Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 116 - 129 2021-01-23

Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği

Celal DEMİRKOL [1] , Başak AYDIN [2]


In this study, the socio economic structure of the enterprises affiliated with organic red meat producers union in Ayvacık district of Çanakkale province was revealed and cattle activities were evaluated. Besides, the viewpoints of the producers to organic farming was evaluated. The data were obtained from total of 31 producers affiliated to the union in 2018. On the evaluation of the data, it was utilized from main descriptive statistics such as mean, standard deviation and percentages. The problems which the producers encountered in organic cattle breeding and the reasons of applying organic farming were determined and the relationships and the similarities between the variables were examined by multi-dimensional scaling analysis. Cattle breeding and organic cattle breeding experiences of the producers’ were found as 29.52 and 10.74 years, respectively and it was determined that the three services which the producers most utilized were determined as herd book, marketing and input (forage) supply, respectively. The most significant problem which the producers encountered during the production process was determined as finding market and low meat prices and inadequate promotion and advertisement activities followed this. According to multi-dimensional analysis results, it was determined that the most significant two problems which the producers encountered in organic cattle breeding were low and unsteady meat prices and inadequate promotion and advertisement activities and for this reason, these opinions had higher values than the others and had the similar effects in terms of the producers. It was concluded that the producers applied organic farming due to the reasons as it is less harmful to the environment, the producers have higher income by organic farming and it will be more important in the future.
Bu çalışmada, Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde bulunan organik kırmızı et üreticileri birliğine üye işletmelerin sosyo ekonomik yapısı ortaya konulmuş olup, besi sığırcılığı faaliyetleri değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca üreticilerin organik tarıma bakış açıları da değerlendirilmiştir. Veriler, 2018 yılında birliğe üye olan 31 üreticinin tamamından elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, yüzde hesapları gibi temel tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Üreticilerin organik besi sığırcılığında karşılaştıkları sorunlar ve organik tarım yapma nedenleri belirlenmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler ve benzerlikler çok boyutlu ölçekleme analizi ile incelenmiştir. Üreticilerin besicilik deneyimleri 29.52, organik yetiştiricilik deneyimleri ise 10.74 yıl olarak belirlenmiş olup, organik kırmızı et üreticileri birliğinden en çok yararlandığı üç hizmetin sırasıyla soy kütüğü, pazarlama ve girdi (yem) temini olduğu tespit edilmiştir. Besicilerin üretim aşamasında karşılaştıkları en önemli sorunun yüksek girdi fiyatları olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin pazarlama aşamasında karşılaştıkları en önemli sorunun pazar bulma olduğu, bunu sırasıyla düşük et fiyatlarının ve tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yetersizliğinin izlediği belirlenmiştir. Çok boyutlu ölçekleme analizi sonuçlarına göre, üreticilerin organik besi hayvancılığında karşılaştıkları en önemli iki sorunun düşük ve istikrarsız et fiyatları ve tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yetersizliği olduğu ve bundan dolayı bu yargıların birinci boyutta diğer yargılardan oldukça yüksek değer aldığı ve üreticiler açısından benzer özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin organik tarımı öncelikli olarak sırasıyla, çevreye daha az zararlı olması, organik tarımla üreticinin yüksek gelire sahip olması ve gelecekte daha önem kazanacak olmasından dolayı yaptıkları belirlenmiştir.
 • Alapala, S. ve Ünal, N. 2009. Sığır ve koyun yetiştiriciliğinde organik ve konvansiyonel üretimin bazı özellikler bakımından karşılaştırılması. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 49(1): 63-75.
 • Aygül, H. ve Özkütük, K. 2012. Malatya ili süt sığırcılığı ve sığır besiciliğinin yapısı. AVKAE Derg., 2: 7-11.
 • Aygün, G. ve Akbulak, C. 2017. Ardahan ili organik hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 53: 144-161.
 • Baş Hozman, S. ve Akçay H. 2016. Sivas ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye süt sığırcılığı işletmelerinin bazı teknik ve ekonomik özellikleri. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22(1): 57-65.
 • Bayram, B., Aksakal, V., Karaalp, M. ve Daş, H. 2013. Organik et ve süt sığırı yetiştiriciliği. Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi, 26-28 Haziran, Kelkit, s. 24-36.
 • Ceyhan, A., Aksakali V., Dellal, G., Koyuncu, M., Koşum, N. ve Taşkın, T. 2017. Türkiye’de organik koyun ve keçi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve gelişim stratejileri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(13): 1769-1780.
 • Ceyhan, V. 2020. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Çukur, F. ve Saner, G. 2005. Konvansiyonel ve ekolojik hayvancılık sistemlerinin sürdürülebilirliği ve Türkiye üzerine bir değerlendirme. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 39-44.
 • Demir, P. ve Aral, S. 2009. Kars ilinde faaliyet gösteren süt sığırcılık işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Vet Hekim Der Derg, 80(3): 17-22.
 • Demirkol, C. ve Azabağaoğlu, M.Ö. 2018. A comparison between Turkey and Eu countries about potential organic red meat production, New Knowledge Journal of Science, 7(2): 85-95.
 • Demiryürek, K. 2016. Organik Tarım ve Ekonomisi. T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. ISBN: 978-6059041-80-5.
 • Eren, E. 2006. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesinde Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Yapısı ve Sorunları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Ertek, N., Demir, N. ve Aksoy, A. 2016. Sığırcılık işletmelerinde kooperatif üyeliğini etkileyen faktörlerin analizi: TRA Bölgesi örneği. Alınteri Dergisi, 30(B): 38-45.
 • Karl-Ivar, K. 2002. Sustainability of organic meat production under Swedish conditions, Agriculture, Ecosystems and Environment, 88(1): 95–101.
 • Köse, K. 2006. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine Kayıtlı İşletmelerin Genel Yapısı. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Kruskal, J.B. 1964. Nonmetric multidimensional scaling: a numerical method. Psychometrika. 29: 115–129.
 • Özdamar, K. 2004. Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özen, N., Şayan, Y., Ak, İ., Yurtman, İ.Y. ve Polat, M. 2010. Hayvansal üretim-çevre ilişkileri ve organik hayvancılık. Türkiye Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, Ankara.
 • Özyürek, S. 2013. Erzurum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Genel Yapısı. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Sever, E., İğdeli, A. ve Han, V. 2017. Aksaray ili sığır işletmelerinin üretim ve pazarlama sorunları. JAVST, 2(2): 10-23.
 • Şahin, K. ve Karadağ Gürsoy, A. 2016. Iğdır ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo ekonomik yapısı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, TARGİD Özel Sayı: 118-129.
 • Tugay, A. ve Bakır, G. 2009. Giresun yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg., 40(1): 37-47.
 • Wickelmaier, F. 2003. An introduction to MDS. Reports from the Sound Quality Research Unit (SQRU).
 • Wong, S.S. ve Aini, M.S. 2017. Factors influencing purchase intention of organic meat among consumers in Klang Valley, Malaysia, International Food Research Journal, 24 (2) : 767-778.
 • Yücel, S. 2007. Ankara İli Tarım İşletmelerinde Sığır Besiciliği Üretim Faaliyetinin Teknik ve Mali Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8598-3557
Yazar: Celal DEMİRKOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5047-7654
Yazar: Başak AYDIN
Kurum: KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans796464, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {}, publisher = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {116 - 129}, doi = {10.30910/turkjans.796464}, title = {Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Demirkol, Celal and Aydın, Başak} }
APA Demirkol, C , Aydın, B . (2021). Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 116-129 . DOI: 10.30910/turkjans.796464
MLA Demirkol, C , Aydın, B . "Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği" . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 116-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/60017/796464>
Chicago Demirkol, C , Aydın, B . "Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 116-129
RIS TY - JOUR T1 - Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği AU - Celal Demirkol , Başak Aydın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30910/turkjans.796464 DO - 10.30910/turkjans.796464 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 129 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.796464 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.796464 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği %A Celal Demirkol , Başak Aydın %T Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği %D 2021 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 8 %N 1 %R doi: 10.30910/turkjans.796464 %U 10.30910/turkjans.796464
ISNAD Demirkol, Celal , Aydın, Başak . "Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 / 1 (Ocak 2021): 116-129 . https://doi.org/10.30910/turkjans.796464
AMA Demirkol C , Aydın B . Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği. TTDBD. 2021; 8(1): 116-129.
Vancouver Demirkol C , Aydın B . Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2021; 8(1): 116-129.
IEEE C. Demirkol ve B. Aydın , "Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 116-129, Oca. 2021, doi:10.30910/turkjans.796464