden olmuştur. Ortalama verim (49.32 kg/omca), salkım eni (9.59 cm), salkım boyu (31.97 cm), salkım ağırlığı (1804.3 g/salkım), salkım sıklığı (8.57), tane eni (15.79 mm), tane boyu (22.71 mm) ve tane ağırlığı (3.50 g) parametrelerinde en yüksek değerler, üçüncü uygulama olarak belirlenen 80–100 ppm GA3+20 ppm Forchlorfenuron uygulamasından elde edilmiştir.
This research was carried out using vineyards of Sultani Cekirdeksiz grape variety grafted on 41B American grapevine rootstock in Honaz district of Denizli province in 2018. This aim of this research was to determine the effects of different GA3 applications (control, 15–60 ppm GA3, 20–80 ppm GA3, 80–100 ppm GA3 + 20 ppm Forchlorfenuron) on grape yield and quality in Sultani Cekirdeksiz grape variety. According to the findings of the research, the applications in Sultani Cekirdeksiz grape variety were caused significant increases in grape yield and quality compared to control. The highest values of average yield (49.32 kg/vinestock), cluster width (9.59 cm), cluster length (31.97 cm), cluster weight (1804.3 g/cluster), cluster compactness (8.57), berry width (15.79 mm), berry length (22.71 mm) and berry weight (3.50 g) parameters were obtained from 80–100 ppm GA3+20 ppm Forchlorfenuron application which was determined as the third application.
 • Ağaoğlu, Y.S., 1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Cilt I Asma Biyolojisi). Kavaklıdere Eğitim Yayınları No: 1. 205 s. Ankara.
 • Ateş, F., Karabat, S., 2006. Sofralık üzüm üretiminde yaşanan sorunlar ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde kaliteyi arttırmaya yönelik uygulamalar. 967–975. Buldan Sempozyumu. 23–24 Kasım, Buldan/Denizli.
 • Butler, M.D., Rush, R.E., 1994. Gibberellic Acid on sizing of Thompson Seedless table grapes in southwest Arizona. Hortscience 29. 546 p.
 • Çelik, S., 1982. Bitkisel hormonların bağcılıkta kullanılması. Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü. Bağcılık Semineri. Yalova.
 • Duru, R., Gelegen, K., 1975. Standart Üzüm Çeşitleri. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları. D–163. Ankara.
 • Eriş, A., 1998. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, No: 11. IV. Baskı, Bursa. 152 s.
 • FAO, 2019. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao. org/faostat/en/data. (Erişim tarihi: 24 Mart 2019).
 • Ilgın, C., Ateş, F., Karabat, S., Yıldız, S., Yağcı, S., 2005. Sultani Çekirdeksiz üzüm tiplerinde bazı uygulamaların sofralık üzüm kalitesi üzerine etkileri. VI. Bağcılık Sempozyumu. 179–185. Tekirdağ.
 • Karagözoğlu, E., Köylü, M.E., Özel, T., 1981. Gibberellik Asit uygulanmış çekirdeksiz üzümlerden elde edilen kuru üzümlerin bazı kalite özellikleri üzerinde araştırmalar. Proje Sonuç Raporu. Manisa.
 • Kısmalı, İ., 1979a. Çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde meyve kalitesini arttırmak amacıyla Gibberellik Asit uygulamaları. Bitki. 6 (1): 34–37.
 • Kısmalı, İ., 1979b. Üzümlerde meyve kalitesini arttırıcı teknik önlemler. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi. 16 (3): 149–163.
 • Öztürk, A., 1991. Yuvarlak Çekirdeksiz üzümde GA3 ve kimi yaprak gübrelerinin yaprak besin maddeleri, ürün ve kalite üzerindeki etkileri. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 83 s. İzmir.
 • Taiz, L., Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri (Çeviri Editörü: Prof. Dr. İsmail Türkan). Palme Yayıncılık. 690 s. Ankara.
 • TÜİK, 2019. Bitkisel üretim verileri. http://www.tuik.gov.tr/. (Erişim tarihi: 25 Mart 2019).
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Özkan TAVŞAN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3480-6620
Yazar: Alper DARDENİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3850-3407
Yazar: Esra ŞAHİN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans668140, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {1072 - 1077}, doi = {10.30910/turkjans.668140}, title = {Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tavşan, Özkan and Dardeni̇z, Alper and Şahi̇n, Esra} }
APA Tavşan, Ö , Dardeni̇z, A , Şahi̇n, E . (2020). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 7 (4) , 1072-1077 . DOI: 10.30910/turkjans.668140
MLA Tavşan, Ö , Dardeni̇z, A , Şahi̇n, E . "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi" . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 1072-1077 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/57567/668140>
Chicago Tavşan, Ö , Dardeni̇z, A , Şahi̇n, E . "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 1072-1077
RIS TY - JOUR T1 - Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi AU - Özkan Tavşan , Alper Dardeni̇z , Esra Şahi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30910/turkjans.668140 DO - 10.30910/turkjans.668140 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1072 EP - 1077 VL - 7 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.668140 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.668140 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi %A Özkan Tavşan , Alper Dardeni̇z , Esra Şahi̇n %T Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi %D 2020 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 7 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.668140 %U 10.30910/turkjans.668140
ISNAD Tavşan, Özkan , Dardeni̇z, Alper , Şahi̇n, Esra . "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 / 4 (Ekim 2020): 1072-1077 . https://doi.org/10.30910/turkjans.668140
AMA Tavşan Ö , Dardeni̇z A , Şahi̇n E . Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi. TTDBD. 2020; 7(4): 1072-1077.
Vancouver Tavşan Ö , Dardeni̇z A , Şahi̇n E . Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2020; 7(4): 1072-1077.
IEEE Ö. Tavşan , A. Dardeni̇z ve E. Şahi̇n , "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı GA3 Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, c. 7, sayı. 4, ss. 1072-1077, Eki. 2020, doi:10.30910/turkjans.668140