Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 130 - 143 2021-01-23

Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar

Yildiz SOKAT [1]


Oregano is one of the important export products of medicinal and aromatic plants. Oregano, which is mostly consumed as a spice, is used in many areas. Intensive production is carried out in the Aegean Region, especially in Denizli. In the study carried out in the production areas of the Denizli oregano (Origanum onites L.) in the province of Denizli; determination of weed species, frequencies and densities in the Denizli oregano production areas, and how to controlling them were investigated. Surveys, in 2013, were conducted in 770 decares of land, 68 fields which are randomly chosen. ¼ m2 frames were used according to the field’s size in weed counts to count the occurrences of weeds based on their species. From the data obtained, the weed density and the frequency of incidence in the m2 were determined. Controlling works were carried out in Gözler, Denizli, in 2014 and 2015. In the experiment; mechanical (hand and tractor hoe), physical (mulching), chemical (herbicide with pendimethalin active substance) and alternative (olive waste, cabbage waste) methods of controlling were investigated. As a result of surveys, 31 different weed species belonging to 127 families were determined. It was observed that two of these species were endemic (Alyssum fluvescens var. stellatocarpum and Iberia carica), two of them were parasitic (Cuscuta campestris Yuncker and Orabanche gracilis SM.), fourteen of them were narrow-leaved, others were broad-leaved weed species. It is also observed that the intensive spicy is Convolvulus arvensis L. (2.74 plant/m2) among broad-leaf weeds. Respectively it is followed by Tragopogon dubius Scop. (0.87 plant/m2), Chondrilla juncea L. (0.60 plant/m2). On the other hand, the intensive spicy among narrow-leaved weeds is Bromus tectorum L. (1.02 plant/m2), and it is followed by the Poa annua L.(0.83 plant/m2). In addition, number of weeds in efficacy (%) values best results in mulch applications and they are followed pendimethalin, by hand hoe, olive prina, cabbage waste, applications. On the other side, dry weight in efficiency (%) values best results in hand hoe and pendimethalin applications and other applications results in different groups were determined.
Tıbbi ve aromatik bitkilerden olan kekik, önemli ihraç ürünlerinden biridir. Daha çok baharat olarak tüketilen kekik pek çok alanda kullanılmaktadır. Ege Bölgesinde özellikle Denizli İlinde yoğun üretim yapılmaktadır. Denizli İli İzmir kekiği (Origanum onites L.) tarlalarında yürütülen çalışmada; söz konusu alanlarda bulunan yabancı ot türleri tespit edilmiş, yoğunlukları ve rastlanma sıklıkları belirlenmiş, yabancı otlarla mücadele olanakları araştırılmıştır. Surveyler; 2013 yılında, tesadüfü olarak seçilen 68 tarlada 770 dekar alanda gerçekleştirilmiştir. Yabancı ot sayımlarında tarla büyüklüğüne göre, 1/4 m2’lik çerçeveler atılarak yabancı otların tür bazında sayımları yapılmıştır. Elde edilen verilerden m2’deki yabancı ot yoğunluğu ve rastlanma sıklığı belirlenmiştir. Mücadele çalışmaları 2014 ve 2015 yıllarında, Denizli İli Gözler beldesinde yürütülmüştür. Denemelerde; mekanik (el ve traktör çapası), fiziksel (malçlama), kimyasal (pendimethalin aktif maddeli herbisit) ve alternatif (zeytin atığı, lahana atığı) mücadele yöntemleri araştırılmıştır. Surveyler sonucunda 31 familyaya ait 127 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Söz konusu türler içerisinde ikisinin endemik (Alyssum fluvescens var. stellatocarpum ve İberis carica), ikisinin parazit (Cuscuta campestris Yuncker, Orabanche gracilis SM.), on dördünün dar yapraklı, diğerlerinin geniş yapraklı yabancı ot türlerinden olduğu belirlenmiştir. Geniş yapraklı yabancı otlar içerisinde en yoğun Convolvulus arvensis L. (2.74 adet/m2) türü olduğu, bunu sırasıyla Tragopogon dubius Scop. (0.87 adet/m2) ve Chondrilla juncea L. (0.60 adet/m2) türlerinin takip ettiği; dar yapraklı yabancı otlarda ise en yoğun Bromus tectorum L. (1.02 adet/m2) türünün olduğu, bunu Poa annua L. (0.83 adet/m2)’nın takip ettiği belirlenmiştir. Mücadele çalışmalarında; yabancı ot sayısı etkinlik (%) değerlerinde en iyi sonucu malç uygulamalarının verdiği, bunu pendimethalin, el çapası, zeytin karasuyu ve lahana atığı uygulamalarının izlediği; kuru ağırlık etkinlik (%) değerlerinde ise el çapası ve pendimethalin uygulamalarının en iyi grubu oluşturduğu, diğer uygulamaların farklı gruplar içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir.
  • KAYNAKLAR
  • Anonim. 2010. Türkiye İstatistik Kurumu.Anonim. 2013. http://www.tzob.org.tr/.Anonim. 2016. http://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Haber/346/Tibbi-Aromatik-Bitkiler-Sektoru.Baytop, T. 1999. Türkiye’de bitkiler ile tedavi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Nobel Yayınları, İstanbul, 253-255.Bağdat, B. 2008. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, Tıbbi adaçayı ve Ülkemizde kekik adıyla bilinen türlerin yetiştirme teknikleri. Tarla bitkileri Merkez araştırma Enstitüsü, Özel sayı, Cilt 15 (1-2): 85 (19-28).Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı , O., Kızıl, S. ve Telci, İ. 2010.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Artırılması Olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, s. 437 - 456. Bora, T. ve Karaca İ. 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:167, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, 8 s.Davıs, P.H 1965,1966,1967,1970,1975,1978,1982,1984,1985,1988. Flora of Turkey, University of Edinburg, England.Fakılı, O. 2010. Türkiye’de kekik adı ile anılan bitkiler konusunda yapılan çalışmaların envanteri, Yüksek Lisan Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri. Fontana, E., Hoeberechts, J. and Nıcola, S. 2006. Effect of mulching on medicinal and aromatic plants in organic farm guest houses. Proceedings of the 1 th int. Symposium on the Labiatae: Advances in Production, Biotechnology and Utilisation, Sanremo-İtaly, s.405-410.Hartley, M. J. 1993. Herbicide tolerance and weed control in culinary herbs. Plant Protection Conference, New Zealand, s.35-39. Hornok, L., Foldesı, D. and Szasz, K. 1975. Trials on modernizing thyme (Thymus vulgaris) cultivation., Journal, 14: 47-64. Jaruzelskı, M. and Turowskı, W. 1976. The use of Kerb 50 WP and Kerb Mix B in weed control in herb plantations, Journal, 22: 291-300. Galambosı, B. and Szebenı-Galambosı, Z (1990). The use of black plastic mulch and ridges in the production of herbicide free herbs. Journal, 306: 353-356.Kucharskı, W. A. and Mordalskı, R 2005. Evaluation of the possibility of application of Goltix 700 SC during garden thyme (thymus vulgarıs l.) cultivation for raw material production. Journal Progress in Plant Protection, 45 (2): 828-830. Kwıatkowskı, C. and Kolodzıej, B. 2005. The effects of preceeding crop and protection method on canopy weed İnfestation and raw material quality of thyme (thymus vulgarıs L. Journal,60: 175-184. Kwıatkowskı, C. 2007. Weed ınfestation and yielding of garden thyme (thymus vulgarıs l.) in relation to protection method and forecrop. Journal, 47(3): 187-190. Kucharskı, W. A. and Mordalskı, R. 2005. Evaluation of the possibility of application of Goltix 700 SC during garden thyme (Thymus vulgarıs L.) cultivation for raw material production. Journal Progress in Plant Protection, 45 (2): 828-830. Kucharskı, W. A. and Mordalskı, R. 2007. The effects of preceeding crop and protection method on canopy weed İnfestation and raw material quality of thyme (Thymus vulgarıs L.). Journal, 60:175-184. Mıchaud, M. H., Gosselın A., Tremblay N., Benoıt D. L., Bélanger A., Desroches B (1993). Effect of a herbicide and two plant densities on the yield of medicinal plants grown in quebec (Canada), 1 st World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP), Maastricht-Netherlands, Pp: 311-318. Özgüven, M., Sekin, S., Gürbüz, B., Şekeroğlu, N., Ayanoğlu, F. Ve Erken, S. 2005. Tütün, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi ve ticareti. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara.Odum, E.P. 1971. Fundamentals of ecology.W.B, Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 574 p.Pank, F., Eichholz, E. and Ennet, D. 1982. Chemical weed control in medicinal plants. Journal, 37 (11): 795-797.Pank, F., Eıchholz, E. and Hauschıld, J. 1978. Chemical weed control in thyme (Thymus vulgaris), Journal, 33 (6): 369-371.Regev, Y., Kleıfeld, Y., Barguttı, A., Putıevsky, E. and Almon, H. 1982. Elective weed control in spices and aromatic plants of the labiatae family. Phytoparasitica, 10 (4): 274.Sarı, A.O. ve Oğuz, B. 2002. Kekik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın No: 108. 82 s.Uluğ, E., Kadioğlu, İ. ve Üremiş, İ. 1993. Türkiye’nin Yabancı Otları ve Bazı Özellikleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müd., Yayın No: 78, Adana.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6921-8639
Yazar: Yildiz SOKAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR BORNOVA ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans570925, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {130 - 143}, doi = {10.30910/turkjans.570925}, title = {Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar}, key = {cite}, author = {Sokat, Yildiz} }
APA Sokat, Y . (2021). Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 130-143 . DOI: 10.30910/turkjans.570925
MLA Sokat, Y . "Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar" . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 130-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/60017/570925>
Chicago Sokat, Y . "Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 130-143
RIS TY - JOUR T1 - Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar AU - Yildiz Sokat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30910/turkjans.570925 DO - 10.30910/turkjans.570925 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 143 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.570925 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.570925 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar %A Yildiz Sokat %T Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar %D 2021 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 8 %N 1 %R doi: 10.30910/turkjans.570925 %U 10.30910/turkjans.570925
ISNAD Sokat, Yildiz . "Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2021): 130-143 . https://doi.org/10.30910/turkjans.570925
AMA Sokat Y . Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar. TTDBD. 2021; 8(1): 130-143.
Vancouver Sokat Y . Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2021; 8(1): 130-143.
IEEE Y. Sokat , "Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 130-143, Oca. 2021, doi:10.30910/turkjans.570925