Hakkında


Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide tek yıllık tarla çalışmaları ve sadece TÜİK verilerinin kullanıldığı çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

Akademik Dizin

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

Google Scholar

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS) 

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Universal Impact Factor

International Society of Indexing


The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Science Library Index

Research Bible

Journal Index.net

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Turkish Journal Park Academic

Journals Impact Factor (JIF)

The Internatıonal Servıces for Impact Factor and Indexıng (ISIFI)

SAIF Impact Factor

Research Gate

Scientific world index

The Big Search Engine Index

Science Source Engine

Index. NZ

EasyBib

AcademicIndex.net

Active Search Results

Son Güncelleme Zamanı: 23.05.2023 13:09:50