Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı Bakteri ve Hormon Uygulamalarının Cornus alba ‘Sibirica’ Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 2, 519 - 527, 23.04.2021
https://doi.org/10.30910/turkjans.825366

Öz

Bu çalışma kentsel peyzaj alanlarında dış mekan süs bitkisi olarak sıkça kullanılan ve ekonomik öneme sahip, Atapark Botanik Bahçesi’nden temin edilen süs çalısı Cornus alba ‘Sibirica’(süs kızılcığı) bitkisinin kök gelişimini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Cornus alba ‘Sibirica’ Cornaceae familyasına ait bir bitki olup, halk arasında süs kızılcığı veya kızılcık çalısı olarak isimlendirilmektedir. Çalışma kapsamında bu bitkinin çelik köklendirilmesinde farklı bakteri ve hormon formülasyonları uygulamasının etkileri araştırılmıştır. Çalışmada uygulamaların çelik köklenmesindeki etkileri çeşitli parametreler (köklenen çelik sayısı (%), kök sayısı (adet), kök uzunluğu (cm), kök kalınlığı (mm) ve kök kalitesi) üzerinden tespit edilerek, belirtilen türler için köklenmede kullanılabilecek en uygun biyolojik preperat belirlenmiştir. Çalışma sonucunda belirtilen köklenme parametreleri açısından en iyi sonuç, horman (IBA) uygulamasında tespit edilirken sadece kök kalınlığı açısından kontrol grubu (0.90 mm) hormon uygulamasınana nazaran (0.84) daha iyi gelişme göstermiştir. Ayrıca üç farklı bakteri formülasyonlarının tamamı kontrol ve hormon (IBA) uygulamalarına nazaran daha düşük köklenme gelişimi gösterirken, sadece kök kalitesi açısından 1. Formülasyon bakteri (Bacillus megatorium TV-3D, Paenibacillus polymixa TV-12E, Pantoea agglomeras RK-79, Pantoea agglomeras RK-92, Pseudomonas fluoresens FDG-37) uygulamasında kök kalınlığı 3.67 mm iken bu değer kontrol grubunda ise 3.00 mm olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar peyzaj ve ekonomik önemi oldukça yüksek olan Cornus alba ‘Sibirica’ bitkisinin kök kalitesi ve gelişimini belirleme açısından oldukça önemlidir.

Destekleyen Kurum

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi

Kaynakça

 • KAYNAKLAR Akpınar Külekçi, E. 2019. Usabılıty of Tulipa sp. in Phytoremediation, Among Improvement Techniques Using Plants, Its Role in the Mitigation of Envıronmental Pollution in Urban Areas, The Sample of Erzurum Cıty, Turkey. Journal of Ecosystems and Ecology Science, 9(1), 141-154.
 • Akpınar Külekçi E. ve Bulut, Y. 2016. Oltu ve Olur İlçelerinde Peyzaj Değeri Taşıyan Bazı Yerörtücü Bitkilerin Flora Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 6(1), 95-105.
 • Altın, N. ve Bora, T. 2005. Bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin genel özellikleri ve etkileri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 15(2), 87-103.
 • Anonim 2020a. https://azbitki.com/kirmizi-dalli-sus-kizilcigi (Erişim Tarihi: 03.05.2020).
 • Anonim, 2020b. https://www.gardenia.net/plant/cornus-alba-sibirica-tatarian-dogwood (Erişim Tarihi: 03.05.2020).
 • Barazani, O. ve Friedman, J. 1999. Is IAA the major root growth factor secreted from plant growth mediaeting bacteria, Journal of Chemical Ecology, 25 (10), 2397-2406.
 • Bashan, L. E., J. P. Hernandez, M. Moreno, V. K. Lebsky ve Y. Basha. 2000. Improved growth and wather Bioremediation capacity of the Microalga Chlorella vulgaris When Commobilized in Alginate Beads With the Plant Growth Promoting Bacterium Azospirillum brasilense., Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, 2000, Cordoba-Argentina.
 • Chavoshi, S.H. 2015. Bazı geniş ve iğne yapraklı süs bitkilerinin çelik ile köklendirilmelerinde sera ortamı ve hormon etkilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Chen, Y., R. Mei, S. Lu, L. Liu, ve J. W. Kloepper, 1996. The use of Yield Increasing Bacteria (YIB) as Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Chinese Agriculture. Management of soil borne diseases, R. S. Utkhede and V. K. Gupta ed. Kalyani publishers, Ludhiada. New delhi.
 • Çakmakçı, R. 2005. Bitki gelişiminde fosfat çözücü bakterilerin önemi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 19(35), 93-108.
 • Çakmakçı, R., Dönmez, F., Aydın, A.ve Şahin, F., 2006. Growth promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions, Soil Biology Biochemistry, 38 (6), 1482-1487.
 • Egamberdiyeva, D. ve Höflich, G. 2003. Influence of growth promoting bacteria on the growth of wheat in different soils and temperatures, Soil Biology & Biochemistry, 35: 973-978.
 • Epstein, E. ve Ludwig-Müller, J. 1993. Indole-3-butyric acid in plants: occurrence, synthesis, metabolism and transport. Physiologia Plantarum, 88(2):382–389.
 • Ercişli, S., Eşitken, A. ve Şahin, F. 2004. Exogenous IBA and inoculation with Agrobacterium rubi stimulate adventitious root formation on hardwood stem cuttings of two rose genotypes, HortScience, 39: 533-534.
 • Eşitken, A., Ercişli, S., Şevik, İ. ve Şahin, F., 2003. Effect of Indole 3 Butric Asit and different strains of Agrobacterium rubi on adventitive root formation from softwood and semi-hardwood wild sour cherry cuttings, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37- 42. TUBİTAK.
 • Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T. ve Geneve, R.L., 1997. Plant propagation principles and practices. Prentice Hall, New Jersey, USA, 770.
 • Irmak, M. A. ve Yılmaz, H. 2008. Determination of the usability of woody plant species in Tortum-Creek Watershed for functional and aesthetical uses in the respect of landscape architecture. Biological Diversity and Conservation, 1(1), 1-12.
 • Işık, O. ve Kocamaz, C., 1992. Kuşburnu üretiminin önemi ve vegetatif yollaçoğaltma olanakları, I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt: 1, 285-291.
 • Joo, G.J., Kim, J.T., Rhee, I.K. ve Lee, I.J. 2005. Gibberalinsproducing rhizobacteria increase endogenous gibberallins content and promote growth of red peppers, Journal of Microbiology, 43 (6), 510-515.
 • Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Yılmaz, M. 2008. Kızılcık (Cornus mas L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozları ve Nem Seviyelerinin Etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 22(46), 62-67.
 • Kınık, E. 2014. Bazı Odunsu Süs Bitkilerinin Çelikle Çoğaltılmaları Üzerine Oksin, Mikoriza ve Bakteri Uygulamalarının Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.87.
 • Kleopper, J. W. ve Schroth, M. N. 1978. Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Radishes. In Proceedings of the Fourth International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Vol. 2 pp 879-882.
 • Kumlay, A. M. ve Eryiğit, T. 2011. Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi düzenleyici maddeler: bitki hormonları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 47-56.
 • Pulatkan, M., Yıldırım, N. ve Şahin, E. K. 2018. Farklı hormon uygulamalarının Berberis thunbergii “Atropurpurea Nana” çeliklerinin köklenmesi üzerine etkisi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 19(4), 386-390.
 • Romerio, R. S. 2000. Preliminary results on PGPR research at the Universidade federal de viçosa, Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, 2000, Cordoba-Argentina.
 • Leisinger, K. M. 1999. Biotechnology and food security. Curr Sci 76, 488-500.
 • Soylu, S., Sülü, S. M., & Bozkurt, İ. A. (2016). Bitki büyüme düzenleyici ve biyolojik mücadele etmeni olarak bakteriyel endofitler. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1).
 • Seeram, N. P., Schutzki, R., Chandra, A. ve Nair, M. G. 2002. Characterization, quantification, and bioactivities of anthocyanins in Cornus species. Journal of agricultural and food chemistry, 50(9), 2519-2523.
 • Sezen, I., Kaymak, H. Ç., Aytatlı, B., Dönmez, M. F. ve Ercişli, S. 2014. Inoculations with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) stimulate adventitious root formation on semi-hardwood stem cuttings of Ficus benjamina L. Propagation of Ornamental Plants, 14(4), 152-157.
 • Şahin, F., Çakmakçi, R. ve Kantar, F. 2004. Sugar beet and barley yields in relation to inoculation with N2-fixing and phosphate solubilizing bacteria, Plant and Soil, 265: 123-129.
 • Tansı, L. S., Nacar, Ş. ve Çulcu, A. A. 1996. Kuşburnu (Rosa canina) yetiştirme olanakları, Kuşburnu Sembozyumu, Gümüşhane, 119-126.
 • Vasil, I. K. 1998. Biotechnology and food security for 21 st century: A real world perspective. Nature Biotec 16, 399-400.
 • Yazgan, M. E., Korkut, A. B., Barış, E., Erkal, S., Yılmaz, R., Erken, K.ve Özyavuz, M. 2005. Süs bitkileri üretiminde gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7.
 • Yılmaz, H. ve Irmak, M. A. 2004. Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. Ekoloji, 13(52), 9-16.
 • Yörük, E. 2004. Van yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (Rosa canina L.) çelikle çoğaltılması üzerine IBA’ nın etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Van.
 • Yüzbaşıoğlu, E. ve Dalyan, E. 2017. Büyüme hormonları ve aktif kömürün in vitro koşullarda kardelen (Galanthus woronowii Losinsk.) soğancık oluşumuna etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(3), 239-243.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
0000-0003-2818-8562
Türkiye


Gürsel ÖZKAN
Atatürk Üniversitesi
0000-0002-1229-411X
Türkiye


Melek EKİNCİ
Atatürk Üniversitesi
0000-0002-7604-3803
Türkiye


İşik SEZEN
Atatürk Üniversitesi
0000-0003-0304-9072
Türkiye


Recep KOTAN
Atatürk Üniversitesi
0000-0001-6493-8936
Türkiye

Proje Numarası FBA-2018-6721
Yayımlanma Tarihi 23 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 13 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
AKPINAR KÜLEKÇİ, E., ÖZKAN, G., EKİNCİ, M., SEZEN, İ., vd. (2021). Farklı Bakteri ve Hormon Uygulamalarının Cornus alba ‘Sibirica’ Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri. Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(2), 519-527. https://doi.org/10.30910/turkjans.825366